KOŠICE: Rozpory medzi Lekárskou fakultou a UNLP neohrozujú študentov

Košice 9. júla (TASR) – Nové zmluvy medzi Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) a Lekárskou fakultou (LF) Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) neohrozia činnosť študentov medicíny. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha. „Študenti u nás majú vytvorené podmienky pre štúdium a nikto ich neohrozuje,“ povedal Rosocha.
Spolupráca medzi UNLP a LF UPJŠ je založená na dohode o zriadení výučbových základní, dohode o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov a na zmluve o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov LF UPJŠ a UNLP. Bývalé vedenie UNLP v marci tieto zmluvy vypovedalo a vytvoril sa tím, ktorý mal pripraviť nové znenie zmlúv. S navrhovanými zmluvami však dekan LF UPJŠ Leonard Siegfried nesúhlasí a odmieta ich podpísať.
Ako dnes povedal Rosocha rozpory medzi LF a UNLP sú založené najmä na tom, kto má byť zodpovedný za zdravotnú starostlivosť na klinikách UNLP – či to má byť prednosta – zamestnanec LF, alebo primár – zamestnanec UNLP. „Prednosta kliniky je zodpovedný za výučbu na pracovisku, primár je zodpovedný za zdravotnú starostlivosť,“ doplnil.
Prehlásil tiež, že niekto dáva študentom nepravdivé informácie o vyšších platbách za výučbu, o tom, že nebudú mať kde vykonávať prax, lebo UNLP ruší kliniky, alebo tom, že po vypršaní zmluvy nebude nemocnica schopná zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.
„Zmluvy nie sú pre nikoho diskriminačné a upravujú len to, čo sa roky neriešilo a riešiť sa musí. Chcem študentov ubezpečiť, že u nás majú vytvorené podmienky pre praktickú výučbu a nijako ich v tom nehodláme obmedziť,“ vyhlásil ďalej Rosocha. Zdôraznil pritom, že kliniky sa nerušia. ale spájajú. „Ide o racionalizačné kroky nemocnice,“ dodal.
Rovnako povedal, že informácie o vyšších platbách za výučbu sú nepravdivé. Problémom je však to, že v UNLP praxujú aj zahraniční študenti. Ministerstvo školstva dotuje podľa Rosochu štúdium slovenských študentov, z čoho časť je uhrádzaná aj nemocnici. „Z toho nemocnica ledva pokryje náklady na prax študenta,“ poznamenal a dodal, že zahraniční študenti priamo platia LF platbu za štúdium, ročne ide o milióny eur. „Z toho UNLP dlhodobo nedostala ani jeden cent,“ povedal Rosocha. Dokonca UNLP donedávna nemala ani zoznam týchto študentov.
„Zmeny sa však dotknú prednostov kliník. Máme nezávislé právne stanovisko o tom, kto je na klinike zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, operatívu, ekonomiku, personálne a materiálno-technické zabezpečenie,“ doplnil riaditeľ UNLP. Postavenie prednostu kliniky je treba vnímať ako postavenie vedúceho zamestnanca vo vzťahu k pedagogickej a vedeckej činnosti. „Prenos zodpovednosti na prednostu kliniky je v rozpore s právnymi predpismi a takáto neprimeraná záťaž môže ohroziť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ prízvukoval ďalej Rosocha.
Dekan LF už pred časom avizoval, že ak nedôjde k dohode a UNLP neustúpi, hrozí kolaps medicínskeho vzdelávania a situácia by skomplikovala aj činnosť nemocnice. „Ak by sme sa nedohodli, čo nepredpokladám, pre UNLP by to znamenalo stratu 6,8 percenta lekárov, pričom treba povedať, že túto situáciu vyvoláva len niekoľko jedincov na LF. Niektorí prednostovia ma už navštívili a prejavili záujem stať sa zamestnancami UNLP na plný úväzok,“ uzavrel Rosocha.
Rokovania medzi LF UPJŠ a UNLP by mali pokračovať na pôde ministerstva zdravotníctva v tomto týždni. Po prvých takýchto rokovaniach vzišla na pôde akademickej obce LF požiadavka na odvolanie riaditeľa UNLP, čo ministerka Zuzana Zvolenská odmietla.

Pridaj komentár