Kauza parkoviská: Lekárski odborári podali trestné oznámenie

Lekárske odborové združenie (LOZ) poslalo tento týždeň v súvislosti s prenajatými parkoviskami pred Univerzitnou nemocnicou v bratislavskej Petržalke a v Ružinove na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava II trestné oznámenie.

Konalo tak pre podozrenie zo spáchania trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ako aj z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

 

Úkony „pro forma“

Lekárski odborári zistili nové závažné skutočnosti, súvisiace s kauzou spoplatnenia parkovísk pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda, ktoré patria pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). Po zložitej komunikácii s vedením UNB sa napokon dopracovali k medializovaným 47 právnym úkonom, ktorými vedenie UNB deklarovalo svoju snahu vypovedať nevýhodné zmluvy o prenájme parkovísk. LOZ upozorňuje, že medzi prisľúbenými krokmi nie je podnet na stavebný úrad, ani podnet na dopravný inšpektorát.

Podľa odborárov je zarážajúca hlavne nečinnosť vedenia UNB po tom, čo stavebný úrad vydal stanovisko, v ktorom vyzýva stavebníka, aby dal do súladu všetky potrebné dokumenty, súvisiace so stavbou. Jednoduchou právnou procedúrou tu malo zasiahnuť vedenie UNB, a vyzvať stavebníka, aby v zmluvne dohodnutej lehote príslušné dokumenty upravil, a ak to nebude schopný urobiť, zmluva bude ukončená. Vedenie UNB Bratislava urobilo množstvo pro forma právnych úkonov, ktoré však nesmerovali k ukončeniu nevýhodnej zmluvy.

 

 

Boli dve komisie

Ďalšou podozrivou skutočnosťou, o ktorej vedenie UNB informovalo LOZ, je existencia dvoch komisií, z ktorých iba jedna bola oficiálne vymenovaná vtedajším riaditeľom UNB Jozefom Sabolom: komisia určená na otváranie súťažných ponúk. Existuje zápisnica z vyhodnocovania ponúk, kde sa hovorí o komisii, ale bez akéhokoľvek dôkazu o vymenovaní. Odborári sú presvedčení, že treba preveriť postup, v ktorom existujú dve komisie.

K jednej z komisií nie je žiadne menovanie, o ktoré LOZ žiadal na základe zákona o slobodnom prístupe k  informáciám. Domnievajú sa, že ide o vážnu skutočnosť, ktorá vzbudzuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu. Jediný, kto môže tieto skutočnosti preveriť a prešetriť, sú práve orgány činné v trestnom konaní. Podozrenie LOZ umocňuje aj skutočnosť, že tieto mená im boli najskôr zatajované, a sprístupnené až na základe odvolania na Ministerstve zdravotníctva SR.

LOZ vyzýva vedenie UNB, aby prestalo predstierať aktivitu, a začalo konať tak, aby odstúpilo od zmluvy. Podľa ich názoru, je to možné, pretože koncesionár postavil čiernu stavbu bez stavebného povolenia, bez súhlasu vlastníka pozemku, a na takejto čiernej stavbe a „plnení“ koncesnej zmluvy nemôže mať UNB záujem.

Pridaj komentár