Máte vysoký tlak? Prečo je dôležité strážiť si aj pulz

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Ak poznáte vážne riziká vysokého tlaku (arteriálnej hypertenzie), pravdepodobne pristupujete zodpovedne k jeho liečbe a strážite jeho hodnoty v zdravých hraniciach.

Poznáte aj riziká zvýšenej srdcovej frekvencie (tachykardie)?

Čo znamená príliš rýchly pulz?

Ak máte rýchly pulz a vysoký tlak, aké riziko predstavuje táto kombinácia?

Čo je krvný tlak?

V cievach potrebujeme určitý tlak krvi, aby krv mohla dostatočne prúdiť. Iba tak zabezpečí dodávku kyslíka a živín každej bunke v našom tele a zabezpečí „odvoz“ odpadových látok z bunky. Na to, aby krv mohla prúdiť, ju srdce pumpuje a vytláča do ciev.

Krvný tlak je tlak, ktorým krv tlačí na stenu cievy. Pri meraní krvného tlaku hovoríme o dvoch hodnotách: systolický tlak vzniká pri systole (stlačení srdca) – vypudení krvi zo srdca do tepien, diastolický tlak v tepne vzniká pri diastole (uvoľnení srdca), keď srdce krv nasáva zo žíl. Preto je systolický tlak vyšší ako diastolický.

Pri príliš nízkom tlaku dochádza k nedokrveniu orgánov, príliš vysoký tlak je hrozbou pre srdce a iné orgány (mozog, obličky, oči), najmä kvôli zmenám na cievach.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Čo je arteriálna hypertenzia?

Krvný tlak u zdravého človeka má v pokoji hodnotu do 120/80 mm Hg, u starších ľudí nad 65 rokov sa odporúčajú hodnoty do 130/85 mm Hg, aby zostalo zachované dobré prekrvenie najmä mozgu.

Arteriálna hypertenzia je choroba, pri ktorej je tlak krvi v tepnách vyšší, než je zdravé. Krvný tlak v pokoji nad 140/90 mm Hg sa považuje za prejav arteriálnej hypertenzie. Hodnoty systolického tlaku medzi 130–140 mm Hg znamenajú vyšší normálny tlak, ktorý si vyžaduje zmenu životného štýlu.

Krvný tlak sa prirodzene zvyšuje pri fyzickej aktivite. U zdravého človeka ale v pokoji opäť klesá na normálne hodnoty. Ak ste aktívni, pomáhate tak z dlhodobého hľadiska znižovať pokojový tlak.

Vysoký krvný tlak škodí cievam, ich štruktúre aj funkcii. Srdce sa neúmerne namáha, keď pumpuje krv proti vysokému odporu. V očiach vplyvom vysokého tlaku môžu praskať tenučké cievky a spôsobiť poruchy videnia až slepotu.

Vysoký krvný tlak ohrozuje aj mozog, prasknutá cievka môže spôsobiť náhlu cievnu mozgovú príhodu. Trpia aj obličky či dokonca kosti. Niektoré štúdie poukazujú na súvislosť vysokého tlaku a nižšej hustoty kostí.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Ako zistím, že mám vysoký tlak krvi?

Tlak krvi meriame vhodným tlakomerom. Môžete si vybrať zo širokej škály značiek či typov. Zvoľte radšej tlakomer pre meranie na ramene a nie na zápästí, pretože dosahujú presnejšie výsledky merania.

Je vhodné merať si krvný tlak ráno po zobudení, v pokoji, ešte pred užívaním liekov. Ak pociťujete bolesti hlavy, tlak v hlave, novovzniknuté šumenie v ušiach, pocit na odpadnutie, premerajte si tlak aj hocikedy počas dňa.

Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, aký tlakomer je vhodný práve pre vás. Tlakomery pre obéznych ľudí či ľudí s nadváhou bývajú špeciálne upravené, aby neskreslili výsledky. V ponuke býva aj špeciálna manžeta pre obéznych.

Vysoký tlak krvi – príznaky

Vysoký tlak si vôbec nemusíte všimnúť. Tlak, ktorý pozvoľna stúpa v priebehu rokov, býva často bez príznakov, pretože telo sa naň adaptuje. Nemusíte cítiť ani život ohrozujúce zvýšenie tlaku.

