Hĺbková stimulácia mozgu vracia parkinsonikov späť do života

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Nepríjemné prejavy Parkinsonovej choroby, ako tras, stuhnutosť, spomalené pohyby, problémy s rečou, ktoré parkinsonikov vyraďujú z bežného života a narušujú každodenné fungovanie rodiny, dokáže zmierniť – alebo takmer odstrániť – hĺbková stimulácia mozgu.

Terapiu, založenú na implantovanom neurostimulátore a elektródach zavedených do mozgu, už podstúpilo niekoľko desiatok Slovákov. Až 70 % z nich po určitom čase potrebuje magnetickú rezonanciu, aby mohli pokračovať v úspešnej liečbe.

Magnetická rezonancia bola doteraz pre ľudí s implantovaným prístrojom tabu. Tento rok však začali lekári na Slovensku u parkinsonikov s implantovaním unikátneho neurostimulátora, ktorý je odolný voči magnetickej rezonancii, vďaka čomu majú nové možnosti diagnostiky a lepšej liečby.

Koľko Slovákov má Parkinsonovu chorobu?

Parkinsonova choroba je vážne neurologické ochorenie, ktoré dodnes lekári nedokážu vyliečiť. Vďaka najmodernejším medicínskym technológiám a terapiám však vedia mierniť nepríjemné prejavy a udržiavať kvalitu života na takej úrovni, aby mohol pacient naďalej viesť normálny aktívny život a byť sebestačný.

Podľa odhadov trpí na Slovensku Parkinsonovou chorobou približne 15 000 ľudí. V celej Európe je to viac ako 1 000 000 pacientov. Jej výskyt sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom, najčastejšie u ľudí nad 50 rokov.

Hĺbková stimulácia mozgu Parkinsonova choroba
Zdroj foto: Shutterstock.com

Tras, obmedzenia pohybu a reči, a s tým súvisiace depresie

Príčinou vzniku Parkinsonovej choroby je odumieranie nervových buniek, ktoré produkujú dopamín. Táto látka je dôležitá pre riadenie a koordináciu pohybu a činnosti svalov. Následné príznaky vyvstávajú práve z ubúdajúceho dopamínu v štruktúrach mozgu.

„Najčastejším a typickým iniciálnym príznakom je tras jednej z horných končatín. Neskôr sa pridružujú samovoľné pohyby, stuhnutosť, pomalosť, problémy s artikuláciou, písaním, či nehybná tvár,“ vysvetľuje neurológ LF UK, doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD., a dodáva: „Pacienti sa nedokážu o seba postarať, sú odkázaní na pomoc najbližších. Prichádzajú o prácu, voľnočasové koníčky sú obmedzené. Väčšina týchto pacientov preto trpí depresiami“.

Hovorí 46-ročný pacient Leonard:

„Keď sa u mňa začal prejavovať Parkinson, úplne ma to vyradilo z normálneho života. Hoci som bral lieky niekoľkokrát za deň, stále sa to zhoršovalo. Len som sedel na stoličke a nemohol som sa pohnúť, bol som úplne stuhnutý. Alebo sa mi strašne triasli ruky, a nedokázal som to ovládať. Písmo sa mi zmenilo na čmáranice. Obrovské problémy som mal s rečou. Bolo ťažké mi rozumieť, pretože som vôbec neovládal mimické svaly.“

Nádej na lepší život prináša moderná technológia

Keďže sa Parkinsonova choroba nedá vyliečiť, liečba sa zameriava najmä na zmiernenie jej nepríjemných prejavov a minimalizáciu zdravotného postihnutia. Pre pacientov, u ktorých už nezaberá klasická medikamentózna liečba, je aj na Slovensku k dispozícii unikátna hĺbková stimulácia mozgu, tzv. deep brain stimulation.

Hĺbková stimulácia mozgu prostredníctvom implantovaného neurostimulátoraelektród, ktoré sú zavedené do mozgu, pravidelnými elektrickými impulzmi zmierňuje nepríjemné prejavy choroby. Vďaka tomu vracia pacientom a ich rodinám stratenú kvalitu života a psychickú pohodu.

„Táto technika nahradila staršie operácie, ktorých nevýhodou bola určitá „nezvratnosť“, nemožnosť modulácie efektu, a často permanentné nežiaduce účinky,“ vysvetľuje doc. Valkovič.

Celosvetovo už podstúpilo takúto liečbu viac ako 125 000 pacientov. Na Slovensku je to zatiaľ asi 70 pacientov. Terapia je plne hradená zdravotnými poisťovňami a vykonávajú ju 3 slovenské nemocnice:

  • Univerzitná nemocnica Bratislava,
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
Hĺbková stimulácia mozgu Medtronic
Zdroj foto: Shutterstock.com

Hĺbková stimulácia mozgu – ako to funguje?

Neurostimulátor, ktorý vysiela elektrické impulzy, implantujú lekári pod kožu v oblasti pod kľúčnou kosťou pacienta a spoja ho s mozgom pomocou elektród. Tieto elektródy dodávajú do špecifických jadier mozgu presne kontrolované elektrické impulzy, čo pozitívne ovplyvňuje centrá mozgu, ktoré sú zodpovedné za koordináciu pohybu a svalov.

Hĺbková stimulácia mozgu je nedeštruktívna, nastaviteľná a bezpečná liečba, ktorá výrazným spôsobom zlepšuje kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou a ich rodín.

Ako prebieha implantácia?

Zavedenie elektród do mozgu predstavuje jeden z náročnejších chirurgických výkonov. Aby bol výsledok pre pacienta čo najpriaznivejší, je potrebná úzka kooperácia viacerých odborníkov, aj najmodernejšie technické vybavenie.

