Hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo Helena Gondárová Vyhníčková nemlčí

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Otvorený list ministerke zdravotníctva v SR Andrei Kalavskej.

Vážená pani ministerka zdravotníctva,

hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo, pani PhDr. Helena Gondárová Vyhníčková je ideálnou profesionálkou pre rozvoj moderného ošetrovateľstva, ktorá ako jedna z mála sestier vo svojej vedúcej pozícii nemlčí. S laickou, aj s odbornou verejnosťou komunikuje a vysvetľuje moderné princípy ošetrovateľstva tak, aby jej všetci porozumeli. Kto iný má tieto princípy verejnosti vysvetľovať, ak verejnosť, ani mnohí iní zdravotnícki odborníci o týchto základných princípoch, o zmenách (aj historických) nevedia nič?

Moderné vysokoškolské ošetrovateľstvo v SR nemá zatiaľ potrebnú podporu a nie je v odbornej, ani v laickej verejnosti dostatočne odkomunikované, hoci je mladé. Preto žiadame o trpezlivosť, čas a o odbornú komunikáciu, aby sme predchádzali zbytočným časovým a osobným stratám.

Nečudujme sa razantnosti vo vyjadreniach Hlavnej odborníčky, ak prax na Slovensku je v ostrom rozpore s modernou výukou ošetrovateľstva na vysokých školách. Modernosť ošetrovateľstva podľa zabehnutých európskych požiadaviek potrebuje vytvorenie priestoru v mnohých postupných reformách zdravotníctva. Potrebuje podporu skupiny realizátorov moderného ošetrovateľstva, ich prizývanie k zmenám v legislatíve, čo sa v jednom z jej prípadov vôbec nestalo. Nemohla sa odborne vyjadriť k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, lebo ako hlavná odborníčka v profesii sestra nebola k tejto téme prizvaná.

Premenovaním tejto profesie prišlo k nesúladu v názvosloví profesie sestra s európskymi požiadavkami. Európska Únia označuje praktickú sestru, ako sestru s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, so špecializáciami, s potrebnými rokmi praxe a zručnosťami, a nie tak, ako sme my na Slovensku označili maturanta/tku. Tento nešťastný rozpor je výsledkom nedostatočnej odbornej komunikácie.

Prechodcovia pani Gondárovej nepodávali toľko verejných a usmerňujúcich odborných stanovísk k dôležitým témam v ošetrovateľstve tak, ako ich podáva ona. Svojím jedinečným statusom „Sestra roka 2012“ získala po prvýkrát morálne právo verejne sa vyjadrovať k dôležitým témam v zdravotníctve a najmä v ošetrovateľstve.

Využila už vtedy túto príležitosť, ako jediná zo všetkých „Sestier roka“. Získala jedinenčné zručnosti v mediálnej oblasti pre podporu ošetrovateľstva. Začala vo svojich verejných stanoviskách vysvetľovať laickej aj odbornej verejnosti, čo znamená moderné ošetrovateľstvo, že je to okrem iného posúdenie pacienta, plánovanie intervencií, realizácia a vyhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti. Odovzdávala odbornej verejnosti prijateľným spôsobom to, čo získala svojím odborným vzdelaním. Jej odborné zručnosti a jej vlastné odborné vedecké práce sú veľkým prínosom pre slovenských pacientov v 21. storočí.

Výuka na vysokej škole ošetrovateľstva vysvetľuje rozdiely medzi ošetrovateľstvom spred 20-tich rokov, teda medzi stredoškolským ošetrovateľstvom a medzi súčasným moderným vysokoškolským ošetrovateľstvom. Pokrokové ideály, získané vzdelaním na ošetrovateľských vysokých školách, sa nedajú potlačiť, ani poprieť, musí ich odborná aj laická verejnosť najprv spoznať, porozumieť im a nie poprieť. To je aj hlavným cieľom Hlavnej odborníčky pre ošetrovateľstvo pani Gondárovej Vyhníčkovej.

Hlavná-odborníčka-pre-ošetrovateľstvo-2
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ošetrovateľstvo v osobe pani PhDr. Helene Gondárovej Vyhníčkovej získalo priekopníčku, veľkú podporovateľku rozvoja moderných vedeckých princípov, národných štandardných postupov, založených na „Evidence Base Medicine“ a „Evidence Based Nursing„, podporovateľku komunitného ošetrovateľstva, intenzívneho ošetrovateľstva a všetkých ostatných ošetrovateľských odvetví. Ošetrovateľstvo potrebuje systém a poriadok, aj pri nedostatku sestier. Preto sme si ju obľúbili, má našu najvyššiu podporu, vieme sa na ňu obrátiť s problémami, spoločne komunikujeme.

Odborná a laická verejnosť na presadzovanie ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobochorých, na presadzovanie komunitného ošetrovateľstva, na presadzovanie moderného vysokoškolského ošetrovateľstva v súlade s medzinárodnými európskymi predpismi potrebuje razantnosť, odhodlanosť a vytrvalosť takýchto osobností, ako je pani PhDr. Helena Gondárová Vyhníčková. Odborný zástupca, ktorý mlčí a je viacej diplomatom, ako nositeľom moderných zmien v ošetrovateľstve, slovenským pacientom a slovenskému ošetrovateľstvu v zdravotníctve nepomôže.

K razantným postojom ju priviedla škola a jej dlhoročná prax, ktorá ju tak zaviazala byť realizátorkou, edukátorkou, mentorkou, manažérkou, verejnou hovorkyňou pacientov, vedkyňou, ale najmä nositeľkou zmien. Pozícia odborného zástupcu pre ošetrovateľstvo ju zaväzuje ku komunikácii na všetkých postoch, k presadzovaniu európskych pravidiel aj v SR, ku ktorým sme sa zaviazali v prístupových rokovaniach.

Neúnavná a vytrvalá odborníčka pre ošetrovateľstvo, pani PhDr. Helena Gondárová Vyhníčková má našu plnú podporu, podporu zdravotníckych pracovníkov, sestier aj pacientov, ktorí moderné ošetrovateľstvo potrebujú. Svoju pozíciu si zastáva v súlade so všetkými bodmi, ku ktorým ju zaviazalo jej vzdelanie, jej odhodlanie pre zmeny a jej dôstojný status.

Veríme, že nesúlad v komunikácii Ministerstva zdravotníctva s Hlavnou odborníčkou pre ošetrovateľstvo nám spoločne pomôžete odstrániť tak, aby nedochádzalo k podobným  nedorozumeniam pri vysvetľovaní moderných trendov v ošetrovateľstve. Tak, ako je to aj v iných krajinách, tam, kde je ošetrovateľstvo založené na vyšších princípoch a pokročilej úrovni.

Alebo sa stále očakáva od sestier v SR, ktoré sú buď vo vedúcich pozíciách, alebo pri lôžku pacientov iba pracovať, poslúchať a mlčať, napriek ich presvedčeniu a vzdelaniu? To by boli predsa kroky späť a my veríme, že moderné ošetrovateľstvo a poriadok v klasifikácii ošetrovateľstva sa nám spoločným úsilím podarí nastaviť. Ošetrovateľstvo musí prejsť revolučnými zmenami aj v SR, potrebujú to slovenskí pacienti.

Za porozumenie, spoločnú ústretovú komunikáciu a hľadanie riešení Vám ďakujeme.

Ing. Mgr. Ľubica Kočanová, Mgr. Petra Poláková, Zuzana Sopková

Asociácia sestier a pacientov, ASAP

Pridaj komentár