Liga proti osteoporóze – Slovensko

Liga proti osteoporóze – Slovensko vznikla 20. októbra v roku 2008 ako zastrešujúca celoslovenská organizácia troch slovenských pacientskych združení so štrnásťročnou históriou: Asociácie proti osteoporóze, ktorá pôsobila v Košiciach, Slovenskej únie proti osteoporóze sídliacej v Piešťanoch a Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí so sídlom v Bratislave. Súčasnou prezidentkou ligy s celoštátnou pôsobnosťou je osteologička MUDr. Judita Ondrejková.

„Liga ako zastrešujúca inštitúcia vznikla na popud odbornej lekárskej spoločnosti SOMOK (Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí). Cieľom spojenia týchto organizácií nebolo rušiť to, čo už roky dobre funguje, ale zastrešiť regionálne pacientske organizácie do jednej celoslovenskej, ktorá tak bude mať silnejšiu pozíciu, bude sa môcť stať členom európskej organizácie IOF (International Osteoporosis Foundation) a podobne. Výbor ligy tvoria lekári z odborov, v ktorých sa najčastejšie stretávajú s osteoporózou (endokrinológia, reumatológia, ortopédia). Takéto regionálne rozvrstvenie je úmyselné. Predtým totiž podujatia a kluby viedli pacienti, ktorí sa organizovaniu pacientskej činnosti nemohli venovať pravidelne, ale podľa toho, ako im to zdravotný stav dovoľoval,“ vysvetlila MUDr. Ondrejková vznik zastrešujúceho občianskeho združenia.

Klubová činnosť

Liga teda nadväzuje na pomerne aktívnu činnosť regionálnych klubov. Zameranie klubovej činnosti má už vyše 10 ročnú tradíciu. Najaktívnejšími klubmi v rôznych mestách sú kluby: edukačno-vzdelávací, kde pacienti niekoľko krát v roku sú informovaní prednáškovou formou o diagnostike a liečbe osteoporózy, protetických pomôckach, stravovaní a životnom štýle pri osteoporotickom ochorení…gastronomický, kde pacienti pripravujú jedlá s vysokým obsahom vápnika, vymieňajú recepty a pod. pohybový – s rôznymi zameraniami – turistika, tanečný, plavecký, nordic walking a ďalšie kluby: kultúrny, klub šikovných rúk a i. Noví členovia sa o možnosti zapojiť sa do činnosti pacientskych klubov môžu informovať v osteologických ambulanciách, od svojich lekárov – ortopédov, gynekológov, endokrinológov, reumatológov atď.

Diskusie na klubových stretnutiach sa zameriavajú témy ako zlepšenie pohybu, komfort bývania, varenie, nové zdravotnícke pomôcky, novinky v liečbe a podobne. Stretnutia s rodinnými príslušníkmi sa viac sústreďujú na rôzne formy pomoci, od rád, ako naložiť protetickú pomôcku a otázky hygieny až po postupy pri vybavovaní sociálnej pomoci. Súčasťou klubovej činnosti je aj osveta o osteoporóze určená verejnosti.

„Aktívne kluby nevznikajú len v krajských a okresných mestách. Niektoré výborne fungujú aj v mestečkách, ktoré majú 8 000 – 10 000 obyvateľov. Vynikajúca spolupráca je aj medzi mestami, napríklad košické a žilinské kluby spolupracujú a komunikujú listami, mailami, skypujú cez internet… Programy v kluboch závisia od samotnej aktivity pacientov, od zaujímavosti programu, ktorý v kluboch prebieha ale aj od vedúcich klubov/samotných pacientov s osteoporózou/, ktorí program vymýšľajú, aby bol aktuálny, zaujímavý, vo vhodnom čase, pri určitej príležitosti a podobne. Moja skúsenosť je taká, že stačí vymyslieť zaujímavý program, aby sa zozbierala dobrá skupina pacientov, prípadne ich rodinných príslušníkov, lekárov, zdravotníckeho personálu, ľudia sa navzájom dopĺňajú,“ povedala prezidentka celoslovenskej pacientskej organizácie MUDr. Ondrejková.

