Miroslav Kollár: Zachráňme si svoje peniaze

Je jedným zo signatárov Memoranda občanov SR proti finančnému odškodneniu zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Vysokoškolský učiteľ, bývalý kancelár NR SR. Pracoval na Úrade vlády SR, v rôznych odvetviach, aj v zdravotníctve. Ekonóm, politológ a občiansky aktivista. Rozprávame sa s Miroslavom Kollárom.

 

Ste iniciátor menovaného Memoranda. Kedy ste si povedali, že „dosť“?

Prvý impulz bol pred rokom. Pán premiér R. Fico vtedy povedal, že vytvoríme jednu zdravotnú poisťovňu, čo znelo dobre. Ale nadväzne dodal, že musí to byť spojené s odškodnením  poisťovní, čo ma ako občana pobúrilo. A ešte: nebude to platené zo štátneho rozpočtu, ale z predaja podielu Telekomunikácií. Pýtam sa: príjem z predaja telekomunikácií by sa nemal dostať do štátneho rozpočtu? Veď to sú tiež peniaze nás, občanov? Potom sme sa niekoľkí občania spojili, aby nás politici, ktorí majú od občana delegovanú právomoc, počúvali…

Voliči ale dali svoj hlas Robertovi Ficovi… Kde je potom podľa vás rozpor?

Politici majú pri výkone svojho mandátu, ktorý dostanú vo voľbách od občana, spravovať veci verejné v jeho prospech. Rezort zdravotníctva je poddimenzovaný, žijeme v globálnej hospodárskej kríze, a my  v stave rastúcej zadĺženosti chceme vyplatiť zdravotným poisťovniam Dôvera a Union stámilióny eur ako náhradu za tzv. budúce zisky. Už sme im zaplatili dosť – doteraz si odkrojili z našich odvodov už viac 500 mil. eur. Minimálne z etického a morálneho hľadiska považujeme za neprijateľné ich ešte odškodňovať alebo vyvlastňovať, lebo ide o majetok nás všetkých. Za ministrovania Zajaca sa len zámerným „nedopatrením„ v legislatíve stalo, že verejné zdroje môžu spravovať súkromné firmy, a mať  z nich aj zisk. Odvody sú v podstate dane, ktoré platí občan. Všetky by sa mali odovzdať solidárnym spôsobom v prospech pacienta na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Platíme si zdravotné poistenie… Vidíte spôsob, ako nastaviť systém?

Áno. Sme len za taký UNITAR, ktorý bude založený na čo najefektívnejšom financovaní verejnej zdravotnej starostlivosti – bez potreby rušenia, vykupovania a vyvlastňovania zdravotných poisťovní. Inými slovami, sme za zmenu súčasného odvodového zdravotného poistného systému na daňový systém, pri financovaní zdravotnej starostlivosti z verejných zdrojov, a to výberom zdravotnej dane. My nechceme rušiť poisťovne – tie môžu naďalej pokračovať v zabezpečovaní  komerčného zdravotného  poistenie, aj s možnosťou zisku! Poisťovniam patrí zisk len z toho, čo si z vlastných zdrojov a svojou prácou zarobia!

Povedzme si, čo by reálne získal občan?

Chceme to vrátiť tam, kde to má byť. Vybraná zdravotná daň sa v plnom rozsahu vráti občanovi vo financovaní lepšej zdravotnej starostlivosti. To by sa malo robiť cez inštitúciu, ktorú bude výlučne spravovať štát. Na jej kontrole by sa mali zúčastňovať všetky zainteresované subjekty, teda aj občania – pacienti. Občan takto dosiahne transparentnosť  v prerozdeľovaní zdrojov, a možnosť podieľať sa na kontrole zdravotnej politiky.

Ľudia majú obavy, že služby štátu nie sú komfortné, efektívne…

Toto je obohraná platňa tých, ktorí chcú naďalej „ryžovať“ a pokračovať v reformách, ktoré  nie sú ničím iným, ako dobre sofistikovaným biznis plánom. Dnes to treba otočiť. Oblasti v zdravotníctve majú riadiť odborníci, a nie politickí nominanti. Občan by ich mal kontrolovať, aby zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti bolo nielen efektívnejšie, ale i kvalitnejšie.

Občan by mal voliť raz za štyri roky, ale „kontrolovať“ každý deň?

Jednoznačne! Obrovské prostriedky sa dávajú do zdravotníctva cez „výberové konania,“ ktoré sprevádza korupcia a klientelizmus. O zlej liekovej politike ani nehovorím. Pri prechode na unitárny systém musí byť financovanie zdravotnej starostlivosti z verejných zdrojov pod kontrolou občana tak, aby bola zabezpečená solidárnym princípom dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť pre každého. V nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, tam nech sa realizujú poisťovne, aj s možnosťou zisku.

Čo ste už podnikli, a kam s tým pôjdete?

Chodíme na mítingy, rokujeme so stavovskými a inými organizáciami, diskutujeme  o veciach. Ľudia podporujú náš návrh. Nemienime robiť petičnú akciu, robíme informačnú kampaň. Chceme rovnosť podmienok, priestor pre občana, vrátane elektronických médií. Verím, že spoločne nedopustíme, aby sa naše peniaze premrhali na amorálne odškodnenie poisťovní. Chceme ísť s memorandom do parlamentu, ešte pred vládou predloženým Transformačným zákonom.

Je všeobecne známe, že celý štát ovládajú finančné skupiny, a nielen u nás. Politika a ekonomika, spolu s ovládanými médiami, sú prepojené. Globálna kríza a jej prekonanie  musí dať podnet  na vytvorenie novej spravodlivejšej spoločnosti. Dosť bolo chudobného štátu pre pár bohatých, ktorí si už dnes  žijú v súkromnom komunizme. Je tu čas spoločne  zveľaďovať a upevňovať bohatý štát pre ľudí práce, a pre chudobných.

Máte v závere odkaz pre slovenských pacientov?

Mám. Zachráňme si svoje peniaze. Tie peniaze sú spoločné nás všetkých. Aj akcia občanov na prepoisťovanie z Dôvery a Unionu do Všeobecnej zdravotnej  poisťovne, limitovaná do konca septembra, je vyjadrením aktívneho postoja verejnosti v tomto smere. Musíme si začať, my, občania, viac veriť. Politici, ktorí rozhodujú o nás, o našich spoločných peniazoch, si želajú len jedno: aby sme boli v apatii, a nad problémami len kývli rukou, alebo nanajvýš si pohundrali. Z tohto si však ťažkú hlavu nerobia. Oni sa boja len jedného, že sa my, občania, spojíme, a verejne vyjadríme svoju nespokojnosť. A túto musíme dávať najavo hlasno a verejne. Chceme, aby sa začala celonárodná diskusia o Memorande, a spoločnou angažovanosťou sa prispelo k jeho naplneniu. Verím, že nastal čas, kedy sa musíme proti primitívnej doktríne, že moc politikov je všemocná, spoločne vzoprieť. Nabáda nás k tomu i Ústava  SR, podľa ktorej všetka moc pochádza od občana.

Občania – pacienti, nikto sa tu za nás nepostaví len tak, a politici tobôž nie. Musíme si pomôcť sami.

Celé znenie memoranda

Pridaj komentár