MZ SR: Plánuje obmedziť aktivity farmaceutických firiem voči lekárom

Bratislava 7. júna (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva plánuje v novom zákone o lieku zavedenie viacerých opatrení, ktoré by mali eliminovať aktivity farmaceutických firiem voči lekárom. Medzi ne patrí napríklad zavedenie generickej preskripcie, teda predpisovanie liekov na úrovni účinnej látky. Ako ozrejmil šéf rezortu Ivan Uhliarik, lekári budú môcť aj naďalej napísať na recept konkrétny názov lieku, zároveň však budú musieť uviesť aj účinnú látku, pričom povinnosťou lekárnika bude vydať najlacnejší liek. Ministerstvo od tohto kroku očakáva úsporu pre pacientov takmer 50 miliónov eur na doplatkoch.
„Lekár lieči účinnou látkou, aj pacient sa lieči účinnou látkou a je úplne jedno, aká firma vyrába danú účinnú látku,“ konštatoval Uhliarik. Garantoval, že môže uistiť pacientov, že generické lieky, ktoré tvoria väčšinu liekov na Slovensku, sú takmer identické ako originály a sú rovnako účinné. Avizoval, že na zabezpečenie informovanosti lekára o tom, aké konkrétne lieky jeho pacient berie, budú zdravotné poisťovne spätne mesiac dozadu lekára informovať o vydaných liekoch.
„Ak má byť lekár zodpovedný za liečbu pacienta, má mať dostupnú spätnú informáciu o konkrétnom užívanom lieku, kedykoľvek je to potrebné. Zdravotná komplikácia, ktorá môže súvisieť s užívaním lieku alebo s liekovými interakciami pri užívaní viacerých liekov súčasne, sa u pacienta môže objaviť kedykoľvek,“ tvrdí Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL). Dostupnosť informácie o užívanom lieku s jednomesačným oneskorením nie je preto podľa nej riešením. To vidí iba vo fungujúcom elektronickom zdravotníctve.
Zákon tiež sprísňuje marketingové aktivity farmaceutických firiem u lekára. Ministerstvo preto navrhlo zákaz návštev zástupcom farmaceutických spoločností v ambulanciách lekárov, počas ich ordinačných hodín. Okrem toho zákon zakazuje príjem a darovanie akýchkoľvek peňažných darov alebo vecných výhod pre lekárov od zástupcov farmaceutických spoločností.
Rezort zároveň plánuje právnou normou zakázať lekárovi, lekárnikovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi zúčastňovať sa na podujatí, ktoré je financované, sponzorované alebo inak nepriamo podporované farmaceutickou firmou. Lekári alebo iní zdravotnícki pracovníci sa budú môcť zúčastniť len na podujatiach určených výhradne na odborné a vedecké účely alebo ďalšie vzdelávanie.
„Lekári nesmú mať žiadne výhody, žiadnu motiváciu za to, že predpisujú konkrétne lieky od konkrétnych firiem pacientom,“ povedal minister Ivan Uhliarik. Nechce, aby sa stávalo, že rôzne „výlety“ pre lekárov bez akejkoľvek formy vzdelávania, organizovali nastrčené firmy, ale v skutočnosti pozvala farmaceutická spoločnosť lekárov za odmenu na luxusné dovolenky.
„Podľa nášho názoru minister aktuálnymi vyhláseniami o protizákonnosti údajných platieb a iných výhod poskytovaných za predpisovanie liekov lekárom zo strany farmaceutických spoločností len kope do otvorených dverí, nakoľko už teraz sú tieto platby protizákonné,“ uviedol riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) Štefan Mesároš.
Poznamenal, že ak má ktokoľvek vedomosť o porušení zákona, je jeho povinnosťou konať a takéto porušenie nahlásiť príslušnému orgánu. „V opačnom prípade ide o ohováranie alebo zastieranie iných problémov v zdravotníctve,“ doplnil. Zároveň deklaroval, že SAFS víta všetky aktivity, ktoré zvýšia transparentnosť procesov v systéme zdravotníctva.

Pridaj komentár