MPSVaR SR: Sestrám sme vyšli v ústrety, na rade je ministerstvo zdravotníctva

Bratislava 24. februára (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR vyšlo sestrám v ústrety, na rade je teraz ministerstvo zdravotníctva. Vo vyhlásení to tvrdí hovorkyňa rezortu práce Daniela Šulcová s tým, že nespokojnosť zdravotných sestier v zariadeniach sociálnych služieb vyvolala to, že od apríla nemajú nárok na zvýšenie platov.
„Ide o oprávnenú reakciu na chýbajúcu previazanosť právnych predpisov ministerstva zdravotníctva s ministerstvom práce. Na tento nedostatok sme intenzívne upozorňovali, no bezvýsledne,“ argumentuje Šulcová.
Podľa rezortu je problém v tom, že v zariadeniach sociálnych služieb pracuje 2649 zdravotných sestier. Väčšina z nich však neposkytuje priamo ošetrovateľské úkony a preto nemajú od 1. apríla podľa zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek nárok na zvýšenie mzdy ako iné sestry pracujúce napríklad v zdravotníckych zariadeniach.
„Dôvodom je, že podľa ďalších zákonov, ktoré spadajú do kompetencie ministerstva zdravotníctva, zariadenia sociálnych služieb nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, a to ani napriek tomu, že zákon o sociálnych službách im umožňuje takúto starostlivosť vykonávať,“ vysvetlila Šulcová. Preto sestry v zariadeniach sociálnych služieb sa väčšinou len podieľajú na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, napríklad sledujú zdravotný stav klienta, jeho vitálne funkcie a zvážia potrebu zavolať lekára.
„Ministerstvo práce opakovane žiadalo ministerstvo zdravotníctva, aby v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti rozšírilo zoznam tých, ktorí môžu zabezpečovať zdravotné – ošetrovateľské úkony a následne získať povolenie na ich poskytovanie,“ podotkla. Na základe tohto povolenia by dané zariadenie podľa jej slov nadobudlo právne postavenie poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti a zdravotná poisťovňa by mohla uzatvárať zmluvy o úhrade ošetrovateľských úkonov so zariadeniami sociálnych služieb.
„Do dnešného dňa poskytovateľom sociálnych služieb na platy sestier neprispievajú zdravotné poisťovne ani cent. Zriaďovatelia ich musia financovať z vlastných zdrojov napriek tomu, že práca sestier súvisí výlučne s poskytovaním zdravotnej a nie sociálnej starostlivosti,“ zdôrazňuje Šulcová. Podľa riaditeľky Odboru sociálnych služieb Lýdie Brichtovej ministerstvo práce vyšlo zdravotným sestrám v ústrety tým, že prijalo zákon o sociálnych službách, ktorý obsahuje možnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, a preto v tomto smere ho nie je potrebné novelizovať.
Čo však je potrebné podľa jej slov urobiť, je novelizovať predpisy patriace do rezortu zdravotníctva, aby zdravotné sestry za svoje zdravotnícke úkony mohli byť platené zo zdravotného poistenia, a teda by sa na nich automaticky vzťahoval aj zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok (23.2) upozornila, že v súvislosti s novým zákonom o ich minimálnych mzdových nárokoch, ktorý by mal od apríla priniesť úpravu platov, ich v mnohých zariadeniach sociálnych služieb nútia podpísať preradenie na opatrovateľku. Komora preto vyzvala sestry, aby v prípade, že im zamestnávateľ neupraví plat, prestali poskytovať zdravotnú starostlivosť, ale ju iba zabezpečovali, čo by znamenalo, že by iba privolávali lekára alebo záchranku, či odoslali klienta zariadenia do nemocnice.

Pridaj komentár