Exotické vírusy: Ebola

Ebola je zriedkavé, veľmi závažné vírusové ochorenie, ktoré sa často končí smrťou. Pre samotné ochorenie neexistuje očkovacia látka ani liečba.

Vírus Eboly sa neprenáša vzduchom, ako napríklad chrípka, ale priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako sú opice, lesné antilopy alebo netopiere. K prenosu môže dôjsť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.

 

 

Nákaza

Ochorenie sa klinicky prejavuje po 2 až 21 dňoch od vystavenia vírusu – náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla. V ďalšom štádiu sa prejavuje zvracaním, hnačkami, vyrážkami a poruchami funkcie pečene a obličiek. U niektorých pacientov môže dôjsť k vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu, resp. k zlyhaniu viacerých orgánov.

Prevencia

Aj keď cestujete do oblastí postihnutých vírusom Ebola, riziko nákazy je veľmi nízke. Neprenášajú ho totiž ani komáre, nenakazíte sa pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Stačí teda, ak sa vyhnete kontaktu s exotickými (či inými) zvieratami, a nebudete vyhľadávať sexuálne aktivity s domácim obyvateľstvom.

 

Čo platí na Ebolu?

Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, vypranie šatstva v práčke, sušenie a slnečné svetlo. Na vysušených povrchoch prežije vírus len krátky čas.

Ebola v roku 2014 – Guinea a Libéria

Momentálne prebieha epidémia Eboly v Guinei a Libérii. Osoby, ktoré sa nachádzajú v týchto oblastiach, alebo sa do nich chystajú vycestovať, by sa mali riadiť nasledovnými odporúčaniami:

1. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami pacientov alebo mŕtvych osôb, resp. s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované.

2. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, a nekonzumujte ich mäso („bush meat“).

3. Vyhýbajte sa nechránenému pohlavnému styku.

 

 

Ak sa vraciate z postihnutých oblastí

Ak sa u vás v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, alebo iné závažné príznaky, okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť, a informujte lekára o svojej cestovateľskej anamnéze. Symptómy môžu signalizovať napríklad aj maláriu, ktorá tiež vyžaduje okamžitú liečbu.

Ak ste boli – ­napriek ostražitosti – priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat, či ste mali nechránený pohlavný styk s vyliečeným pacientom, okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Pred návštevou telefonicky kontaktujte zdravotnícke zariadenie, aby sa zdravotnícky personál mohol pred vaším prijatím vybaviť vhodnými ochrannými pomôckami.

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár