KOŠICE: Komisia nerozhodla o strategickom partnerovi pre nemocnice

KOŠICE 28. marca (SITA) – Ani po dnešnom rokovaní komisie na výber strategického partnera pre štyri nemocnice Košického samosprávneho kraja (KSK) nie je jasné, aký návrh predloží poslancom zastupiteľstva. Ako informovala hovorkyňa kraja Zuzana Bobríková, boli vypočutí zástupcovia obidvoch záujemcov, ktorí predložili ponuky na dlhodobý prenájom akcií, spoločností Vranovská investičná s.r.o. a AGEL SK, a.s. „Komisia vyzvala obdive spoločnosti, aby zlepšili podmienky, ktoré v návrhu ponúkajú a aby tento návrh aj písomne deklarovali. Po predložení písomných návrhov sa komisia stretne vo štvrtok 7. apríla, súťaž uzavrie a predloží návrh zastupiteľstvu. O tom, kto bude strategickým partnerom pre štyri nemocnice, by mali rozhodnúť poslanci na riadnom rokovaní zastupiteľstva 18. apríla,“ uviedla Bobríková.

Košický samosprávny kraj vyhlásil 18. novembra 2010 obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o dočasnom prevode akcií Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., ktorých majiteľom je KSK. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je dočasný odplatný prevod akcií v týchto nemocniciach na 20 rokov takému účastníkovi súťaže, ktorý splní kvalifikačné predpoklady uvedené v súťažných podmienkach a ktorého návrh zmluvy o dočasnom prevode akcií v NsP bude vyhlasovateľovi najviac vyhovovať.

Do obchodnej verejnej súťaže vstúpili traja záujemcovia, ktorí splnili súťažné podmienky: Unipharma, a.s., Vranovská investičná, s.r.o. a AGEL SK a.s. Všetci traja záujemcovia absolvovali proces právneho a ekonomického posúdenia (due diligence) prostredníctvom tzv. Data Room za úplne rovnakých podmienok stanovených poradcom. Následne absolvovali a informačné stretnutia v všetkých štyroch nemocniciach s ich kompetentnými zamestnancami a členmi orgánov nemocníc. D 27. januára mali všetci traja záujemcovia lehotu n predloženie ponúk.

< >Komisia Zastupiteľstva KSK n výber strategického partnera pre štyri nemocnice s poliklinikami zasadla v pondelok 31. januára 2011, aby otvorila obálky s súťažnými návrhmi, ktoré predložili záujemcovia podľa pravidiel obchodnej verejnej súťaže. Návrhy predložili dve spoločnosti – Vranovská investičná s.r.o. a AGEL SK, a.s. Spoločnosť Unipharma, a.s. návrh nepredložila.

Pridaj komentár