MZ: Stanovisko k vyhláseniu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

Bratislava 12. júna (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva sa ohradzuje voči vyhláseniu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA), ktoré obvinilo MZ SR z nečinnosti v súvislosti s riešením problémov so zabezpečením platov sestier. Ministerka Zuzana Zvolenská vždy deklarovala, že prácu sestier v rezorte vníma ako neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a na viacerých stretnutiach zdôraznila, že jej záleží na tom, aby finančné toky boli v systéme nasmerované na pokrytie mzdových potrieb. S týmto stanoviskom oboznámila predstaviteľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek aj pri osobných stretnutiach. Navyše, MZ SR kroky zamestnávateľov monitoruje, v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR nie sú problémy, ak sa niekde vyskytnú, ide o zdravotnícke zariadenia, kde figuruje súkromný investor, na tieto MZ SR nemá priamy dosah. Ministerka rokovala o mzdových nárokoch sestier aj so zamestnávateľmi v zdravotníctve, zúčastnení deklarovali zhodu v tom, že zvýšenie platov sestier sa zrealizuje bezprostredne potom, ako dostanú peniaze z rezervy vo výške 50 miliónov eur, ako aj financie zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pričom začne platiť nová legislatíva, v zmysle ktorej sa budú peniaze od poistencov v zdravotných poisťovniach prerozdeľovať podľa chorobnosti. Dôjde aj k úprave platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne, peniaze dorazia prostredníctvom vyšších platieb za poistencov štátu zdravotným poisťovniam a následne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v druhom polroku. Realita je taká, že naprávame chybu niekoho, kto predložil na schválenie zákony bez reálneho zabezpečenia pokrytia zvýšených nákladov, ktoré legislatíva priniesla. Minister Ivan Uhliarik síce rátal s úsporami, žiaľ – boli fiktívne. My však zákon musíme plniť a snažíme sa čo najviac minimalizovať dosahy nezodpovedného prístupu exministra. Ide o opatrenia, o ktorých vie veľmi dobre aj Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, aj napriek tomu obviňuje MZ SR z nečinnosti. Ak sú teda podľa OZSaPA „nečinnosťou“ uvedené systémové kroky, ak sú „nečinnosťou“ rokovania ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej so zainteresovanými združeniami, stavovskými a profesijnými organizáciami, tak potom je zrejme na mieste otázka, či takéto vyjadrenia zo strany OZSaPA sú pravdivé? Navyše, ministerka Zuzana Zvolenská na mnohých osobných stretnutiach, ako aj v liste adresovanom Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek jasne deklarovala: „som rada, že sme vzájomne informovaní o aktuálnom dianí a môžem Vás uistiť, že v prípade, ak sa vyskytnú nové skutočnosti v rezorte, som pripravená o nich diskutovať, v prípade potreby hľadať optimálne riešenia, ktoré vychádzajú z reálnych možností rezortu.“ Toto vyjadrenie stále platí, pretože ministerstvo zdravotníctva je ochotné viesť konštruktívny dialóg, odmieta však akékoľvek nátlakové akcie a vyjadrenia, ktoré by v konečnom dôsledku mohli negatívne pôsobiť na pacientov. Takýto dôsledok je pre MZ SR neprijateľný.

Pridaj komentár