Osteoporóza postihuje najmä ľudí v staršom veku, pre ktorých je aktivita v pacientskom združení vítaným osviežením. Naviac, v spojení s pohybom prospieva zdraviu! „V Košiciach sú svieže šesťdesiatničky, ktoré sa s kamarátkami z pacientskeho klubu vyberú na nordic walking, alebo sedemdesiatnici, ktorí si raz do týždňa chodia zahrať nohejbal,“ zdôraznila MUDr. Ondrejková.

Medzinárodná spolupráca

„Máme vynikajúcu spoluprácu s českou organizáciou Národní fórum proti osteoporóze, s poľskými, rakúskymi a maďarskými klubmi, dokonca s izraelskou pacientkou organizáciou,“ pripomenula prezidentka Ligy proti osteoporóze – Slovensko. Práve v medzinárodných súvislostiach je začlenenie troch slovenských združení do jedného veľmi praktické. Lepšie sa šíria informácie, nápady, aj finančná podpora. Pacientske kluby nie sú uzavreté, návštevy a aktivity sú dobrovoľné. Členovia si zvyčajne pozývajú rôznych odborníkov, s ktorým sa môžu rozprávať, poradiť sa o rozličných otázkach týkajúcich sa osteoporózy.

 

Čo je osteoporóza?

Ide o ochorenie, ktoré vedie k rednutiu kostí. Redšia štruktúra kostí je krehkejšia a ľudia s touto chorobu častejšie utrpia zlomeniny – najčastejšie v krčku stehennej kosti, v stavcoch a kostiach zápästia. Typickým kandidátom na osteoporózu je žena v staršom veku, no ochorenie sa nevyhýba ani mužom alebo mladým ľuďom (napríklad pri niektorých ochoreniach obličiek, pri anorexii a pod.). Po päťdesiatke má zvýšené riziko osteoporózy každá tretia žena a každý piaty muž. Závažnosť osteoporózy spočíva nielen vo vyššom riziku zlomenín, ale aj v tom, že môže skomplikovať iné ťažkosti: operáciu platničiek alebo chrbtice, výmenu bedrového kĺbu atď.

 

Rednutie kostí je spôsobené:

– nedostatkom fyzickej aktivity,

– nedostatkom vitamínu D,

vápnika a horčíka,

– nadmerným príjmom kávy a soli,

– fajčením,

– poklesom hladiny estrogénu

(u žien) a testosterónu (u mužov)

v staršom veku,

– zvýšenou činnosťou štítnej žľazy

a prištítnych teliesok,

– zlyhávaním obličiek,

– anorexiou,

– nedostatočným vstrebávaním

vápnika,

– zvýšenou hladinou prolaktínu

v krvi.

 

Liečba osteoporózy je dlhodobá a často prichádza až v pokročilom štádiu ochorenia, pretože osteoporóza patrí k „tichým“ chorobám. Konzervatívnu liečbu tvorí užívanie liekov, rehabilitácia, nosenie spevňujúcich korzetov, prípadne kyfoplastika – operácia, pri ktorej sa do poškodeného miesta vkladá kostný cement. Účinnosť liečby závisí predovšetkým od dôslednosti pacientov – keďže choroba „nebolí“, mnohí jej závažnosť podceňujú a prevencii a liečbe nevenujú dostatočnú pozornosť.

 

Osteoporóza v číslach

• Ženy sú náchylnejšie na osteoporózu: celoživotné riziko zlomeniny krčka stehennej kosti je 13 % u mužov a 30 – 40 % u žien.

• Každá tretia žena nad 50 rokov utrpí osteoporotickú zlomeninu.

• Len každá druhá zlomenina stavcov je diagnostikovaná.

• 31,7-mld € ročne sú v EÚ priame náklady na liečbu pacientov

s osteoporotickými zlomeninami.

• Jeden z piatich pacientov s osteoporotickými zlomeninami krčka

stehennej kosti alebo stavcov ročne v Európe zomrie.

 

Zdroj: www.osteoporoza.sk, www.iobonehealth.org

Pridaj komentár