Historicky najnižší počet chorých z povolania

Bratislava, 21. august 2013 – Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo pravidelnú štatistickú publikáciu „Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2012“. Publikácia mapuje vývoj počtu chorôb z povolania od roku 2001 až po rok 2012. Zo zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že v minulom roku sme zaznamenali historicky najnižší počet hlásených chorôb z povolania.

Celkovo bolo v roku 2012 na Slovensku hlásených 344 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv (141 žien a 203 mužov). V porovnaní s rokom 2011 (s celkovým počtom 373 hlásených novopriznaných chorôb z povolania) došlo v roku 2012 k poklesu hlásených chorôb z povolania o 29 prípadov, čo reálne predstavuje pokles o 9%. Ide o historicky najnižší počet hlásených chorôb z povolania.

 

Najčastejšie diagnózy, pokles infekcií

Podobne ako v minulých rokoch, najčastejšou chorobou z povolania v roku 2012 bola choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín (celkovo 168 prípadov).

Druhým najčastejším, s celkovým počtom 49 hlásených prípadov, bolo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi.

Prvú trojku najčastejších chorôb z povolania uzatvára porucha sluchu z hluku s celkovým počtom 37 hlásených prípadov.

V porovnaní s rokom 2011 však došlo k značnému poklesu hlásených infekčných a parazitárnych chorôb, vrátane prenosných zo zvierat na ľudí, celkovo išlo o 28 prípadov (v roku 2011 50 prípadov).

Štatistika podľa krajov a povolania

Najviac novopriznaných chorôb z povolania hlásili v uplynulom roku zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji (128 hlásení), v Žilinskom kraji (68) a Banskobystrickom kraji (63). Najmenej hlásení sme zaevidovali z Prešovského kraja (9) a Nitrianskeho kraja (4).

Chorobami z povolania najčastejšie trpeli ľudia pracujúci v priemyselnej výrobe (177 prípadov), v ťažbe a dobývaní (56), v poľnohospodárstve, lesníctve (43) a v zdravotníctve (21).

Pridaj komentár