Zriedkavé ochorenia: Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je zriedkavé dedičné ochorenie centrálneho nervového systému.

Je sprevádzané psychiatrickými poruchami a zhoršovaním duševných a rozumových schopností.

Huntingtonova choroba postihuje rovnako mužov aj ženy. Väčšinou sa prejaví medzi 35. – 50. rokom života, iba malé percento prípadov sa objaví v detstve, či okolo 60. roku života (cca 3 %).

Počet prípadov sa odhaduje na cca 120.000 obyvateľov.

Choroba sa, žiaľ, končí smrťou, a to približne po 10 – 20 rokoch jej trvania.

Príčiny vzniku Huntingtonovej choroby

Huntingtonova choroba je autozómové dominantné dedičné ochorenie, čo znamená, že ak má postihnutý človek dieťa so zdravým partnerom, existuje 50 % riziko, že bude postihnuté aj dieťa. Všetci prenášači sú chorí – zdravý jedinec ochorenie neprenáša.

Huntingtonova choroba má variabilnú expresivitu, inými slovami, funkčnosť génu závisí od pohlavia prenášača. Pokiaľ gén prenáša matka, priebeh je miernejší, pričom ochorenie sa prejavuje v neskoršom veku.

Genetická mutácia sa nachádza na 4. chromozóme. Mutáciou vzniká bielkovina huntingtin.

DNA molekula sa skladá zo štyroch báz, a to: A (adenín), T (thymín), G (guanín) a C (cytozín). Ich poradie tvorí kód, a chybné kódovanie (zmena v poradí báz) zmení funkciu huntingtinu.

Príčinou Huntingtonovej choroby je nadpočetné opakovanie C-A-G častí v DNA molekule, a to v počte 40viac, keďže za normálnych okolností počet opakovaní nepresahuje 30.

Následne dochádza k poškodeniu niektorých neurónov v mozgu, a tým aj k:

 • poškodeniu štruktúry mozgu – mozog sa zmenší,
 • zníženiu funkcie mozgu,
 • degeneratívnym zmenám v mozgovej kôre,
 • rozšíreniu komorového systému.

Huntingtonova choroba príznaky

Príznaky Huntingtonovej choroby

Priebeh ochorenia je u každého iný. Celkovo má 5 štádií.

 1. Štádium – pacient je schopný vykonávať prácu, je aktívne zapojený do rodinného života.
 2. Štádium – pacient je schopný vykonávať každodenné činnosti, avšak na nižšej úrovni.
 3. Štádium – pacient nie je schopnosť pracovať, potrebuje pomoc pri každodennej činnosti,
 4. Štádium – pacient je nesamostatný, ale schopný žiť v domácom prostredí,
 5. Štádium – pacienta ošetrujú odborní pracovníci, je kompletne odkázaný na cudziu pomoc.

Ako prvé sa objavujú psychopatologické zmeny (vo viac ako polovici prípadov), postupne sa pridávajú motorické poruchy.

Psychopatologické zmeny:

 • zmeny charakteru,
 • poruchy osobnosti,
 • zmeny správania a nálady,
 • paranoja a halucinácie,
 • zmeny psychomotorického tempa,
 • samovražedné sklony,
 • strata sebadôvery a koncentrácie,
 • oslabenie intelektu,
 • strata záujmových činností,
 • agresivita,
 • zmeny emotivity (vyšších citov),
 • depresia, úzkosť,
 • demencia,
 • rozpad osobnosti.

Poruchy kognitívnych funkcií:

 • nesprávne spracovanie informácií,
 • neschopnosť plánovania a riešenia situácií,
 • spomalené, nevýpravné myslenie,
 • znížený úsudok,
 • zníženú chápavosť a kritickosť,
 • poruchy pracovnej a logickej pamäti,
 • poruchy učenia sa.

Počiatočné motoricko-neurologické zmeny:

 • nenápadné svalové zášklby,
 • mimovôľové trhavé a krútivé (nekoordinované) pohyby, opakujúce sa v jednom, alebo vo viacerých svaloch – tzv. chorea (z gréckeho „tancovať“),
 • tiky na tvári, grimasy,
 • náhle pohyby nôh.

Huntingtonova choroba prejavy

Neskorší vývoj:

 • pohybový nepokoj, intenzívnejšie pohyby,
 • hrubé, neúčelné, mimovoľné pohyby, ktoré sa zvýrazňujú pri pohybe, a miznú počas spánku,.
 • ťažkosti s rečou (artikuláciou) – nezrozumiteľná reč; mimovoľné zvuky obťažujú okolie, ťažkosti s prehĺtaním,
 • „zabiehanie“ – riziko vdýchnutia stravy a zápalu pľúc,
 • nadmerné slinenie,
 • nadmerné potenie,
 • neschopnosť vykonávať základné pracovné úlohy (písanie, zapínanie gombíkov, predmety vypadávajú z rúk),
 • chôdza pripomína opitého, s častými pádmi,
 • strata samostatnosti,
 • strata pohyblivosti,
 • chorý nedodržiava základné hygienické návyky,
 • smrť.

Diagnostika Huntingtonovej choroby

Diagnostika nie je jednoduchá. Často sú v popredí psychózy a iné psychiatrické poruchy, pri ktorých sa na poškodenie mozgu – v zmysle Huntingtonovej choroby – nemyslí.

Dôležitá je dôkladná anamnéza, najmä rodinná (výskyt ochorenia u príbuzných), na druhej strane sa môže stať, že rodič, prenášač ochorenia, zomrie skôr, ako sa ochorenie prejaví. K odhaleniu Huntingtonovej choroby prispieva klinické, neurologické, psychologické, psychiatrické, EEG, CTMRI vyšetrenie.

Genetické vyšetrenie sa realizuje na základe analýzy DNA. Ide o predpovedný test, ktorý určí počet C-A-G opakovaní v obidvoch génoch.

Ďalšou možnosťou je prenatálne testovanie – testovanie plodu, ako aj predimplantačná diagnostika v centrách s asistovanou reprodukciou (testovanie embrya pred implantáciou).

Huntingtonova choroba genetika

Terapia

Ochorenie je nevyliečiteľné, avšak liečba sprievodných príznakov skvalitňuje a uľahčuje život pacienta. Základom je správny postoj blízkych, ohľaduplnosť rodiny a priateľov, keďže táto pomoc je nenahraditeľná. Pochopiť samotné ochorenie, potreby pacienta, a zostať pri ňom stáť, totiž nie je jednoduché.

Pre postihnutého je najlepšou voľbou, keď čo najdlhšie zostane v kruhu svojej rodiny. Domáce prostredie treba upraviť, aby bol pohyb pacienta bezbariérový.

Pacient, ktorí už nemôžu žiť doma, sú prijímaní do psychiatrických zariadení či liečebných ústavov, kde sa o nich stará vyškolený personál. Vzhľadom na zriedkavosť ochorenia a špeciálnu starostlivosť, je však na Slovensku zložité nájsť umiestnenie v zdravotníckom, resp. sociálnom zariadení.

Úprava životosprávy je dôležitá nielen kvôli dostatočnej výžive, ale aj ako prevencia vdýchnutia potravy pri ťažkostiach s hryzením a prehĺtaním. Strava má byť vysoko kalorická, pretože s rozvojom ochorenia pacienti rapídne schudnú. Strava by mala byť pokrájaná na malé kúsky, príp. mixovaná.

Mimovoľné pohyby zmiernia alebo potlačia neuroleptiká (napr. Haloperidol, Tiapridal…).

Na strach, úzkosť a depresiu sa odporúča antidepresívna liečba (Amitryptylin, Prothiaden…), ako aj lieky na ukľudnenie (Diazepam…).

Psychické problémy, ktoré vznikli na základe strachu z choroby, teda zo spoznania dôsledkov situácie, v ktorej sa človek ocitol, rieši psychiatrická ambulancia.

Huntingtonova choroba prejavy ochranná liečba

Liečebné cvičenia a rečová terapia

Dôležitou súčasťou liečebného procesu je fyzioterapia, keďže udržuje pohybovú funkčnosť. Rehabilitačné cvičenia znižujú svalové napätie a zabezpečujú, aby pacient čo najdlhšie zvládal cielené pohybysamostatnosť.

Cvičenia sú zamerané na:

 • relaxáciu,
 • nácvik dýchania – statického aj dynamického,
 • mimické svalstvo – aby pacient mohol jesť, hovoriť, prejavovať emócie,
 • udržanie rovnováhy a chôdze (bez opory).

Pracovná terapia je realizovaná v skupinách, no berie na zreteľ činnosti, záujmy a koníčky konkrétnych pacientov.

Záver

Huntingtonova choroba je beh na dlhú trať so smrteľným koncom. Žiť v domnienke 50 % rizika je veľmi náročné, rovnako nie je jednoduché, rozhodnúť sa pre testovanie. Nie každý dokáže žiť s pravdou a obavami, no v prípade, že sa u vášho blízkeho začnú prejavovať uvedené príznaky, presvedčte ho, aby svoj zdravotný stav riešil.

Na Slovensku sa pacientom s Huntingtonovou chorobou a ich príbuzným venuje Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe (viď. www.huntington.sk)

Video ukazuje typickú choreu (mimovoľné telesné pohyby) u dieťaťa mužského pohlavia:

https://www.youtube.com/watch?v=HOalYWvVLU8

Video: youtube.com

Ilustračné fotografie: shutterstock.com

Pridaj komentár