Niektorí ľudia cítia tlak alebo bolesti v hlave či v záhlaví, piskot alebo šumenie v ušiach, závraty, búšenie srdca, dušnosť či majú krvácanie z nosa. Tieto príznaky však nie sú typické len pre vysoký krvný tlak.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Čo je pulz? Ako merať pulz?

Pulz si vieme namerať na rôznych tepnách v tele. Najčastejšie ho zisťujeme na zápästí na cieve (arteria radialis). Nahmatáte ho v jamke na palcovej strane zápästia, keď si ruku otočíte dlaňou nahor. Jemne priložte prsty druhej ruky do tejto jamky a snažte sa nahmatať pulzujúcu cievu.

Ak chcete priamo zistiť srdcovú frekvenciu, môžete pomocou fonendoskopu načúvať tlkotu srdca a počítať jeho údery za minútu. Viditeľným spôsobom vieme zistiť pulz pomocou EKG záznamu, činnosť srdca vidíme aj sonograficky pri ECHO vyšetrení.

Srdce pri vypudení krvi tlakovou vlnou rozvlní steny ciev. Toto vlnenie sa prejaví ako pulz. Pulzom preto vieme zistiť frekvenciu, akou srdce vypudzuje krv do tela.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Aká je normálna srdcová frekvencia? Aký má byť pulz?

Zdravý pulz sa pohybuje zvyčajne v rozpätí 60–80 úderov za minútu. Väčšinou sa za rozšírenú normu považuje pulz už od 50 do 100 úderov za minútu. U pacienta s hypertenziou sa však pulz v pokoji nad 80 úderov za minútu považuje za nezávislý rizikový faktor rozvoja kardiovaskulárnych ochorení.

Ak srdce bije rýchlejšie, ako má, nazývame tento stav tachykardia. Ak pomalšie, vzniká bradykardia. Pomalý pulz majú zvyčajne športovci, ľudia užívajúci niektoré lieky, ale aj ľudia s niektorými srdcovými poruchami.

Okrem počtu úderov za minútu je dôležitá aj pravidelnosť pulzu. Nepravidelný pulz signalizuje problém. Aj u zdravého človeka sa môže objaviť nepravidelný pulz pri dýchaní. V takom prípade sa pulz zrýchli pri nádychu a spomalí pri výdychu.

Ak zadržíte dych, pulz je pravidelný. Tomuto javu sa hovorí respiračná arytmia. Je častejšia u žien, športovcov či mladých ľudí.

Príliš vysoká srdcová frekvencia – kedy je rýchly pulz normálny a kedy nie?

Tachykardia, keď je pulz nad 100/min, je prirodzená pri námahe, horúčke, nadmernej funkcii štítnej žľazy, strese či infekcii. Objavuje sa však aj pri niektorých arytmiách – poruchách srdcového rytmu. Pre posúdenie tachykardie je dôležité, aký máte pulz v pokoji, rovnako je dôležité, či je pravidelný alebo nie.

Ak tachykardia trvá príliš dlho, srdce vyčerpáva. Niekedy si ju všimnete náhodne pri meraní pulzu, inokedy sa ohlási aj príznakmi. Príznaky tachykardie sú napríklad:

• dušnosť
• točenie hlavy
• rýchly pulz
• búšenie srdca
• tlak či bolesť na hrudníku
• omdlievanie
• nepokoj
• tras

Pri zvýšenej srdcovej frekvencii sa riziko úmrtia (napríklad na infarkt srdca) zvyšuje dvojnásobne!

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Srdcová frekvencia a krvný tlak – ako súvisia?

Meranie srdcovej frekvencie vypovedá viac o stave vášho srdca. Meranie krvného tlaku odráža stav vo vašich cievach. Samozrejme, cievy sú so srdcom priamo prepojené, preto na seba navzájom vplývajú. Preto je dôležité, aby ste sa zaujímali nielen o výšku svojho krvného tlaku, ale aj o pravidelnosť a rýchlosť pulzu.

