INEKO opäť zverejnil rebríček najlepších slovenských nemocníc

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) už piaty rok zverejňuje rebríček najlepších slovenských nemocníc.

Nemocnice sú tradične rozdelené do 2 kategórií. V jednej sú všetky štátne fakultné a univerzitné nemocnice, v druhej všeobecné nemocnice.

Víťazmi sa tentokrát stali FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Nemocnica Košice-Šaca.

V hodnotení zohľadňovali názory pacientov aj odborníkov

Rebríček najlepších slovenských nemocníc je dôležitým ukazovateľom kvality poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike. INEKO vyrátal rating nemocníc podľa výsledkov v 6 kategóriách. Tie zohľadňujú úspešnosť jednotlivých oddelení, ich hospodárenie, dôležitá bola aj odozva od pacientov za obdobie 4 rokov.

Inštitút sledoval nemocnice v týchto oblastiach:

 1. kvalita zdravotnej starostlivosti,
 2. skúsenosti,
 3. náročnosť liečených diagnóz,
 4. spokojnosť pacientov,
 5. hospodárenie nemocnice,
 6. transparentnosť.

V Banskej Bystrici obhájili prvenstvo

Tak ako minulý rok, aj tentoraz sa víťazom prvej kategórie stala Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Tá ako jediná získala medzi konkurentmi vo všetkých kategóriách hodnotenia, ktoré neboli horšie ako priemerné.

Najlepšie si viedla pri náročnosti liečených diagnóz, no dobré hodnotenie získala aj za skúsenosti, transparentnosť a spokojnosť pacientov. Napriek tomu, že v nemocnici liečia predovšetkým ľudí s najkomplikovanejšími diagnózami, v rebríčku úmrtnosti po operačných zákrokoch boli treťou najlepšou nemocnicou, čo je z tohto pohľadu veľký úspech.

Na 2. mieste sa umiestnila nemocnica ÚVN SNP v Ružomberku, ktorá najviac zabodovala z hľadiska pozitívneho hodnotenia pacientov. Spomedzi fakultných a univerzitných zariadení mali najnižšiu úmrtnosť po zákrokoch a najmenší počet reoperácií. Slabšie hodnotenie mali z hľadiska skúseností, keďže je tu menšie spektrum operácií.

3. miesto v spomínanej kategórii získala Univerzitná nemocnica v Martine, ktorá si najlepšie viedla pri liečení náročných diagnóz. Zároveň mali najnižšie čakacie doby na urgentnom príjme a najnižšiu úmrtnosť seniorov so zlomeninou stehennej kosti. Najhoršie hodnotenie dostali za kvalitu prevedených zákrokov a služieb.

rebríček-najlepších-slovenských-nemocníc-2
Zdroj foto: AdobeStock.com

Košice-Šaca je nemocnicou s najvyšším ratingom

Do druhej sledovanej kategórie zahrnul INEKO všetky všeobecné nemocnice. Tu vyhrala Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkormná nemocnica, ktorá mala zároveň najlepší rating spomedzi všetkých hodnotených zariadení.

Nemocnica v Šaci získala vo všetkých kategóriách nadpriemerné hodnotenie. Najlepšie výsledky dosiahli za kvalitu služieb, skúsenosti a spokojnosť pacientov. Majú najnižšiu úmrtnosť na JIS-ke a ľudí nad 65 rokov so zlomeninou stehennej kosti. Nemocnica si naďalej udržuje vysoký počet operácií, čo pozitívne vplýva na zvyšovanie skúseností a kvalitu služieb.

Na 2. mieste skončila minuloročná víťazka, Ľubovnianska nemocnica. Jej hodnotenie ovplyvnili najhoršie výsledky v kategórii náročnosti diagnóz, kde si rovnako zle viedla už len Sninská nemocnica. Napriek tomu si v Starej Ľubovni udržiavajú vysokú spokojnosť pacientov, navyše majú veľmi nízku úmrtnosť po operačných zákrokoch.

3. miesto v tejto kategórii obhájila Nemocnica Poprad, ktorá nezískala v žiadnej z kategórií horšie ako priemerné hodnotenie. Najlepšie si viedli z hľadiska hospodárenia a spokojnosti pacientov. Naopak, v nemocnici by mali znížiť počet reoperácií.

Rebríček štátnych univerzitných a fakultných nemocníc:

 1. FnsP F. D. Roosevelta B. Bystrica
 2. ÚVN SNP Ružomberok – FN
 3. UN Martin
 4. FN Nitra
 5. UN Bratislava
 6. FNsP J. A. Reimana Prešov
 7. FNsP Nové Zámky
 8. FNsP Žilina
 9. UN L. Pasteura Košice
 10. FN Trenčín
 11. FN Trnava

Rebríček všeobecných nemocníc:

 1. Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica
 2. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
 3. Nemocnica Poprad, a. s.
 4. NsP Spišská Nová Ves, a.s.
 5. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota (Svet zdravia, a. s.)
 6. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého Dolný Kubín
 7. Vranovská nemocnica, a. s.
 8. Nemocnica A. Leňa, Humenné, a. s.
 9. Všeobecná NsP Lučenec n. o.
 10. Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a. s.
 11. NsP Š. Kukuru Michalovce, a. s.
 12. Nemocnica A. Wintera, n. o., Piešťany
 13. Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.
 14. Nemocnica Komárno s. r. o.
 15. NsP Trebišov, a. s.
 16. NsP Dunajská Streda, a. s.
 17. Liptovská NsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš
 18. Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom (Svet zdravia, a. s.)
 19. Fakultná NsP Skalica, a. s.
 20. Všeobecná NsP Levoča, a. s.
 21. NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov
 22. NsP sv. Barbory Rožňava, a. s.
 23. NsP Brezno, n. o.
 24. Nemocnica Snina s. r. o.
 25. Kysucká NsP Čadca
 26. NsP Považská Bystrica
 27. NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s.
 28. Nemocnica Zvolen a. s.
 29. NsP Myjava
 30. NsP, n. o. Revúca
 31. Nemocnica Levice s. r. o.
 32. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
 33. Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske

Pridaj komentár