Odliv zdravotných sestier do zahraničia sa stopnúť zatiaľ nepodarilo

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Slovenské zdravotníctvo sa už dlhšiu dobu nachádza v nezávideniahodnej situácii.

Jeho dlhodobým problémom nie sú iba mediálne známe kauzy, nákupy predražených prístrojov a nedostatok peňazí, ale tiež úbytok zdravotníckeho personálu.

Veď za posledných 14 rokov prišlo Slovensko až o desaťtisíc sestier, pričom toto číslo neustále narastá.

Čo je pre vás z pohľadu spokojnosti v zamestnaní a kariérneho rozvoja najdôležitejšie? Je to pracovné prostredie? Kolegovia? Mzdové ohodnotenie a možnosť profesijného rastu? Či slová uznania zo strany nadriadených?

Nech už sú vaše preferencie akékoľvek, jedno je viac než isté. Zdravotným sestrám na Slovensku chýba akákoľvek perspektíva a tie, ktoré v práci – napriek nepriaznivej situácii – zotrvávajú, zrejme motivuje už iba láska k povolaniu. Ani tá však nemusí byť bezhraničná.

Trpia pacienti i sestry

Zdravotných sestier v ostatnom čase rapídne ubúda. Kým ešte pred dvoma rokmi ich bolo v slovenských štátnych nemocniciach evidovaných približne 13 700, dnes je to už o niekoľko stoviek menej. Dá sa predpokladať, že toto číslo bude klesať i naďalej, keďže lepšie pracovné podmienky, o ktoré zdravotné sestry dlhodobo usilujú, sú v nedohľadne.

Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že priamoúmerne s klesajúcim počtom zdravotných sestier rastie pracovné zaťaženie tých, ktoré v odbore zostali. Sestry sú tak vyťažené až do krajnosti, pracujú a žijú v permanentnom strese, a to môže mať fatálne následky pre ne, ale aj pre pacientov.

Náplň práce zdravotných sestier je pritom pre pacienta (nielen) v procese zotavovania sa kľúčová. Veď jeho príjem, prepustenie, každodennú hygienu, v prípade potreby kŕmenie a prebaľovanie, a samozrejme celý rad odborných úkonov, zabezpečujú práve ony. Na niektorých oddeleniach dokonca nebýva ničím výnimočným, keď vidíte sestru, ako realizuje úkony, ktoré by mali byť v kompetencii lekárov, napríklad preväzovanie rán.

odliv zdravotných sestier vyhoretosť
Zdroj foto: Shutterstock.com

Sestry sú vyhoreté

Dlhodobá vyčerpanosť, v najbližšom období bez vidiny zásadnejších zmien, sa v nemalej miere podpisuje pod pracovné výkony zdravotných sestier. Mnohé z nich bývajú vystresované a vyčerpané, čo si v konečnom dôsledku odnáša nielen ich zdravie, ale aj samotný pacient.

Je celkom iné, keď sa o hospitalizovaného stará usmiata sestrička a ochotne mu pomôže lepšie bojovať s chorobou, ako vyhoretá zdravotná sestra, ktorá má v momente privolania ústa plné nadávok. No ak vezmeme do úvahy fakt, že na oddelení ležia dve desiatky imobilných pacientov, a na všetkých pripadá jedna, v lepšom prípade dve sestričky, ich psychické rozpoloženie sa dá minimálne pochopiť.

Chýba viac ako tisíc sestier

Inštitút zdravotnej politiky (IZP) MZ SR vypracoval analýzu Stavu zdravotníckeho personálu v Slovenskej republike, s cieľom priniesť objektívne údaje o aktuálnom stave zamestnancov v oblasti zdravotníctva, a vyhnúť sa tak dohadom i neobjektívnym číslam, ktoré sa v posledných mesiacoch šírili internetom.

S akými závermi prišiel?

