Hypoglykémia u nediabetika: Ako podať prvú pomoc?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Akútny pocit hladu občas prepadne každého z nás.

Vedeli ste však, že ide o prejav nízkej hladiny cukru v krvi?

Hypoglykémia je pre diabetika život ohrozujúci stav, no nepríjemná situácia to môže byť aj pre zdravého človeka.

Normálna glykémia (hladina cukru v krvi) je riadená funkciou pankreasu, ktorý produkuje 2 základné hormóny:

 • inzulín, ktorý sa z pankreasu uvoľňuje ihneď po jedle; má za úlohu znižovať hladinu cukru v krvi, ktorá stúpla po jedle,
 • glukagón, nazývaný aj hormón hladovania, pretože sa uvoľňuje až niekoľko hodín po jedle.

Vďaka týmto pankreatickým enzýmom je hladina cukru v krvi udržiavaná v úzkom rozmedzí: 3,5 – 5,5 mmol/l. Pokles hladiny cukru v krvi pod túto normu sa nazýva hypoglykémia.

Rôzne príčiny hypoglykémie

Hypoglykémia, ktorá je viazaná na nízky príjem stravy, prípadne zvýšenú fyzickú námahu, je záležitosťou nielen diabetikov, ale aj zdravých ľudí. Často sa totiž stane, že raňajky vynecháme, desiatu nemáme a prvé jedlo dňa si vychutnáme až na obed. Do toho zhonstres, čo je zvýšená psychická námaha, ktorá spotrebúva viac cukru.

Pri takomto životnom štýle hrozí, že hypoglykemické prejavy na seba nenechajú dlho čakať. Negatívnu rolu pri vzniku hypoglykémie zohráva viacero okolností:

 • nadmerná športová záťaž, s následným nedostatočným príjmom jedla,
 • „špekulovanie“ pri stravovaní – typické pre psychogénnu anorexiu, či rôzne typy redukčných diét,
 • vynechanie pravidelného jedla,
 • nadmerne vyplavený inzulín po jedle (v dôsledku zvýšenej konzumácie sacharidov s vysokým glykemickým indexom, tzv. postprandiálna/reaktívna hypoglykémia),
 • zvýšená konzumácia alkoholu, bez príjmu jedla,
 • niektoré ochorenia obličiek a pečene,
 • tumor pankreasu (inzulinóm), ktorý produkuje nadmerné množstvo inzulínu,
 • znížená funkcia štítnej žľazy, nadobličiek alebo hypofýzy (s následnou nedostatočnou produkciou hormónov).

príznaky hypoglykémia príčiny

Ľahká hypoglykémia – hlad, potenie, tras, úzkosť

Hypoglykémia býva občas ťažko rozpoznateľná, prípadne zamieňaná s iným ochorením, keďže jej prejavy sú rozličné a nešpecifické. Hoci väčšina diabetikov vie hroziaci hypoglykemický šok skoro rozpoznať, u novodiagnostikovaného diabetika, či celkom zdravého človeka, to môže byť problém.

Keď je hladina glukózy v krvi nízka, telo začne uvoľňovať viac adrenalínu. Jeho následné vyplavenie do krvného obehu spôsobí väčšinu prejavov hypoglykémie.

Mozog je od príjmu glukózy najviac závislý – vyžaduje jej nepretržité dávky. Ak zásobovanie glukózou zlyhá, nastáva dráždenie centrálnej nervovej sústavy, pocit „vlčieho“ hladu.

Najčastejšie príznaky hypoglykémie:

 • nepokoj, nervozita, zmätenosť,
 • zhoršená sústredenosť, únava,
 • tras,
 • potenie,
 • búšenie srdca, zrýchlený pulz,
 • bolesti hlavy,
 • zastrené videnie,
 • nauzea (nevoľnosť, pocit na zvracanie),
 • úzkosť,
 • mdloby.

hypoglykémia prvá pomoc

Pokročilé (nebezpečné) štádiá hypoglykémie:

 • poruchy reči,
 • kŕče,
 • stavy pripomínajúce záchvat mŕtvice,
 • blúznenie,
 • zlyhanie dýchania a krvného obehu,
 • kóma.

POZOR! Človek s hypoglykémiou môže pripomínať opitého jedinca. Niekedy sa stáva, že aj odborníci tieto prejavy bagatelizujú a neposkytnú adekvátnu prvú pomoc.

Prvú pomoc neodkladajte!

Hypoglykémia sa pomerne často vyskytuje bez príznakov, resp. s miernymi prejavmi. Pri ľahkej hypoglykémii nie sú potrebné zásadné opatrenia. V rámci prvej pomoci postačí, keď podáme sladkú tekutinu, napr. osladený čaj, džús či limonádu. Cukry sa totiž najrýchlejšie vstrebávajú v tekutej forme.

Rýchlym a účinným opatrením môže byť tiež požitie hroznového cukru. Že ho nemáte pri sebe? Nevadí, rovnako dobre môže pomôcť klasická kocka cukru, tabuľka čokolády alebo sladký „bonbón“.

