MZ SR: Lekárne dostávajú zľavy, ale celý zisk si nechávajú pre seba

Bratislava 22. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva predložilo podľa svojej hovorkyne Kataríny Zollerovej nový zákon o liekoch tak, aby bol v prospech pacienta. „Ministerstvo chce, aby na základe vernostných systémov mohli zo zliav, ktoré poskytujú distribútori liekov lekárňam profitovať aj pacienti. Lekárne dnes dostávajú zľavy, ale celý zisk si nechávajú pre seba,“ reagovala pre TASR. Žiadne zľavy však podľa jej slov pacientom neposkytujú, lebo zákon im to neumožňuje. „Nie je preto prekvapením, že sa im nový zákon nepáči. Ministerstvu ide hlavne o pacientov,“ doplnila.
Poukázala na to, že vernostný systém fungoval do decembra roku 2009. Počas jeho existencie neboli vraj zaznamenané žiadne problémy ako zánik lekární, zvýšená spotreba liekov, nekvalitné poskytovanie služieb. „Práve naopak, pacient mal možnosť si vybrať, či navštívi lekáreň preto, lebo mu poskytuje zľavu, alebo preto lebo mu poskytuje odbornú radu, alebo kombináciu oboch,“ poznamenala Zollerová. 
Zároveň podotkla, že v súčasnosti už existujú siete lekární, ale v inej právnej forme, ako dobrovoľné združenia držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Dôvodom novej zákonnej úpravy je sprehľadnenie tvorby sietí verejných lekární. Ministerstvo neočakáva žiadne masové zatváranie nesieťových lekární, pretože celkovo je v tzv. sieťach združených 17 percent lekární.
Ministerstvo zdravotníctva nerozumie obavám lekárnikov v súvislosti s odbornou spôsobilosťou. „V návrhu zákona je totiž napísané, že dĺžka odbornej praxe lekárnika je tri roky. Požiadavky na odbornú spôsobilosť lekárnikov sú v navrhovanom zákone rovnaké ako v doteraz platnom zákone. Akákoľvek zmena v osobe odborného zástupcu sa oznamuje orgánu, ktoré povolenie vydal,“ vysvetlila.
Ozrejmila, že náhradný odborný zástupca sa môže ustanoviť najviac na 60 dní. Po tejto lehote sa musí ustanoviť nový odborný zástupca – teda opakované využitie náhradného odborného zástupcu nie je možné. Ak držiteľ povolenia ustanoví náhradného odborného zástupcu v rozpore s požiadavkami tohto zákona, správny orgán okamžite povolenie pozastaví alebo zruší. Podobný systém je zavedený napríklad v Írsku, Portugalsku, Švédsku alebo vo Veľkej Británii.
Proti novému zákonu o liekoch, ktorým sa bude v septembri zaoberať parlament, rozbehli dnes lekárnici petíciu. Cieľom iniciatívy Lekárnici nahlas je zachovanie „zdravotníckeho charakteru“ lekární. Lekárnici považujú návrh zákona za zlý a neštandardný a odmietajú presadzovanie firemných záujmov v lekárenstve na úkor občanov. Cieľom organizátorov je nazbierať aspoň 2000 podpisov a následne s petíciou oboznámiť Národnú radu SR.
Lekárnici v petícii žiadajú napríklad zákaz vytvárania sieťových lekární, zákaz vernostných systémov na lieky a zdravotnícke pomôcky či zavedenie podmienky absolvovania špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo ako podmienky odbornej starostlivosti na vedenie verejnej alebo nemocničnej lekárne. Okrem toho chcú aj podporiť vyššiu osobnú zodpovednosť lekárnika, aby bola jednej fyzickej alebo právnickej osobe umožnená prevádzka len jednej verejnej lekárne, tak ako je to štandardom vo väčšine krajín Európskej únie.

Pridaj komentár