MZ SR: Elektronické zdravotníctvo by malo byť o 120 miliónov eur lacnejšie

Bratislava 28. júla (TASR) – Realizácia projektu elektronického zdravotníctva, eHealth, by mala byť o 120 miliónov eur lacnejšia ako sa pôvodne plánovalo. „Počas prípravnej fázy boli odstránené nájdené neefektivity v systéme s cieľom priniesť viac služieb pacientom aj zdravotníkom v skoršom čase,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová. Rezort zároveň očakáva, že elektronické zdravotníctvo po plnom sprevádzkovaní prinesie ročné úspory okolo 100 miliónov eur, ktorá sa využijú na zdravotnú starostlivosť.
Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s Ministerstvom financií SR, zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, profesijnými organizáciami v rezorte a zdravotnými poisťovňami už ukončilo Prípravnú fázu v realizácii Programu implementácie elektronického zdravotníctva – eHealth. Všetky jeho projekty prešli počas tejto fázy podľa rezortu výraznými zmenami tak, aby boli zamerané na rýchlejšiu dostupnosť užitočných elektronických služieb pre občanov, lekárov, zdravotné poisťovne a ďalších aktérov v sektore. Prvé aplikácie budú nasadené na celom Slovensku o jeden a pol roka.
„Zatiaľ čo v pôvodnom pláne sa v tzv. časti eSO1 počítalo len so skúšobným-pilotným nasadením elektronických služieb s malým počtom používateľov, po zmene, ktorú sme dosiahli v prípravnej fáze, počítame už o 18 mesiacov s celoplošným nasadením dôležitých funkcií elektronického zdravotníctva pre pacientov aj zdravotníkov,“ uviedol generálny riaditeľ Sekcie informatiky MZ SR Peter Kažík.
Ako prvé aplikácie projektu budú môcť občania využiť služby Národného zdravotného portálu, kde nájdu informácie o zdraví overené hlavnými odborníkmi na danú problematiku. Lekári tu budú môcť zasa využiť možnosť získať informáciu o predpísaných liekoch inými lekármi daného pacienta. 
„Mnoho chronických pacientov trpí viacerými ochoreniami a užíva aj viacero rôznych liekov súčasne. Takýto pacient často nevie svojmu lekárovi uviesť, aké lieky mu predpísal iný špecialista a  lekár tak nevie posúdiť možné riziko interakcií liekov, ktoré pacientovi predpíše a tými, ktoré pacient užíva,“ poukázala generálna riaditeľka Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR Michaela Gajdošová. Poznamenala, že tak môže dochádzať aj k duplicitnému predpisovaniu liekov a pacient môže dostávať aj dvojnásobné dávky lieku s tou istou účinnou látkou bez toho, aby o tom vedeli ošetrujúci lekári i  pacient, keďže obchodné názvy liekov s rovnakou účinnou látkou sú rôzne. 
V súčasnosti sa na základe schválených výstupov Prípravnej fázy pripravuje dodatok k zmluve s konzorciom Ness, Lynx k Národnému projektu Elektronické služby zdravotníctva, ktorý bude predstavovať formálne ukončenie uskutočnených zmien na tomto projekte. Rozhodnutie pretaviť tieto zmeny do dodatku k zmluve prejavili obe strany vo forme podpísaného Vyhlásenia o pokračovaní projektu. Hlavné prínosy eHealth, ako aj ďalšie informácie o prebiehajúcich projektoch možno nájsť na webovej stránke www.ezdravotnictvo.sk.

Pridaj komentár