Najkratšie čakacie doby na CT a MR vyšetrenie sú v Unione

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Včasná diagnostika je kľúčová pre úspešnú liečbu akejkoľvek choroby.

V prípade, že ide o závažnejší zdravotný problém, veľkou pomocou sú CT prístroj a MR prístroj.

Čakacia doba na tieto vyšetrenia však musí byť čo najkratšia, aby bol pacientov stav preskúmaný už v počiatočných štadiách.

Preto nie je dobré, ak pacient čaká na CT alebo MR vyšetrenie pridlho.

Čo je to CT vyšetrenie?

Pri CT vyšetrení sa po milimetroch zaznamenáva vybraná časť tela pomocou röntgenových lúčov. Týmto spôsobom môžeme vyšetriť akúkoľvek časť tela.

Vďaka CT prístroju sa dajú zachytiť čerstvé úrazové zmeny v tele, prípadne onkologické ochorenia. Spracovanie výsledkov prebieha v počítačovom programe.

Príprava na CT

V deň CT vyšetrenia musíte dodržiavať určité obmedzenia. Približne 5 hodín pred termínom nejedzte, aby ste mali prázdny žalúdok. Naopak, s predstihom prijímajte viac tekutín, ale naposledy pite približne 30 minút pred vyšetrením. Ak vám skenujú oblasť brucha a malej panvy, hodinu predtým nesmiete močiť.

V prípade, že vám budú vyšetrovať tráviace orgány, môžete dostať kontrastnú látku. Tú si treba vyzdvihnúť vopred a užiť ju deň pred vyšetrením. Všetky tieto informácie sa dozvie už pri objednávaní.

V žiadanke na vyšetrenie je tiež uvedené, či máte alergiu na jód alebo jódovú kontrastnú látku, ktorá sa používa pri vyšetrení. V takom prípade by ste museli užiť stanovené lieky aj niekoľko dní pred vyšetrením.

čakacie-doby-na-CT-vyšetrenie-Union
Zdroj foto: AdobeStock.com

V deň vyšetrenia

Do ordinácie si prineste tlačivo s objednávkou a kartičku poistenca. Pokiaľ ste v minulosti absolvovali nejaké CT vyšetrenie, tak prineste aj tieto výsledky.

Po príchode do ordinácie najprv vyplníte dotazník, podpíšete potrebné tlačivá a oboznámite sa s priebehom vyšetrenia. Potom si ľahnete na pohyblivý stôl, ktorý sa postupne zasunie do otvora, pripomínajúceho krátky tunel.

Počas vyšetrenia prechádza vašim telom röntgenové žiarenie. Jeho väčšia časť sa zachytáva na detektore, z ktorého sa odosielajú informácie do počítača. Ak lekári nedostávajú uspokojivé odlíšenie tkanív, môžu vám do žily podať kontrastnú látku.

Spracovanie výsledkov môže trvať od 1 hodiny do 5 pracovných dní. Obvykle si ich pacient vyzdvihuje sám, no niektoré pracoviská odosielajú výsledky odbornému lekárovi.

Ak vám museli podať kontrastnú látku, počas nasledujúcich 24 hodín pite viac tekutín!

Čo je to magnetická rezonancia?

Laikovi sa môže zdať, že je to veľmi podobné vyšetrenie, lebo má takmer identický priebeh ako CT. Pri magnetickej rezonancii sa však nepoužívajú röntgenové lúče, ale supravodivý magnet.

Magnetická rezonancia sa dá použiť pri snímaní akejkoľvek časti tela, ale niektoré oblasti nie sú na to vhodné, pretože by sme nezískali relevantné informácie.

Priebeh MR vyšetrenia a príprava

Ak vám lekári plánujú podať kontrastnú látku, tak 45 hodín predtým nesmiete jesť. No veľká časť MR vyšetrení prebieha bez podania tejto látky. V každom prípade sa už pri objednávaní pýtajte, či treba prísť nalačno. A rovnako ako aj pri CT vyšetrení – musíte piť veľa vody.

Aj pri magnetickej rezonancii si ľahnete na stôl, ktorý sa zasunie do tunela. Snímanie trvá niekedy 5 minút, no niekedy 1 hodinu. Počas vyšetrenia sa nesmiete pohnúť, inak sa pokazia zábery. V prípade, že lekár nedostáva potrebné informácie, podá vám kontrastnú látku.

Samozrejme, prineste si so sebou zdravotnú dokumentáciu a kartičku poistenca. Na toto nezabúdajte pri žiadnej návšteve u lekára.

čakacie-doby-na-magnetickú-rezonanciu-Union
Zdroj foto: AdobeStock.com

Aký je rozdiel medzi CT a MR?

Obe vyšetrenia sú v niektorých ohľadoch podobné. Nie sú nijako bolestivé, iba ležíte na rovnej ploche, dokonca sa nemusíte veľmi vyzliekať.