Podľa hlásení samotných poskytovateľov chýba v zdravotníctve dovedna 1 032 sestier. Tieto údaje vyplývajú z mimoriadneho štatistického zisťovania NCZI (realizovaného na jeseň 2016), v rámci ktorého boli oslovené všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. V porovnaní s rokom 2010, keď v slovenských nemocniciach chýbalo (podľa hlásení poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti) 1 277 sestier, je to o 21 % menej, čiže ide – údajne – o pozitívny vývojový trend.

Skutočne?

O probléme sa vie

Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker o akútnom nedostatku zdravotníckeho personálu na Slovensku, pochopiteľne, vie. Ako prezradil, riešenie vidí napríklad v zlučovaní podaktorých špecializácií, keďže nájdu sa i také, ktoré vyštuduje len malý počet sestier, a preto sa z pohľadu celkových nákladov ich zamestnávanie – výlučne na tejto úrovni – javí ako neefektívne.

Ako ďalej uviedol pre Televíziu Košice: „Nedostatok zdravotných sestier súvisí s atraktivitou povolania – tam hľadáme možnosti, akým spôsobom ho zatraktívniť. Jedna otázka je aj odmeňovanie. Odmeňovanie v mojich očiach ale nie je jediným problémom. Je to otázka pracovného prostredia, podmienok na pracovisku.“

A aj tie stoja za odchodom personálu do zahraničia. Veď už v susednom Rakúsku majú pracovné podmienky, vrátane mzdového ohodnotenia sestier a pôrodných asistentiek, celkom iný ráz.

odliv zdravotných sestier krajiny
Zdroj foto: Shutterstock.com

Prečo by sa vracali?

Čoraz viac zdravotných sestier a pôrodných asistentiek sa popri práci vzdeláva, pretože už ovládanie jedného svetového jazyka im pomôže získať stabilnejšiu prácu v zahraničí a splniť si sen o lepšej budúcnosti. To, čo je na Slovensku totiž bežná prax (staré a ťažko ovládateľné postele pre pacientov na izbách, permanentné nadčasy, spoločné šatne mužov a žien, absencia medicínskeho materiálu, problémy s kúrením v zimných mesiacoch a, naopak, neznesiteľné teplo počas letných, či zastarané pomôcky), je už niekoľko kilometrov za našimi hranicami nepredstaviteľné sci-fi.

Prečo by sa mali sestry a pôrodné asistentky, ktoré odídu do zahraničia, a sú tam spokojné, vrátiť niekam, kde zarobia minimálne o polovicu menej, a to všetko v priam katastrofálnych podmienkach?

Odchodom si výrazne prilepšia

Rozdiely v mzdovom ohodnotení sestier na Slovensku v porovnaní so zahraničím sú vskutku priepastné. Kým sestry so špecializáciou si u nás zarobia 824 € a sestry s certifikátom 729 €, ostatné sestry sa musia zmieriť so sumou 695 € na výplatnej páske. Veľa, samozrejme, závisí aj od rokov praxe, prípadne, či je zdravotná sestra zamestnaná v štátnej nemocnici, alebo v súkromnom zdravotníckom zariadení.

Mnoho ľudí, ktorí sa rozhodnú študovať daný smer, dúfa, že do ukončenia štúdia sa situácia zmení. Realita je však iná. Ukazuje sa, že situácia v slovenskom zdravotníctvom je každým rokom kritickejšia, odchod do zahraničia je preto (nielen) pre absolventov jediným uspokojivým riešením.

Pozrime sa, ako by vyzeral ich príjem v zdravotníckom zariadení vo vybraných štátoch.

Kam odchádzajú najčastejšie?

Nemecku mesačný plat zdravotnej sestry neklesne pod 1 5002 200 € mesačne. Rakúsko je na tom s ponúkanými mzdami veľmi podobne. Niekoľko stoviek slovenských zdravotných sestier pracuje aj vo Veľkej Británii, ich mesačný príjem môže dosiahnuť 2 000 libier. Ako sa bude situácia vyvíjať v súvislosti s Brexitom, je však zatiaľ otázne.

