Kampaň Sedem životov: V SR žije s darovaným orgánom vyše 4000 ľudí

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Viac ako 4000 zachránených ľudských životov na Slovensku – to je bilancia darcovského a transplantačného programu od roku 1990.

Len v minulom roku bolo na Slovensku realizovaných 201 transplantácií, z toho až 146 transplantácií obličiek.

Transplantačný program prebieha na 4 špecializovaných pracoviskách – v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach. Na Slovensku máme plne funkčný transplantačný program pre obličky, srdcepečeň, a od januára tohto roka otvorili v Banskej Bystrici priestor pre transplantácie pankreasu.

Nový transplantačný zákon, ktorým bol iniciovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2017, je dobrým predpokladom, aby počty úspešných transplantácií ďalej rástli. Rezort zdravotníctva tiež nastavil systém identifikácie potenciálnych darcov a vytvoril Akčný plán Národného transplantačného programu na roky 2019 – 2020, s vyhliadkou do roku 2022.

„Všetky tieto kroky majú viesť k tomu, aby sme mali na Slovensku ešte efektívnejší transplantačný program a zachránili viac ľudských životov,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

V súčasnosti je na Slovensku 6 pracovísk, v ktorých vykonávajú transplantácie orgánov. Tri sú v Bratislave, a jedno je v Banskej Bystrici, Košiciach a Martine. Transplantácie pľúc sa vykonávajú v pražskom Motole, resp. v AKH vo Viedni.

Kampaň Sedem životov

Vďaka kampani Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla 2015, sa postupne darí zvyšovať počet odberov a orgánových transplantácií. Skrátilo sa tiež čakanie na životne dôležitý orgán.

A prečo Sedem životov? Jeden človek môže darovaním orgánov, ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas, zachrániť život až 7 ľuďom.

Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku aktuálne 327 registrovaných pacientov, pre ktorých je to jediná nádej na život. Najviac, až 272 pacientov, čaká na transplantáciu obličky.

„Na Slovensku odoberáme orgány od mŕtvych darcov, u ktorých bola potvrdená smrť mozgu.  Napriek princípu predpokladaného súhlasu, podľa ktorého sú darcami všetci, čo nie sú v registri nedarcov, lekári vždy komunikujú s pozostalou rodinou a informujú ju o zámere odberu,“ hovorí Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka MZ SR pre transplantácie.

„Upriamili sme pozornosť aj na transplantácie obličiek od živých darcov, ktorých na Slovensku vykonávame len približne 10 % z celkového počtu transplantácií obličiek. Chceli by sme dosiahnuť 20 %, čím by sme sa priblížili k vyspelým európskym krajinám,“ uzatvára Ľuboslav Beňa, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

Viac informácií o transplantačnom programu na Slovensku nájdete na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.

Zdroj: MZ SR

Redakčne upravené (jam)

Video ku kampani Sedem životov:

Pridaj komentár