KOŠICE: Združená tkanivová banka UNLP má špičkové priestory aj vybavenie

Košice 8. júna (TASR) – Slávnostné uvedenie nových priestorov ambulantnej starostlivosti Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice a laboratórií Združenej tkanivovej banky (ZTB) UNLP Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ na prípravu tkanivových a bunkových transplantátov do prevádzky uskutočnilo sa dnes v priestoroch UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach.
Špičkové laboratóriá a ambulancie boli vybudované z prostriedkov projektu štrukturálnych fondov EÚ – Operačného programu Zdravotníctvo, na ktorý získala UNLP Košice príspevok vo výške 2,17 milióna eur. To umožnilo vybudovať špičkové priestorové a technické zázemie pre činnosť ZTB, ktoré je porovnateľné so špičkovými svetovými pracoviskami tohto druhu.
„Som nesmierne rád, že sa myšlienka vybudovania špičkového centra pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi, dnes stáva realitou. Môžem konštatovať, že financie z Operačného programu Zdravotníctvo boli použité veľmi účelne a transparentne a prispejú k rozvoju modernej medicíny na Slovensku a tiež ambulantnej starostlivosti pre našich pacientov,“ konštatoval v súvislosti so slávnostným uvedením nových priestorov ZTB do prevádzky riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha. Dodal, že nemocnica bude vďaka vybudovaniu nového pracoviska patriť medzi prvé nemocnice v Európskej únii schopné poskytovať pokrokový typ liečby.
Priestory sú situované v I. pavilóne na Rastislavovej ulici, pričom zastavaná plocha je 539 metrov štvorcových  a úžitková plocha 702 metrov štvorcových na dvoch podlažiach. Jedno  z nich je nadzemné a jedno podzemné. Súčasťou pracoviska sú moderné laboratóriá zamerané na prípravu tkanivových a bunkových transplantátov a ambulantná časť. Pacientom bude k dispozícii päť nových ambulancií pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu. Nové laboratóriá umožňujú sterilnú prácu s ľudskými bunkami mimo tela pacienta a zároveň ich prípravu a spracovanie podľa noriem platných v Európskej únii pre takzvané pokrokové terapie. Laboratóriá boli zhotovené z moderných materiálov a vybavené špičkovou sofistikovanou technológiou, čo v nich zabezpečí plne definované, takzvané čisté prostredie. Stavebné práce začali v októbri 2011 a ukončené boli v súlade s harmonogramom v máji tohto roka. Náklady na stavebnú časť predstavujú 1,13 milióna eur vrátane DPH a náklady na dodávku moderného zdravotníckeho a laboratórneho vybavenia tvoria ďalších 1,03 milióna eur.
Podľa slov prednostu ústavu Jána Rosochu, bolo ambíciou projektu vytvoriť na pôde UNLP základné podmienky pre aplikáciu pokrokových liečebných metód do modernej medicíny v dennej praxi.
„Pracovisko, ktoré dnes uvádzame do života v oveľa lepších podmienkach, vytvára svojimi technologickými podmienkami možnosti pre aplikáciu moderných liečebných metód v liečbe úrazov, degeneračných ochorení, onkohematologických ochorení a v transplantačnej medicíne,“ povedal Ján Rosocha. Spresnil, že podmienky, ktoré sa realizáciou projektu z Operačného programu Zdravotníctvo vytvorili, pritom umožnia vykonávať moderné liečebné metódy založené na bunke a tkanivách prakticky vo všetkých odboroch medicíny.
„UNLP bude môcť plnohodnotne realizovať svoje poslanie a ciele v rámci inovácie liečebných metód a sprístupniť ich širokej pacientskej klientele. V projekte sa úspešne skĺbili dva základné predpoklady pre realizáciu pokroku v medicíne –  poznatky modernej medicíny a podpora zo strany štátu,“ zdôraznil prednosta ZTB.

Pridaj komentár