Lukratívnym pôsobiskom šikovných a vzdelaných zdravotných sestier zo Slovenska sa stali aj arabské krajiny. Za všetko hovorí doslova masový ošiaľ v rokoch 2013 – 2014, keď bol sestričkám ponúkaný plat až 40 000 € ročne. K tomu si pripočítajte preplácanie dopravy, ubytovania, 10 týždňov dovolenky, a hneď dostanete odpoveď na otázku, čím je arabský svet pre Slovákov taký lákavý.

odliv zdravotných sestier iveta lazorová
Zdroj foto: Shutterstock.com

Zmena musí byť komplexná – čaká nás rok zmien?

Prezidentka SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) Iveta Lazorová je presvedčená, že v legislatíve treba čo najrýchlejšie prijať konkrétne opatrenia, aby sa problém s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve podarilo zdarne vyriešiť. Hovorí o zatraktívnení medicínskych pozícii pre mladých adeptov, čo by malo zabrániť odchodu schopných ľudí za totožnou prácou do zahraničia. Dodáva tiež, že ošetrovateľských zariadení, ktoré by riadili sestry a kde by pracovali sestry, zatiaľ na Slovensku nemáme dostatok.

Úplne presné počty sestier, ktoré v súčasnosti odchádzajú do zahraničia, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek neeviduje. V niektorých krajinách je totiž registrácia v domovskej krajine požadovaná, no v iných krajinách, napr. v Českej republike alebo USA, nie.

„Podmienky výkonu povolania sú pre slovenské sestry náročné. Vyčerpáva ich veľa služieb, nadčasová práca, svoje zohrávajú aj zlé pracovné podmienky. K tomu ešte pridajme veľký počet pacientov na jednu sestru v službe, málo pomocného personálu, a častokrát aj slovné útoky agresívnych pacientov a ich príbuzných, vrátane fyzického útoku,“ uviedla Iveta Lazorová pre portál SLOVENSKÝ PACIENT.

Prezidentka si však uvedomuje, že ak chcú sestry získať podporu zo strany pacientov, musia sa najprv naučiť komunikovať v záťažových situáciách. Aj preto vyzýva zamestnávateľov, aby sa zamysleli nad tým, či pre sestry ponúkajú školenia, ako majú reagovať, keď ide do tuhého.

 „Ak sa niektorá sestra na Slovensku správala voči pacientom necitlivo, neľudsky, neúctivo, tak je nám to veľmi ľúto. Za každé takéto správanie sa úprimne ospravedlňujeme. Nemôžem však súhlasiť s tým, aby sa vytváral dojem, že na Slovensku máme veľa takýchto sestier, ba že je to dokonca charakteristické pre stav ako taký. Pacienti očakávajú kvalitu, no v takto nastavenom systéme, pri nízkych počtoch pracovníkov, sa spokojnosť pacienta zabezpečiť jednoducho nedá.“

Ministerstvo sa výziev nebojí

Ministerstvo o probléme vie a chce ho riešiť. Plánuje zatraktívnenie povolania, najmä rozšírením činností, ktoré môžu zdravotné sestry vykonávať. Tým by sa údajne zlepšilo aj ich ohodnotenie.

SK SaPA však nadšenie ministra nezdieľa. Podľa komory totiž rozšírenie kompetencií zdravotníckeho personálu spôsobí iba ak chaos, ktorý môže ohroziť poskytovanú zdravotnú starostlivosť, pričom problém s nedostatkom pracovníkov to aj tak nevyrieši. A hoci by, povedzme, asistenti úkony typu „injekčné podanie lieku“ nepochybne zvládli, v prípade komplikácií by si vo väčšine prípadov poradiť nedokázali, a mohli by ohroziť život pacienta.

Nedostatok sestier v krajine ostáva aj naďalej alarmujúci. Je preto nevyhnutné, ideálne v čo najkratšom čase, uskutočniť dlho očakávané zmeny. Ako by mali vyzerať, sa zatiaľ kompetentné orgány dohodnúť nevedia.

Pridaj komentár