Infarkt placenty: Čo to znamená a ako ovplyvňuje plod?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ak ste si čítali o rôznych komplikáciách, ktoré ovplyvňujú tehotenstvo, pravdepodobne ste narazili aj na výraz infarkt placenty. Slovo infarkt zvyčajne spájame so srdcom, čo teda znamená v súvislosti s placentou?

Infarkt placenty je prerušenie prívodu krvi do časti placenty, čo spôsobí odumretie jej buniek. Placentárne infarkty sú najčastejšími problémami s placentou. Menšie neohrozujú plod ani dieťa, ale rozsiahlejšie poškodenie placenty je pre plod kritické.

Čo je infarkt placenty a ako sa prejavuje?
Ktoré tehotné ženy ohrozuje najviac?
Ako sa dá infarkt placenty zistiť a aký je postup ďalej?
Prečo vôbec vznikajú infarkty na placente a aké typy poznáme?
Existuje prevencia pred infarktom placenty?
Ako ovplyvňuje infarkt placenty pôrod?

Vysvetlime si to podrobnejšie: veľkosť a rozsah infarktu placenty priamo súvisí s jeho závažnosťou. Malé placentárne infarkty, najmä tie, ktoré vznikajú na okraji placenty, sa v tehotenstve považujú za bežné. Ak sú však početné, veľké, umiestnené v strede, môže vzniknúť problém, ktorému odborne hovoríme placentárna insuficiencia. Je to vlastne placentárna nedostatočnosť – placenta kvôli rôznym problémom nie je schopná adekvátne vyživiť plod.

Čo sa deje ďalej? Pri takejto diagnóze je spomalený a oslabený rast plodu, najzávažnejšie prípady vedú k odumretiu plodu alebo smrti novorodenca počas pôrodu či bezprostredne po ňom.

S akými problémami súvisí infarkt placenty najčastejšie?

Veľké placentárne infarkty sú najčastejšie dôsledkom cievnych abnormalít v placente. Často sú diagnostikované u žien, ktoré trápi vysoký krvný tlak alebo už majú rozvinutú preeklampsiu. Stavu, ak sa v placente nachádzajú nedokrvené miesta, hovoríme tiež ischémia placenty.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Vysoký krvný tlak v tehotenstvePoruchy krvného tlaku sú, žiaľ, v tehotenstve časté. To však neznamená, že sú neškodné. Hovoríme o gestačnej hypertenzii. Ak máte hypertenziu, budete častejšie kontrolovaná lekárom vy aj nový život pod vaším srdcom. K veľkým placentárnym infarktom môžu totiž viesť aj cievne abnormality súvisiace s vysokým tlakom krvi.

Preeklampsia – Preeklampsia je vážna tehotenská komplikácia. Poukazuje na ňu spojenie trojice príznakov:

  • vysoký krvný tlak,
  • prítomnosť bielkoviny v moči,
  • opuchy.

I keď je prvotná príčina tohto ochorenia zatiaľ nejasná, odborníci čoraz častejšie zvažujú aj abnormálny vývoj a funkciu placenty, predovšetkým abnormálny vývoj placentárnych ciev. Preeklampsia priamo súvisí s horšími výsledkami tehotenstva – tak pre matku, ako aj pre dieťa. Avšak pri včasnom liečení sa dá zhoršeniu predísť. Tie najhoršie komplikácie sú poškodenie pečene, respiračná tieseň, predčasný pôrod či mŕtvica.

Preeklampsia si často vyžaduje urgentný pôrod cisárskym rezom. Ak sa u ženy s preeklampsiou objavia aj záchvaty, stav sa nazýva eklampsia.

Preeklampsia a eklampsia sa častejšie vyskytujú u pacientok, ktoré mali vysoký tlak už pred tehotenstvom.

Rizikovým faktorom vzniku infarktov placenty môže byť aj Rh inkompatibilita medzi matkou a plodom.

Placenta je „koláč“ prepletený cievami, ktorý poskytuje plodu všetko potrebné pre zdravý vývoj. Ak sa niečo „pokazí“, odrazí sa to aj na prospievaní plodu. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Aké sú príznaky infarktu placenty?

Matka zvyčajne nepociťuje žiadne príznaky, ale môže mať vysoký krvný tlak, opuchy, bolesti hlavy a proteinúriu (prítomnosť bielkovín v moči).

Hlavným signálom postihnutia plodu je na sonografickom vyšetrení výrazne nižšia hmotnosť, ako je priemerná hmotnosť plodov v danej fáze tehotenstva. Ďalšími znakmi sú premenlivá hrúbka placenty a znížený objem plodovej vody a nepriaznivé hodnoty pri ultrasonografickom vyšetrovaní prietokov krvi v umbilikálnej artérii (flowmetria).

