Gynekologická starostlivosť v roku 2012

Bratislava, 26. november 2013 – Štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií poskytuje údaje z oblasti ambulantnej gynekologickej starostlivosti. Zachytáva počet návštev žien u gynekológov, percento novozistených ohrozených tehotenstiev z celkového počtu prijatých tehotných žien, ako aj počet žien užívajúcich antikoncepciu. Štatistiku dopĺňajú ženy, ktoré boli vyšetrené v gynekologických ambulanciách, ak vzniklo podozrení, že na nich bolo spáchané násilie.

 

V roku 2012 o 13.000 tehotných žien menej, ako v roku 2010

V roku 2012 gynekológovia evidovali 64 725 novoprijatých tehotných žien. V štatistike nie sú zahrnuté ženy, ktoré požiadali o umelé prerušenie tehotenstva. Kým medzi rokmi 2005 až 2010 každoročne stúpal počet tehotných žien, v posledných troch rokoch badať opačný trend. V roku 2010 bol počet novoprijatých tehotných žien takmer 78-tis., v roku 2011 to bolo približne 72-tis., a v uplynulom roku necelých 65-tis.

 

Štyri z piatich žien užívali hormonálnu antikoncepciu

Antikoncepciu užívalo v roku 304 277 žien (22,4 % žien v plodnom veku). Podiel žien, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu, predstavoval 81,1 %. Vnútromaternicovú antikoncepciu využívalo 16,5 % žien vo veku 15 – 49 rokov. Počet žien, ktoré užívajú antikoncepciu, však v posledných rokoch klesá. V porovnaní s rokom 2007 (402 645) je to o takmer 100-tis. žien menej.

 

Takmer 300 tehotných do 14 rokov, 186 prípadov násilia

Štatistika podľa veku budúcich mamičiek zaznamenala celkovo 298 tehotných dievčat vo veku do 14 rokov. Za uplynulý rok gynekológovia vykázali 107 prípadov s podozrením na ohrozenie fyzickým násilím, 15 prípadov s podozrením na ohrozenie psychickým násilím a 64 prípadov s podozrením na ohrozenie psychickým aj fyzickým násilím.

 

Zdroj: NCZI

Redakčne upravené a krátené (jam)

Ilustračné foto

Pridaj komentár