MZ SR: Pacientom budú k dispozícii infolinky

Bratislava 28. novembra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. Hotline linka bude v každej nemocnici v prevádzke 24 hodín denne. Linky začnú fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 h. Pacienti sa môžu priamo v konkrétnej nemocnici informovať o stave svojej plánovanej operácie, o vývoji situácie a zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasne budú posilnené aj linky pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (112) tak, že každá nemocnica bude mať zriadenú vlastnú hotline na číslo 112.

Zoznam hotline liniek pre pacientov MZ SR – 02/59373200:

Nemocnica Poprad, a. s. – 052/7125525, 310 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica – 048/4726501 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – 02/59371566
Detská FN Košice – 0910 900 561 
Fakultná nemocnica Nitra – 0904 265 526
Fakultná nemocnica Trenčín – 032/6566250 
Fakultná nemocnica Trnava – 033/5938106 
FNsP F. D. Roosevelta, B. Bystrica – 0917 714 909 
FNsP Nové Zámky – 035/6912736 
FNsP Žilina – 041/5110370
FNsP J. A. Reimana Prešov – 051/7011111
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany – 033/7955201
NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov – 0918 585 165
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – 055/6153056, 0905 217 502 
Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy – 052/4414111 – stála služba, 052/4414413
ForLife, n. o., Komárno – 0915 791 178 
HNsP Trstená – 043/5307211 
KNsP Čadca – 041/4604111 LNsP Liptovský Mikuláš – dnes (28.11.2011) do 15.00 h 044/5563502, od 15.00 h 044/5563327 
NsP MUDr. L. N. Jégého, Dolný Kubín – interná príjmová ambulancia – 043/5801460, chirurgická príjmová ambulancia – 043/5801253 
NsP Levice – 036/6379181, 183 
NsP Považská Bystrica – 042/4304111, 112
NsP Spišská Nová Ves – 053/4199111 
NsP Topoľčany – 038/5351111 
NsP Prievidza (Bojnice) – 046/5112175
ÚVN SNP Ružomberok – 044/4382626 
NsP Stará Ľubovňa – 0911 480 786

Pridaj komentár