V 36. týždni tehotenstva sa vykonáva ultrazvuková flowmetria – prietoky, ktoré posudzujú funkciu fetoplacentárnej jednotky, hodnotením prietoku krvi v pupočníkových cievach. Môže poukázať na zníženú funkciu placenty, ktorá sa môže podieľať na zaostávaní rastu plodu.

Výrazné spomalenie rastu plodu je najdôležitejším príznakom veľkých infarktov placenty.

Kedy máte podozrenie na infarkt placenty?

Ak trpíte vysokým tlakom počas tehotenstva alebo ultrazvukové vyšetrenia nasvedčujú tomu, že rast plodu je narušený, je potrebné skontrolovať, či nejde o placentárny infarkt (respektíve vylúčiť túto možnosť).

Dnešné ultrazvukové vyšetrenie dokáže odhaliť premenlivú hrúbku placenty, abnormálne nízku hmotnosť plodu a tiež znížený objem plodovej vody. Tieto tri faktory často súvisia s infarktom placenty.

V prípade podozrenia vás môže gynekológ poslať aj na špeciálne vyšetrenie za pomoci magnetickej rezonancie.

Na placentárny infarkt poukazujú aj biochemické markery:

  • alkalická fosfatáza (placentárna forma tohto enzýmu) pri nedostatočnej funkcii placenty rastie,
  • hladina ľudského choriového gonadotropínu (hCG) býva, naopak, výrazne znížená.

Diagnózu vám definitívne potvrdia alebo vyvrátia po špeciálnom histopatologickom vyšetrení odobratého tkaniva placenty.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako predísť infarktu placenty a porodiť zdravé dieťa?

Výraznejšie placentárne infarkty a ischémia placenty znamenajú, že plod nie je zásobovaný takým množstvom živín, aké by pre svoj zdravý rast a vývoj potreboval. Najlepšou prevenciou tohto potenciálne nebezpečného stavu je liečenie základného ochorenia matky, ktoré k infarktu placenty viedlo alebo viesť ešte len môže. Včas nasadená liečba znamená jedinú možnosť, ako predísť ďalšiemu poškodeniu „koláča života“, ktorým je placenta pre plod. V prípade podozrenia treba častejšie kontrolovať nielen stav matky, ale aj zdravie a rast plodu.

Rizikovými faktormi preeklampsie a eklampsie sú obezita a diabetes mellitus, ktorým sa tiež dá do veľkej miery vyhnúť.

Poruchy zrážanlivosti krvi a tehotenské komplikácie

Ischémia placenty a následne infarkt jej častí môže súvisieť aj poruchou zrážanlivosti krvi. Tieto poruchy sa často prejavia práve v tehotenstve – niekedy zapríčiňujú potraty v raných, ale aj v neskorších fázach a ďalšie komplikácie.

V týchto prípadoch je vhodné hematologické vyšetrenie mamičky a následná liečba, vďaka ktorej aj matka s poruchou zrážanlivosti alebo vrodeným tromboembolickým stavom dokáže vynosiť zdravé dieťa.

Akú máte prognózu, ak ste mali infarkt placenty v minulom tehotenstve?

Prognóza mamičiek, ktoré majú skúsenosť s infarktom placenty, závisí od závažnosti stavu. Ako sme spomínali v úvode, malé placentárne infarkty na okrajoch placentového koláča sú bežným nálezom a neovplyvňujú zdravie matky ani plodu. Početné a centrálne lokalizované infarkty však predstavujú najmä pre dieťa vysoké riziko.

Podčiarknuté a zrátané: Infarkt placenty môže ohroziť prebiehajúce tehotenstvo, ale vo všeobecnosti neovplyvňuje schopnosť ženy otehotnieť. Často však znamená varovný signál a potrebu sledovať ďalšie tehotenstvo častejšie.

Základom je vylúčiť základné problémy, ktoré sú silne previazané s infarktmi placenty: preeklampsia a eklampsia. Tie nesú tiež vysoké riziko život ohrozujúcich komplikácií v budúcich tehotenstvách.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Petra Straková, gynekologička s atestáciou z gynekológie a pôrodníctva.

Zdroje:

https://fertilitypedia.org/edu/risk-factors/placental-infarctions#

https://www.hindawi.com/journals/ogi/2012/684083/

https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-eclampsia

https://en.wikipedia.org/wiki/Placental_infarction

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypertrophic_decidual_vasculopathy_high_mag.jpg

https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/hemostaza-tehotenske-komplikacie

Pridaj komentár