Rozdiel je najmä v tom, že tieto vyšetrenia ponúkajú iné informácie o vyšetrovanej oblasti, tkanive alebo orgáne. Obe majú pri zobrazovaní častí tela svoje prednosti, ale aj obmedzenia.

V niektorých oblastiach je výhodnejšie a podrobnejšie MR vyšetrenie, v iných zase CT. Z technického hľadiska robí väčší ruch magnetická rezonancia, kvôli čomu majú pacienti na ušiach slúchadlá.

V prípade, že je pacientovi niečo nepríjemné, stlačí balónik, ktorým privolá personál.

Kto nemôže absolvovať tieto vyšetrenia?

  • Tehotné ženy – môžu ho však podstúpiť v určitých prípadoch, čo záleží od rozhodnutia lekárov.
  • Ľudia s onkologickým nálezom na štítnej žľaze – musí sa dávať pozor pri podaní kontrastnej látky (v prípade CT), pričom údaj o tomto ochorení treba uviesť v žiadanke.
  • Ľudia s kardiostimulátorom – nemôžu podstúpiť MR vyšetrenie; výnimkou je MR kompatibilný stimulátor, ktoré je overiteľný certifikátom (musí byť priložený k žiadanke).
  • Ľudia s ušnými implantátmi – nemôžu absolvovať MR vyšetrenie, pokiaľ opäť nejde o MR kompatibilné zariadenie.
  • Deti predškolského veku – vyšetrenie môžu absolvovať v celkovej anestézii, aby ležali pokojne (bez pohybu).
  • Ľudia s tetovaním – MR vyšetrenie môžu absolvovať len vtedy, ak majú doklad o tom, že použitý atrament neobsahoval metalické časti (no v súčasnosti sa už takýto atrament nepoužíva, takže je to zriedkavé).

Pacienti s kovovými implantátmi

Zložitejšia situácia nastáva pri človeku, ktorý má nejaké kovové implantáty. Môže nimi mať spevnené napríklad zlomené končatiny alebo operovanú chrbticu. Problémové je to pri magnetickej rezonancii, no napriek tomu môže byť pacient vyšetrený.

čakacie-doby-v-Unione
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ako si poradiť s klaustrofóbiou?

Úzky priestor počas vyšetrenia robí problémy najmä ľuďom s klaustrofóbiou. Tí by mali o svojom strachu povedať vyšetrujúcemu lekárovi a dohodnúť sa na užití upokojujúcich liekov.

Dobrou voľbou tiež konzultácia so psychológom, ktorý vás pripraví na vyšetrenie. V každom prípade môžete v tuneli pomocou jednoduchých signálov komunikovať s personálom a ten vám hneď pomôže.

Union ponúka najkratšie čakacie doby

Najkratšie čakacie doby spomedzi slovenských zdravotných poisťovní sú v Union zdravotnej poisťovni. Poisťovňa posiela pacientov na CT vyšetrenie priebežne, hneď ako sa objednajú do príslušnej ambulancie. Pri magnetickej rezonancii sa pohybuje čakacia doba od 2 do 21 dní.

Dĺžka čakania záleží od regiónu a vyťaženosti danej nemocnice. Pokiaľ by však poistenec Unionu nedostal objednávku v tomto rozpätí, môže sa telefonicky obrátiť priamo na centrálu, kde mu pomôžu vybaviť skorší termín. Zdravotná poisťovňa Union má totiž v každom kraji zazmluvnené zariadenia s CT prístrojmi a MR prístrojmi, kde môže pre svojich pacientov zabezpečiť prednostné vyšetrenie.

Okrem najkratších čakacích dôb ponúka Union zdravotná poisťovňa svojim poistencom aj možnosť bezplatného online prístupu k snímkam z vyšetrenia magnetickou rezonanciou a CT.

Ako často môžete absolvovať tieto vyšetrenia?

Magnetickú rezonanciu a CT vyšetrenie môžete absolvovať toľkokrát ročne, koľko je to potrebné. Neplatia tu žiadne obmedzenia. Niektorí pacienti naozaj potrebujú tieto vyšetrenia niekoľkokrát do roka a poisťovňa im vyhovie.

Odbornú kontrolu zabezpečil MUDr. Peter Mikula, lekár I. Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UN Bratislava, so špecializáciou v odbore rádiológia.

Zdroje:

https://www.aktuality.sk/clanok/564107/na-operacie-cakame-kratsie-vymeny-klbov-su-stale-najzdlhavejsie/

http://www.magnetct-tn.sk/sk/pre-pacientov-mr/

http://vou.sk/ct-vysetrenie/

https://www.nhs.uk/conditions/mri-scan/who-can-have-it/

https://radiology.ucsf.edu/patient-care/prepare/mri

https://www.medicalnewstoday.com/articles/146309.php

https://www.webmd.com/cancer/what-is-a-ct-scan#1

https://www.nhs.uk/conditions/ct-scan/

Pridaj komentár