Lymfedém: Lymfodrenážna masáž, kompresné podkolienky a cvičenie

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Lymfedém je ochorenie staré ako ľudstvo samo. Dokumentujú to aj kresby, ktoré boli objavené na stenách jaskýň, či stredoveké fresky.

Čo je lymfedém?

Samotný názov naznačuje, že sa týka lymfatického systému. Primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave, MUDr. Eva Husarovičová, PhD., MHA, definuje lymfedém ako vysokoproteínový opuch, vznikajúci následkom zníženej transportnej kapacity lymfatického systému.

Dôsledkom je nahromadenie tekutiny bohatej na proteíny a iné makro-molekulárne látky (baktérie, splodiny látkovej výmeny, vírusy) v medzibunkovom priestore.

Ako hovorí odborníčka: „Ak by sme sa vrátili do staroveku, vtedy to boli zväčša primárne lymfatické opuchy, v súčasnosti – ako komplikácia onkologickej liečby – sú to sekundárne lymfedémy. Príčiny vzniku ochorenia rozdeľujú lymfedémy na primárne a sekundárne. Príčinou vzniku primárneho lymfedému je vrodená alebo vývojová nedostatočnosť lymfatických ciest. Charakteristický je tým, že vzniká na periférii končatín, s ďalším rastom ku koreňovým kĺbom. Objavuje sa buď krátko po narodení, často v kombinácii s inými vrodenými poruchami, alebo, hlavne u žien, po záťaži (gravidita, obezita atď.). Sekundárny lymfedém vzniká pri prerušení lymfatických ciest (operácia, úraz, popálenina) alebo po vyoperovaní lymfatických uzlín pri onkologických operáciách. Pre sekundárny lymfedém je charakteristická jeho manifestácia od koreňových kĺbov končatín smerom k periférii.“

Aké má lymfedém príznaky?

Prvé príznaky lymfedému sú len subjektívne pocity: pocit napätia, plnosti, diskomfortu v končatine. Opuch ešte nie je viditeľný, alebo je len veľmi diskrétny.

Ochorenie je možnou komplikáciou onkologickej liečby, úrazu, popálenín alebo vrodenej dispozície. Je len možnou komplikáciou, a nemusí sa vyvinúť u každého operovaného pacienta. Vznik lymfedému podmieňuje viacero faktorov.

Lekár by mal v rámci diferenciálnej diagnostiky vylúčiť interné ochorenia, ktoré môžu spôsobiť opuch. Ide napríklad o srdcové, obličkové, reumatické ochorenia.

Primárny a sekundárny lymfedém: Aký je medzi nimi rozdiel?

Sekundárny lymfedém vzniká pri prerušení lymfatických ciest (popálenina, úraz) alebo po vyoperovaní lymfatických uzlín (onkologické ochorenie). Primárny lymfedém vzniká pri nedostatočne vyvinutých lymfatických cestách, najčastejšie ide o vrodenú, ale aj genetickú predispozíciu.

Vznik lymfedému je daný miestom a rozsahom poškodenia. Celé telo, každý orgán má lymfatickú sústavu (okrem mozgu a oka), z ktorej je lymfa odvádzaná buď do podpazušných, alebo do trieslových uzlín. Sťaženie odtoku lymfy sa tak prejaví v končatinách, kde sa prebytočná tekutina hromadí. Lymfedém sa môže manifestovať na všetkých častiach tela (hlava, tvár, ústa, hrudník, chrbát…), podľa miesta prerušenia lymfatických ciest.

Kedy pri opuchu vyhľadať lekára?

K útlaku okolitých tkanív a k zníženiu ich funkcie dochádza pri veľkých opuchoch – elefantiázach, ale tu hrá úlohu viacero faktorov. Objem končatiny, jej hmotnosť, často aj bolesť. Príznaky prvého štádia lymfedému sú subjektívne pocity – tlak, pocit plnosti končatiny, diskomfort.

lymfedém dolnej končatiny
Zdroj foto: Shutterstock.com

Lymfedém po operácii

Vznik lymfedému závisí od techniky a rozsahu operácie, od následnej onkologickej liečby, individuálnej citlivosti tkanív na rádioterapiu, či od genetickej predispozície. Preto je jeho vznik individuálny. Môže vzniknúť do 1 roka, ale aj 15 rokov po operácii.

