MZ SR: Pokuty za nedostupnosť liekov pribúdajú

Ďalšie štyri pokuty, každú vo výške 10 000 €, udelilo Ministerstvo zdravotníctva SR dvom farmaceutickým spoločnostiam. Dôvodom bola nedostupnosť liekov.

V prvom prípade MZ SR konalo na podnet občana, ktorý upozornil, že v lekárňach chýba liek na zníženie cholesterolu, s nulovým doplatkom pacienta.

V druhom prípade sa zistilo, že na našom trhu nie sú ďalšie tri kategorizované lieky na liečbu epileptických záchvatov. Všetky sú s nulovým doplatkom.

V priebehu 8-ich mesiacov už MZ SR za nedostupnosť liekov udelilo pokuty v celkovej výške 70 000 €. V roku 2014 to boli dve pokuty, každá vo výške 10 000 €.

Zo slovenského trhu vtedy vypadol liek, ktorý pacienti užívajú proti reumatoidnej artritíde, a tiež liek na zníženie cholesterolu. Na oba prípady MZ SR upozornili občania. Lieky boli vyradené z kategorizačného zoznamu.

Úplne prvú pokutu za nedostupnosť liekov, vo výške 10 000 €, MZ SR udelilo vlani v novembri. Išlo o liek, ktorý sa používa na zníženie vysokého krvného tlaku. Aj v tomto prípade MZ SR konalo na základe podnetu pacienta.

Vo všeobecnosti platí, že povinnosťou každého držiteľa registrácie lieku, resp. jeho zástupcu, je zabezpečiť dostupnosť liekov v takom rozsahu, aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Pridaj komentár