HORE rampy BEZ platenia: Robíme len to, čo chcú ľudia

Včera, 5. júna 2014, signatári informačnej kampane HORE rampy BEZ platenia na tlačovej konferencii v Dome novinárov vyzdvihli pred médiami aktívnu súčinnosť a rozhodnosť predstaviteľov a poslancov Mesta Bratislavy a mestskej časti Petržalka pri ochrane verejného záujmu a dodržiavaní práv občanov v kauze bezplatného parkovania pred nemocnicami UNB. Ocenili aj profesný prístup, občiansku odvahu a nezávislosť v rozhodovaní sudkyne Okresného súdu Bratislava II., JUDr. Pavlíny Pecherovej, pri vydaní predbežného opatrenia vo veci zdržania sa výberu parkovného pri petržalskej nemocnici na Antolskej ul.

Signatári veria, že v tomto smere aj Krajský súd potvrdí rozhodnutie Okresného súdu.

„Nemocnica sa nemôže vyhovárať na súhlas úradov, ak žiadateľ splní základné podmienky. Koncesionár neohlásil túto stavbu, porušil zákon. Konanie o dodatočnej stavbe je prerušené. Súd rozhodne o tom, či ide o verejný záujem. Právoplatné rozhodnutie o nemocnici v Petržalke môže byť precedensom,“ vystúpil na tlačovej konferencii Ľubomír Andrassy z Magistrátu mesta Bratislava.

Signatári považujú rozhodnutie UNB o podaní odvolania proti predbežnému opatreniu súdu na zdržanie sa vyberania poplatkov na parkovisku pri nemocnici Antolská za neodôvodnené, neetické, nehorázne a odporujúce verejnému záujmu a obhajobe práv občanov.

__________________________________________________________________

PRETO ŽIADAJÚ MIROSLAVA BDŽOCHA, ABY ODSTÚPIL Z FUNKCIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA UNB. POKIAĽ TAK NEUROBÍ, POŽIADAJÚ MINISTERKU ZDRAVOTNÍCTVA ZUZANU ZVOLENSKÚ, ABY HO ODVOLALA.

__________________________________________________________________

„Dňa 29. apríla tohto roku sme slávili prvé víťazstvo, a 30. apríla som bol právom sklamaný. Vedenie nemocnice spochybňuje verejný záujem – podľa nich je bežnou praxou, že sú parkoviská pred nemocnicami spoplatnené. O päť rokov môže byť štandardné postavenie turniketov. A keď to bude málo, dajú mincovníky pred výťahy…,“ reagoval na odvolanie UNB signatár Miroslav Kollár.

Signatári ďalej informovali, že apelujú na predsedu Vlády SR R. Fica, keďže ministerka zdravotníctva sa vydaním Opatrenia 178/2013 Z.z., pri nakladaní s majetkom štátu, úpravou dispozičných práv vzdala  súhlasu, a tým kontroly a zodpovednosti pri nájme nehnuteľného majetku štátu v správe rezortu ministerstva zdravotníctva.

 

Budú v nemocniciach kontrolné rady?

Signatári chcú ustanoviť  v nemocniciach kontrolné nemocničné rady. Cieľom týchto opatrení je zabrániť riaditeľom nemocníc, aby nekontrolovateľne a svojvoľne nakladali s nehnuteľným majetkom nemocníc. Z dôvodu plošného riešenia bezplatného parkovania pred nemocnicami (v rámci celej SR) bola už predložená a prijatá legislatívna úprava zákona v Parlamente.

„Každé zle použité euro môže chýbať, a jeho nedostatok môže viesť k poškodeniu pacienta. Nemocnica vyberá za parkovné už šesť mesiacov, a polovica z týchto peňazí šla na právnikov. Od začiatku nebol záujem zmluvu vypovedať. Je to určité vytriezvenie z celej situácie,“ zdôraznil signatár z OZ SLOVENSKÝ PACIENT a občiansky aktivista, Rado Herda.

Ak signatári neuvidia pozitívnu odozvu na strane kompetentných, následne sa obrátia o pomoc u novozvoleného prezidenta SR, Andreja Kisku.

 

Foto: on-line archív OZ SLOVENSKÝ PACIENT

Pridaj komentár