Pacienti, ktorí podstúpili chirurgickú liečbu alebo rádioterapiu, by mali byť oboznámení s lymfedémami. Aká je však prax? Pacienti sú o možnosti vzniku tejto komplikácie poučení v rozhovore alebo brožúrou už počas predoperačnej hospitalizácie. Následne na Oddelení radiačnej onkológie, počas liečebnej telesnej výchovy. Hovorím za Národný onkologický ústav.

Lymfatický systém, imunita a vznik kožných ochorení

Lymfaedematózne tkanivo má zníženú imunoaktivitu a sklon k rôznym infekciám – najčastejšie streptokokovým ako je ruža na nohe a k hubovým ochoreniam. Vznik závažných ochorení v súvislosti s opuchom nebol dokumentovaný.

Komplikácie lymfedému sú dané jeho veľkosťou a starostlivosťou o končatinu. Veľkosť a hmotnosť končatiny obmedzuje pohyb, niektoré svaly sú málo používané (alebo vôbec), a toto má vplyv na funkciu nielen končatiny, ale aj celého svalového aparátu. Pri zanedbaní zásad životosprávy sa u pacienta vyskytujú aj kožné komplikácie, infekcie, a to hlavne plesňovéstreptokokové.

Ktoré faktory spôsobujú zhubný lymfedém?

Faktorov je viac. Progresia základného ochorenia, porušovanie zásad liečebného režimu. Pri liečbe lymfedému platí, že čím skôr (v skorom štádiu) sa začne s liečbou, tým sú výsledky lepšie. Liečba je rozdelená podľa štádií ochorenia a stavu lymfedému. Je časovo náročná a celoživotná. Chirurgická liečba je jednou z liečebných modalít. Používa sa zriedka, hlavne pri veľkej deformácii končatín a pri zlyhaní konzervatívnej liečby. Najúspešnejšia a najviac používaná je konzervatívna liečba – lymfodrenážna gymnastika, lymfodrenážna masáž a kompresné podkolienky a kompresné pančuchy.

Popri spomínanej konzervatívnej liečbe odporúčame liečebné plávanie, nenáročné športy (bez švihových a silových pohybov) a chôdzu so zabandážovanou končatinou – nenáročnú turistiku. Dôsledkom poškodenia lymfatických ciev je vznik opuchu. Riešenia? Prevencia, správne informovaní a poučení pacienti, dodržiavanie zásad životosprávy z ich strany, pravidelné kontroly u onkológa a u odborníka na lymfedém.

lymfedém nohy liečba
Zdroj foto: Shutterstock.com

Lymfedém a obezita

Obezita má vplyv hlavne na vznik lipedému. Ak už vznikol lymfedém, tukové tkanivo utláča lymfatický systém. Tento sa nachádza hlavne v podkoží (80 %), aj tukové tkanivo je v podkožných vrstvách. Včasná diagnostika a liečba majú veľký vplyv na prognózu ochorenia. Musíme si uvedomiť, že lymfedém je celoživotné ochorenie, a tak je k nemu potrebné pristupovať. Dôležité sú pravidelné kontroly u lekára, ktorý sa zaoberá liečbou lymfedému, dodržiavanie zásad životosprávy a starostlivosť o končatinu – nosenie kompresných podkolienok alebo kompresných pančúch.

Lymfedém je liečiteľné ochorenie, hlavne metodikami fyzioterapie. Vykonávajú ju pracovníci s certifikátom Slovenskej zdravotníckej univerzity, podľa indikácie od lekára. Vo veľkej miere závisí úspech od spolupráce pacienta.

Ako lymfedému predchádzať?

Prevencia vzniku lymfedému spočíva vo včasnej edukácii pacienta, v dodržiavaní zásad životosprávy, v pravidelnom cvičení (lymfodrenážnej gymnastike) a absolvovaní odporúčanej liečby.

Článok vyšiel v jednom z vydaní časopisu Onko od spoločnosti Medmedia (www.medmedia.sk)

Pridaj komentár