Ak vás trápi vysoký krvný tlak, nemusí sa nutne spájať s rýchlym pulzom. Podobne, ak je váš pulz rýchly, nemusí sa zvyšovať váš krvný tlak. U zdravého človeka dokážu cievy regulovať zvýšený objem prečerpanej krvi (čiže reagovať na rýchlejší pulz) tak, že sa roztiahnu.

Predsa je tu však podľa štúdií súvislosť. O nej vypovedá aj fakt, že pravidelnou fyzickou aktivitou vieme nielen znížiť krvný tlak, ale aj spomaliť príliš rýchly pulz.

Niektoré štúdie naznačujú, že zvýšenie pulzovej frekvencie predchádza neskoršiemu vzostupu tlaku. Znamená to, že ak máte v pokoji tachykardiu, je najvyšší čas začať niečo robiť so svojou životosprávou aj v prípade, ak ešte nemáte vysoký tlak. Ak nič neurobíte, s najväčšou pravdepodobnosťou sa o nejaký čas u vás vysoký tlak objaví.

U niektorých mladých ľudí s nízkym tlakom sa tiež môže rozvinúť tachykardia.

Čo sa deje s krvným tlakom a pulzom počas námahy?

Počas fyzickej aktivity srdce prečerpáva viac krvi a zvyšuje sa srdcová frekvencia. Cievy sa roztiahnu, aby prijali väčšie množstvo krvi pumpované srdcom a tlak preto nestúpne do kritických výšok.

Ak ste zdraví, srdcová frekvencia sa vám pri väčšej námahe preto môže aj zdvojnásobiť, no krvný tlak v cievach stúpne len mierne. Naopak, choré, zvápenatené a tuhšie cievy sa nedokážu takto roztiahnuť a tlak v nich nezdravo stúpa.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Príliš rýchly pulz a vysoký tlak – aké sú riziká?

Ako ukázali štúdie, príliš rýchly pulz zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku a výskytu kardiovaskulárnych chorôb a je spojený aj s vyšším rizikom úmrtia.

Ak trpíte tachykardiou (príliš rýchlou srdcovou frekvenciou), okrem vysokého tlaku vás môžu trápiť aj vyššie hladiny cholesterolu a tukov v krvi než u ľudí s normálnou srdcovou frekvenciou. Dajte si pozor aj na hladiny glukózy, ktoré u vás môžu byť rozkolísané a pohybovať sa v nezdravých hodnotách.

Ak ste muž, riziko je u vás vyššie. Tým horšie, ak navyše fajčíte.

S vysokým tlakom aj rýchlym pulzom sa spájajú niektoré arytmie (poruchy rytmu srdca). Fibrilácia predsiení vzniká častejšie u ľudí s vysokým krvným tlakom, pretože srdce sa môže vplyvom zvýšenej námahy meniť.

Zmenené srdce má väčší sklon k arytmiám, pretože jeho nezdravo zhrubnutá svalovina nemá rovnaké vlastnosti ako predtým.

Až jeden z troch hypertonikov má okrem vysokého tlaku krvi aj rizikovú vyššiu srdcovú frekvenciu (nad 80 úderov za minútu).

Kedy si obzvlášť musíte strážiť krvný tlak?

Existujú poruchy, ktoré v kombinácii s vysokým tlakom predstavujú výrazné riziko komplikácií, napríklad zlyhávania srdca či obličiek.

• hypercholesterolémia – zvýšená hladina LDL cholesterolu v krvi
ischemická choroba srdca – nedostatočné prekrvenie srdca kvôli zúženým cievam
• chronická choroba obličiek
• diabetes II. typu

Tieto choroby vplývajú aj na arteriálnu hypertenziu a ich kombinácia znamená pre vás vyššie riziko, ako keby ste mali samotnú hypertenziu.

Autorka: MUDr. Katarína Kosová

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9369286/
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circresaha.117.311402
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tachycardia/symptoms-causes/syc-20355127
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tachycardia/symptoms-causes/syc-20355127
https://www.techmed.sk/arteriova-hypertenzia-odporucania/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5620307/

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Servier Slovensko, spol. s r. o.
Viac o vysokom tlaku sa dočítate na www.mojtlak.sk

PROL-05-2021-OTH

Pridaj komentár