Nikotín: Najčastejšie používaná droga v roku 2013

Bratislava, 18. jún 2014 – V uplynulom roku sa na Slovensku liečilo 2 484 užívateľov drog. Medziročne je to o 291 pacientov viac. Ide o najvyšší počet za posledné desaťročie.

 

Pervitín, marihuana, heroín

Liečebne najviac plnili užívatelia stimulancií (najmä pervitínu), ktorých počet už niekoľko rokov stúpa. Viac, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, je aj liečených užívateľov marihuany.

Počet liečených užívateľov stimulancií bol celkovo 983. Ide o 40 % zo všetkých liečených. Až 98 % z tejto skupiny tvorili užívatelia pervitínu.

Pre porovnanie, medziročne sa počet liečených užívateľov stimulancií zvýšil o 88. Viac bolo aj liečených užívateľov marihuany, z 432 (v roku 2012) vzrástol na 557.

Mierny medziročný pokles (o 10 liečených) evidujeme v prípade závislosti od heroínu (celkovo 414 liečených).

Mužov sa liečilo 5-krát viac

Podľa pohlavia liečených užívateľov drog, prevahu majú muži (2 077 mužov, 407 žien).

Po prvýkrát v živote liečbu vyhľadala takmer polovica pacientov (1 238).

Približne tretina (770) boli drogovo závislí, ktorí podstupujú liečbu na oddeleniach vo väzniciach.

 

Najmä dospelí do 34 rokov

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 – 34 rokov: tvoria takmer 70 %.

Medziročne sme však zaznamenali aj nárast v počte mladých ľudí do 19 rokov, ktorí sa liečili zo závislosti (318 v roku 2012, teraz 335).

U liečených dievčat v tejto vekovej skupine prevažujú stimulancie (48 liečených), u chlapcov ide najčastejšie o marihuanu (131 liečených).

Dĺžku pravidelného užívania drog, v rozsahu 11 a viac rokov, uviedlo až 895 liečených.

Viac ako jednoročné pravidelné užívanie drog sa potvrdilo u 17 liečených deťoch do 15 rokov.

 

Vedie fajčenie a bratislavský kraj

Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy v roku 2013 bolo fajčenie. Uviedlo ho 815 (33 %) pacientov.

Nasledovalo injekčné podanie (707, t. j. 29 %) a šnupanie (549, t. j. 22 %).

Podľa územia trvalého pobytu, najviac liečených užívateľov drog bolo z Bratislavského (568) a Trnavského kraja (391). Z Prešovského kraja pochádzalo najmenej pacientov (112).

 

Nezamestnaní a so základným vzdelaním

Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných (1 233), čo je polovica zo všetkých prípadov.

Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania, na prvom mieste sú pacienti so základným vzdelaním (35 %), vysokoškolsky vzdelaní tvorili iba 3 %.

Pridaj komentár