Liga za duševné zdravie úspešná na aukcii výtvarných diel

LDZ SR zrealizovala charitatívnu aukciu výtvarných diel, pod názvom „Výtvarníci výtvarníkom“.

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa minulú stredu (5. februára) dražili diela významných slovenských autorov a amatérskych výtvarníkov so skúsenosťou s duševnou poruchou. Aukcia, pod taktovkou licitátorky Niny Gažovičovej z aukčnej spoločnosti SOGA, pomohla získať pre osvedčené projekty „Ligy“ viac ako 11.000 Eur.

Známi slovenskí výtvarníci, ako Július Koller, Rudolf Sikora, Vincent Hložník, Simona Bubánová, Dorota Sadovská, Erik Šille či Martin Knut, venovali svoje diela, aby pomohli svojim kolegom ‒ amatérskym výtvarníkom, získať finančné prostriedky na udržanie aktivít Galérii Nezábudka, ktorá slúži na arteterapeutické stretnutia ľudí s duševnými poruchami, či prípravu ďalších výstav Art Brut a iných projektov LDZ SR.

Najvyššie vydražené dielo neprofesionálov bol obraz „Aljaška“ od Václava Rybu, za sumu 250 Eur. Václav Ryba je dlhoročný klient Galérie Nezábudka a úspešný autor, ktorý už mal diela na mnohých výstavách.

Martin Knut, výtvarník a predseda Správnej rady LDZ SR: „Domnievame sa, že výtvarné dielo potrebuje pre svoju existenciu dve duše. Jednu, ktorá dielo vytvorí, a druhú, ktorá mu porozumie. Pre profesionálnych výtvarníkov je duša niečo ako výrobný nástroj. Je poznačená štúdiom, vzťahmi s intelektuálnym prostredím, trendmi. Avšak, existujú aj ľudia, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou, a výtvarný jazyk je pre nich jedným z hlavných nástrojov pri komunikácii. Títo ľudia sa nachádzali mimo kultúru, a niektorí aj mimo spoločnosť. Veríme, že ich špecifický uhol pohľadu spätne obohacuje naše duše. Ich čistotu prejavu, úprimnú a nevykalkulovanú potrebu výpovede, vnímame ako dar, ktorý nás môže robiť lepšími a šťastnejšími. Z periférie ich vťahujeme na mapu kultúrnej situácie. Legalizujeme ich tvorivé snaženie, a usilujeme sa udržať rozbehnuté aktivity. “

Aukcia mala takmer 100 % úspešnosť. Záujem bol o obe skupiny autorov ‒ dražili a predávali sa diela klientov „Ligy“, aj diela profesionálnych umelcov. Z 34 diel sa predalo 31, nevydražené obrazy idú do „poaukčného predaja“.

Naďa Kančevová, kunsthistorička a projektová manažérka Galérie Nezábudka: „Projekt Galéria Nezábudka pracuje v rámci arteterapie s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť s duševnými poruchami, a ktorým v ich ochorení pomáha výtvarná tvorivosť. Styčnými bodmi ich tvorby  je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické aj pre umenie, označované ako „art brut“.  Odborníci pre nich v Galérii Nezábudka organizujú tvorivé workshopy, a oslovujú sieť psychiatrických zariadení po celom Slovensku ‒ s prosbou, aby medzi svojimi pacientmi pomohli vytipovať nové talenty.“

 

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár