MZ SR: Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Očkovací kalendár čakajú od 1. januára 2020 zmeny. Úpravy sa týkajú schémy povinného pravidelného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR).

Od budúceho roka budú deti dostávať druhú dávku očkovacej látky proti MMR v 5. roku života, aktuálne je to v 11. roku života.

Druhú dávku očkovacej látky proti MMR dostávajú v 5. roku života napríklad deti z Dánska, Grécka, Írska, Veľkej Británie či Španielska.

Vek pre prvú dávku očkovacej látky zostáva nezmenený – budú ho vykonávať v 15. až 18. mesiaci života. Spresní sa len vek podania prvej dávky, a to najskôr v prvý deň 15. mesiaca života.

Zmeny v očkovacom kalendári sú súčasťou novelizovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z.

Ministerstvo znižuje riziko šírenia osýpok

Zámerom MS SR je, aby poslednú triedu predškolských zariadení, do ktorej bude dochádzka od septembra 2020 povinná, navštevovali deti kompletne očkované dvoma dávkami očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

„Týmto krokom sa zníži riziko vzniku a šírenia osýpok v detských kolektívoch, a posilní sa ochrana zdravia detí,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Úprava očkovacej schémy vychádza z odporúčania Pracovnej skupiny pre imunizáciu. Stalo sa tak po zhodnotení laboratórnych výsledkov Imunologického prehľadu v SR, realizovaného v roku 2018.

Výsledky ukázali, že kým podiel 3-ročných detí s ochrannou hladinou protilátok je 97,24 %, vo vekovej skupine 5 – 9 ročných detí je to 93,46 %.

„V epidémiách osýpok chorľavejú najmä deti, teda najzraniteľnejšia skupina populácie. Pri súčasnej klesajúcej zaočkovanosti v SR a v štátoch EÚ, ako aj vzhľadom na zvýšenú migráciu a cestovanie, nám podanie druhej dávky očkovacej látky proti MMR v 5. roku života zabezpečí väčšiu a efektívnejšiu ochranu detí proti osýpkam,“ uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Očkovací kalendár v roku 2020

Deťom, ktoré budú mať v budúcom roku viac ako 5 rokov, bude druhá dávka očkovacej látky proti MMR podaná v 11. roku života. Pôjde o deti narodené od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015.

Znamená to, že až do roku 2025 sa budú v rámci jedného roka očkovať proti MMR deti v 15. – 18. mesiaci života a deti v 5. a 11. roku života. Od roku 2026 sa bude pokračovať už iba povinným pravidelným očkovaním v 15. – 18. mesiaci a v 5. roku života.

Zdroj: MZ SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár