MZ SR: Bratislavská a košická záchranka budú mať nové sanitky

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice ukončili verejnú súťaž na výber dodávateľa sanitných vozidiel.

Výsledkom obstarávania je rámcová nájomná dohoda medzi úspešným uchádzačom a obidvomi príspevkovými organizáciami, a to na obdobie 60 mesiacov, s následným odkúpením do vlastníctva.

Maximálny počet vozidiel v zmysle rámcovej nájomnej dohody je 152 kusov. Predpokladaná finančná úspora je 5 miliónov eur.

“Nové sanitky prinesú vyšší štandard pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, komfort a bezpečnosť pacientom ako aj posádke,” hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Ekonomická výhoda prenájmu

V nájomnom sú zahrnuté všetky servisné a iné bežné náklady, vrátane kompletného zdravotníckeho a transportného vybavenia vozidiel:

  • zákonné a havarijné poistenie,
  • servis,
  • dodanie letných a zimných pneumatík,
  • údržba zdravotníckeho prístrojového vybavenia a transportnej techniky,
  • revízia prístrojov,
  • manažment vozového parku,
  • poskytnutie náhradných vozidiel (v prípade potreby).

Kompletne vymenia zastaraný vozový park

Vozidlá, ktoré obe záchranky momentálne využívajú, boli obstarané v troch vlnách – v rokoch 2008, 2009 a 2010. Vozidlá majú najazdených v priemere viac ako 350-tisíc km, mnohé už prekročili 400-tisícovú hranicu. Ich stav však zodpovedá náročným podmienkam používania.

„Všetky používané vozidlá sú v prevádzky schopnom stave, čo si vyžaduje vysoké investície do údržby,“ dopĺňa Ľ. Slovák, generálny riaditeľ ZZS Bratislava.

V priemere vozidlá ZZS najazdia asi 50-tisíc kilometrov ročne. Obe záchranky, bratislavská a košická, zrealizovali v roku 2017 viac ako 260-tisíc výjazdov a najazdili viac ako 7,6 milióna kilometrov.

Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava)

ZZS Bratislava má vo svojom vozovom parku 91 vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby. V šiestich krajoch SR – Bratislavskom Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom, Banskobystrickom a Žilinskom – prevádzkuje 62 bodov ambulancií ZZS.

Všetky vozidlá ambulancií ZZS boli vyrobené v rokoch 2005 až 2010. 34 vozidiel už prekročilo hranicu 400-tisíc kilometrov. V roku 2017 predstavovali náklady na prevádzku, opravu a servis jedného vozidla ambulancie ZZS priemerne 13 800 eur s DPH (bez poistenia).

Záchranná služba Košice (ZS Košice)

ZS Košice prevádzkuje 47 staníc. Pôsobí na území Košického, Prešovského a Žilinského kraja so 63 sanitnými vozidlami, z toho však až 43 vozidiel prekročilo hranicu 400-tisíc kilometrov, 19 vozidiel dokonca viac ako 500-tisíc. Náklady na servis sanitných vozidiel predstavovali v roku 2017 na jedno sanitné vozidlo viac ako 13 500 eur eur s DPH (bez poistenia).

Zdroj: MZ SR

Pridaj komentár