Samotná implantácia elektród prebieha v lokálnej anestéze, čiže pacient je po celý čas pri vedomí, aby mohli lekári priebežne kontrolovať jeho motorické a kognitívne schopnosti. Musí napríklad vymenovať všetky mesiace v roku, alebo hýbať rukou podľa pokynov lekárov.

Samotný mozog totiž nebolí, pretože neobsahuje príslušné receptory. Tkanivá, ktoré ich obsahujú, sú znecitlivené anestetikom. Umiestnenie elektród do mozgu je vopred vypočítané pomocou špeciálneho softvéru, na základe údajov z magnetickej rezonancie. Po zavedení elektród nasleduje implantácia neurostimulátora (generátora elektrických impulzov), ktorá už prebieha v celkovej anestéze.

Prvý neurostimulátor zlepšuje liečbu

Väčšina pacientov s Parkinsonovou chorobou – odhaduje sa, že až 70 % – musí po určitom čase podstúpiť magnetickú rezonanciu, aby mohli pokračovať v úspešnej liečbe. Doteraz však bola táto najmodernejšia forma diagnostiky pre ľudí s implantovaným prístrojom (napr. neurostimulátor, kardiostimulátor) tabu, prípadne bola povolená len vo výnimočných prípadoch a s vypnutým systémom.

Pôsobenie silného magnetického poľa totiž môže spôsobiť tepelné poškodenie tkaniva v okolí elektród a stimulátora, pretože dochádza k výraznému zahrievaniu vodivých častí systému.

„Keďže hovoríme o tkanivách v oblasti mozgu a hrude, je toto riziko ešte významnejšie. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pritom pri neurologických problémoch veľmi dôležité, a v určitom čase ho musí podstúpiť až 70 % pacientov s Parkinsonovou chorobou,“ vysvetľuje docent Valkovič.

Zmenu priniesol až najnovší neurostimulátor s technológiou SureScan MRI, ktorý začali od tohto roka implantovať aj lekári na Slovensku. Vďaka tomuto neurostimulátoru, ktorý je odolný voči magnetickej rezonancii (nepoškodí sa, ani neohrozí život a zdravie), môžu parkinsonici profitovať nielen zo samotnej hĺbkovej stimulácie mozgu, ale aj z možnosti diagnostiky magnetickou rezonanciou, čím sa zvyšuje úspešnosť liečby.

Magnetická rezonancia umožňuje lekárovi zobraziť vysoko detailný obraz vnútorných orgánov, chrbtice, mozgu, ciev, svalov, kĺbov či oblastí infekcie. Táto technológia je oveľa šetrnejšia k ľudskému telu, ako röntgen alebo CT vyšetrenie. Potvrdzuje to aj výrazný nárast vyšetrení magnetickou rezonanciou v posledných rokoch.

Hĺbková stimulácia mozgu neurostimulátor
Zdroj foto: Shutterstock.com

Život po neurostimulácii má znovu zmysel

Po spustení hĺbkovej stimulácie mozgu dochádza k výraznému zlepšeniu kvality života pacientov s Parkinsonovou chorobou. Hoci choroba bude aj naďalej ich doživotným sprievodcom, po utlmení nepríjemných príznakov sa dokážu zapojiť do plnohodnotného života – sú schopní sa o seba sami postarať, nie sú odkázaní na svoje okolie, mnohí sa vrátia späť do práce, môžu sa venovať svojim koníčkom a žiť úplne bežný život.

„Získavajú späť sebaúctu, sebadôveru, vieru vo vlastné sily, celkovú psychickú pohodu, čo len napomáha celkovej liečbe. Tým, že sú samostatnejší, odľahčujú svojim blízkym. Tým, že môžu znovu pracovať, odľahčujú sociálnemu systému. Táto terapia má teda pozitívny celospoločenský dopad,“ zdôrazňuje doc. Valkovič.

Vo svete sú známe príklady umelcov, ktorí sa vďaka hĺbkovej stimulácii mozgu vrátili napríklad k hraniu na klavír, alebo k maľovaniu obrazov. Veľký návrat do života zažil aj Leonard z Bratislavy.

„Keď som sa vrátil z nemocnice domov, cítil som výrazný posun. Svaly a pohyby ovládam oveľa lepšie. Dokážem sa o seba postarať úplne sám. Chodím do práce, a keď sa dá, rád si zahrám ping pong.“

„Každé 3 sekundy profituje z našich technológií jeden človek na svete. Sme radi, že môžeme najnovšie medicínske technológie prinášať aj na Slovensko. Našou ambíciou je – postupne priniesť celosystémové riešenia a pomôcť celému zdravotníckemu systému na Slovensku,“ hovorí Pavol Lepey, zástupca spoločnosti Medtronic, ktorá najnovší neurostimulátor vyvinula.

Terapia hĺbkovej stimulácie mozgu je (okrem Parkinsonovej choroby) využiteľná aj na liečbu dystónie, tremoru a epilepsie.

O Medtronic

Spoločnosť Medtronic plc (www.medtronic.com) je svetovým lídrom v oblasti medicínskych technológií, ktoré poskytujú celoživotné riešenia ľuďom, ktorí sú postihnutí chronickými chorobami – zmierňuje bolesť, obnovuje zdravie a predlžuje život miliónom ľudí na celom svete.

Medtronic, ako medzinárodná spoločnosť, zamestnáva viac ako 85 000 ľudí po celom svete. Od roku 2001 pôsobí formou priameho zastúpenia aj na Slovensku.

Pridaj komentár