Od nového roku budú mať lekári doplnkové ordinačné hodiny

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Ministerstvo zdravotníctva odmieta zavádzanie poplatkov počas bežných ordinačných hodín a pacientom garantuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia.

Pre ekonomicky aktívnych ľudí však prináša od nového roku novinku – možnosť objednania sa na konkrétnu hodinu prostredníctvom doplnkových ordinačných hodín.

Doplnkové ordinačné hodiny budú len v obmedzenom rozsahu, aby zostalo garantované bezplatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ich zavedenie bude pre lekárov dobrovoľné.

Ministerstvo chce ponúknuť túto možnosť ľuďom, ktorí sú ochotní zaplatiť za vyšetrenie na konkrétnu hodinu. Doplnkové ordinačné hodiny majú zároveň zabezpečiť spravodlivosť v čakárňach – bez „predbiehania sa za peniaze“.

Ministerstvo zdravotníctva nepovažuje za správne, aby sa na konkrétnu hodinu objednávali pacienti počas klasických ordinačných hodín a odsúvali tak pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenie.

„Zavádzame možnosť objednania sa na konkrétny termín, ale spôsobom, aby sa to nijako nedotklo pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenie v klasických ordinačných hodinách. Chceme dať možnosť ekonomicky aktívnym ľuďom, no zároveň nedopustíme, aby bola akýmkoľvek spôsobom znižovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí si za ňu nechcú priplácať,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Doplnkové ordinačné hodiny v praxi

Pre lekárov bude zavedenie doplnkových ordinačných hodín dobrovoľné. V praxi to bude fungovať nasledovne:

  • Rozsah doplnkových ordinačných hodín nebude môcť presiahnuť 30 % schválených ordinačných hodín v kalendárnom týždni.
  • Počet vyšetrených ľudí počas doplnkových ordinačných hodín, nesmie prekročiť 30 % z celkového počtu osôb, vyšetrených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.
  • Doplnkové ordinačné hodiny môžu byť najskôr po 13:00 hodine.
  • Zdravotná starostlivosť musí byť poskytnutá najneskôr do 20 dní od objednania.
  • Doplnkové ordinačné hodiny sa netýkajú ambulantnej pohotovostnej služby ani zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti.

Každý lekár musí na viditeľnom mieste zverejniť, kedy má ordinačné a kedy doplnkové ordinačné hodiny. Takisto cenník musí byť na viditeľnom mieste. Na doplnkové ordinačné hodiny sa bude dať objednať len elektronicky.

Vďaka tomu bude môcť ministerstvo kontrolovať, či tieto hodiny neboli realizované na úkor klasických ordinačných hodín. Pacienti v akútnych stavoch majú, samozrejme, vždy a bez akéhokoľvek obmedzenia prednosť.

doplnkové-ordinačné-hodiny-2
Zdroj foto: AdobeStock.com

„Doplnkové ordinačné hodiny považujeme za pozitívny krok. Pre lekára to bude znamenať možnosť lepšieho manažmentu pacienta. Tí, ktorí si budú chcieť priplatiť za vyšetrenie, budú mať na to priestor bez toho, aby obmedzovali druhých,“ povedal Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov.

Pacienti zaplatia najviac 30 eur

Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti, hradenej z verejného zdravotného poistenia, zostáva aj naďalej bez poplatku, a pacient v žiadnom prípade neplatí v ambulancii ani cent.

Maximálny strop pri doplnkových ordinačných hodinách je stanovený na 30 eur. Táto hranica však neznamená, že pacient bude v doplnkových ordinačných hodinách toľko platiť. Koľko človek zaplatí, bude záležať od typu vyšetrenia. V priemere sa cena za vyšetrenie pohybuje od 710 eur.

Zdroj: MZ SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár