Deň krivých zrkadiel 2014

Pohľad do krivého zrkadla nás prekvapí. Vidíme sa v ňom iní, ako v skutočnosti sme. Záleží od uhla pohľadu, a tiež od zrkadla. Dôležité je, uvedomiť si, že výzor nehovorí o tom, akí naozaj sme. To, na čom skutočne záleží, je ukryté vo vnútri človeka.

Cieľom celoslovenskej akcie Deň krivých zrkadiel, ktorá sa uskutoční zajtra, 12. júna 2014 na Hviezdoslavovom námestí, je, pozitívnym príkladom ovplyvňovať postoje verejnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím, a odbúravať jej predsudky voči nim. Záštitu nad podujatím prevzali primátor hl. mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik a starostka Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Tatiana Rosová.

 

Program – Bratislava

Deň krivých zrkadiel sa začne o 14.00 hod. bubnovou SHOW CAMPANA BATUCADA na Hviezdoslavovom námestí, a bude pokračovať v okolitých uliciach. Od 15.00 hod. sa program opäť vráti na Hviezdoslavovom námestí.

Na benefičnom koncerte vystúpi Jamestown, tanečný súbor NajLS a ich hudobný hosť. Súčasťou programu bude aj bubnový workshop, na ktorom vás Campana Batucada naučí niečo o rytmike a bubnovaní.

Svoje originálne výrobky ponúknu zamestnanci a klienti domovov sociálnych služieb a chránených dielní z Bratislavy a okolia. Dobrovoľníci budú rozdávať propagačné letáčikyzrkadielka.

Deň krivých zrkadiel sa okrem Bratislavy uskutoční v týchto mestách: Malacky, Trnava, Nitra, Trenčín, Gelnica, Prešov, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Tornaľa, Partizánske.

Vo všetkých mestách stretnete ľudí s mentálnym postihnutím a ich sympatizantov. Zabavia vás na koncertoch, športových podujatiach, potešia výrobkami z chránených dielní, ukážu výtvarné práce talentovaných ľudí, a dozviete sa veľa o živote ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Nechcem, ale musím!

Súčasťou Dňa krivých zrkadiel je aj reštart kampane Nechcem, ale musím!, ktorou chcú presvedčiť  verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote.

Súčasná legislatíva v Slovenskej republike umožňuje vo zvýšenej miere pozbaviť spôsobilosti na právne úkony mnoho dospelých ľudí, aj ľudí s mentálnym postihnutím. Často komunikovaným argumentom je ochrana ľudí voči rôznym ohrozujúcim situáciám, v reálnom živote, to však znamená, že bývajú vylučovaní z akéhokoľvek rozhodovania o svojich záležitostiach, ba dokonca zo života v spoločnosti.

Ľudia pozbavení spôsobilosti na právne úkony nemôžu, napríklad, rozhodovať o tom, kde a s kým budú žiť, kam pôjdu, čo môžu, a čo nemôžu robiť, ich súkromie býva narušené. Nemajú právo, rozhodnúť sa v celkom bežných veciach, a už vôbec nemôžu hovoriť do dôležitejších rozhodnutí. Nemôžu nakladať so svojím majetkom, nemôžu voliť, nemôžu uzatvoriť manželstvo… Dokonca si nemôžu ísť do obchodu kúpiť obyčajný rožok, lebo aj to je právny úkon.

Súčasťou reformy opatrovníctva, ktorú ZPMP v SR iniciovalo, je aj návrh na zrušenie inštitútu úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony. Tento návrh zaistí naplnenie textu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2010.

V rámci kampane Nechcem, ale musím!, boli vyrobili aj krátke videoklipy. Prípravy a realizácie videoklipov sa ujal tím mladých autorov v zložení: Vlasta Kubušová, Miroslav Král a Adam Felix. Do videoklipov obsadili známe herecké tváre – Judit Bárdos a Richarda Stankeho.

Pridaj komentár