Ak má hypoglykemický pacient pri sebe glukomer (prístroj na meranie glykémie), hneď po požití sacharidu zmerajte hladinu cukru v kapilárnej krvi (odber z prsta). Keď chorý po prekonanej hypoglykémii zvracia, sladký nápoj podávajte lyžičkou, ale nenechajte ho zaspať – hrozí riziko udusenia zvratkami!

Ak sa zvracanie opakuje, dopravte pacienta do nemocnice. V prípade, že prevoz k lekárovi nebude nutný, chorého ďalej sledujte.

Pacienti, ktorí prekonali opakované ťažké hypoglykémie, sú vybavení injekciou glukagónu. Tú si pri náhlom znížení glykémie aplikujú sami, v prípade bezvedomia im ju podá cudzia osoba.

hypoglykémia nízka hladina cukru

Glukagón sa aplikuje podkožne alebo vnútrosvalovo. Efekt glukagónu sa prejaví do 10 minút, počas ktorých by malo dôjsť k obnove vedomia. Po prebratí z bezvedomia je však potrebné podať pacientovi kocku cukru, inak hrozí, že opäť upadne do bezvedomia.

Dôležitá poznámka:

Vždy, keď nájdete jedinca v bezvedomí, pokúste sa analyzovať, či náhodou nie je diabetik (kartička či náramok s identifikačnými údajmi o cukrovke a podobne).

Nepodávajte mu žiadne tekutiny, kocku cukru pod jazyk, nič!

Ak má pri sebe glukagónovú striekačku, ihneď mu ju podajte a zavolajte záchrannú službu.

Do jej príchodu buďte pri postihnutom, dajte ho do stabilizovanej polohy a kontrolujte životné funkcie.

Prevencia hypoglykémie

Ľudia, ktorých trápi reaktívna hypoglykémia, by mali jedávať pravidelné, malé množstvá jedla, najlepšie s nižším, až nízkym glykemickým indexom. Medzi jednotlivými jedlami by nemala byť pauza dlhšia ako 4 hodiny!

Vhodné potraviny:

 • zelenina, strukoviny,
 • mliečne výrobky,
 • vajcia,
 • mäso,
 • orechy,
 • celozrnné pečivo,
 • ovsené vločky,
 • ryža,
 • varené zemiaky,
 • cestoviny,
 • kukurica,
 • banány a väčšina čerstvého ovocia.

hypoglykémia stravovanie

Diabetici, pozor!

K hypoglykémii dochádza najčastejšie pri liečbe cukrovky – pri predávkovaní inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami (cez ústa podávané lieky).

Najčastejšie sa to stane tak, že si chorý aplikuje vyššie dávky inzulínu, alebo si – namiesto dlhodobo pôsobiaceho inzulínu – pichne na noc krátkodobo pôsobiaci inzulín.

Dôvodom môže byť nesprávny odhad potrebnej dávky, čo častokrát pramení z neskúsenosti pacienta, hlavne na začiatku liečby diabetu.

Hypoglykémia sa u diabetika môže objaviť aj vtedy, keď si – väčšinou omylom – zvýši dávku inzulínu bez toho, aby súčasne zvýšil konzumáciu sacharidov.

Tretia možnosť je, že si zníži prívod sacharidov, alebo zvýši fyzickú aktivitu, pričom nezmenení dávku inzulínu.

Neznamená to však, že diabetik sa má zriekať športu. Cvičenie je veľmi žiaduce, no pacient musí o zvolenom pohybe, množstve jedla a inzulíne viac premýšľať.

hypoglykémia športovanie

Na začiatku liečby, alebo v prípade neistoty, by si mal merať glykémiu nielen pred telesnou záťažou, ale aj počas nejpo jej skončení. Ak zistí, že uňho vzniká hypoglykémia po športe, mal by sa poradiť s ošetrujúcim lekárom, či tento stav riešiť pridaním jedla alebo znížením dávok inzulínu.

K častejším epizódam hypoglykémie dochádza u diabetikov, ktorí sú liečení derivátmi sulfonylmočoviny. K týmto liekom zaraďujeme (najčastejšie používané):

 • Glibenclamid
 • Glipizid
 • Gliclazid
 • Glimepirid
 • Gliquidon

K hypoglykémii môže dôjsť aj pri interakcii liečiv. Napríklad, ak užívate antidiabetiká spolu s aspirínom, warfarínom či allopurinolom.

Súbežné užívanie viacerých liekov, preto vždy konzultujte so svojím diabetológom, alebo s lekárnikom.

Zdroje:

KASPER: Výživa v medicíne a dietetika. Grada, 2015, s.281, ISBN 978-80-247-4533-6

MARTÍNKOVÁ, J. a kol: Farmakologie pro studenty zdravotníckych oborů. Grada, 2007, s 268, ISBN 978-80-247-1356-4

COVISA, J.V.: V ohrození života. SPN – Mladé letá, 2007, s.182, ISBN 978-80-10-01178-0

Pridaj komentár