Elektromagnetické vlnenie: Sme neustále ožarovaní z kozmu

Každý deň sme ožarovaní prírodnými zdrojmi žiarenia, ako je kozmické žiarenie, žiarenie zo Slnka, či žiarenie zo zemského povrchu. Atmosféra Zeme je pritom „obohatená“ o zložky, ktoré v nej normálne nie sú, a ktoré sú škodlivé pre zdravie. Presnejším pomenovaním by mohlo byť elektromagnetické znečistenie.

Ako elektrosmog označujeme elektromagnetické vlnenie, umelo vyrobené človekom. Možnými zdrojmi znečistenia sú komunikačné vysielače všetkého druhu (priamy zdroj), elektrospotrebiče (všeobecne), vznetové a zážihové motory, prenosové sústavy elektrickej siete a podobne. Kvôli možnému poškodeniu zdravia, existujú hygienické limity pre vystavenie ľudí neionizujúcemu žiareniu. (Hovoríme o elektromagnetickom vlnení, nie o vzduchu, ktorý je zmesou plynov).

Oslovili sme k téme Ing. Juraja Roščáka z Úradu verejného zdravotníctva SR:

„Pojem elektrosmog sa začal používať približne v 70-tych rokoch 20. storočia. Keďže jednoznačný priamy negatívny vplyv na životné prostredie nebol preukázaný, nedá sa povedať, či elektrosmog podporuje rast civilizačných chorôb. Napriek tomu sa ale považuje za jeden z faktorov ovplyvňujúcich životné podmienky. Pokiaľ ide o radiáciu neionizujúceho žiarenia, a teda aj o vyžarovanie elektromagnetického poľa od zdrojov tohto poľa, vykonáva sa objektivizácia meraním, aj „vonku“. Pripomínam ale, že elektromagnetické pole sa využíva aj na liečebné procedúry,“ uviedol.

Elektromagnetické vlnenie elektrosmog elektroliečba

Fyzikálna liečba elektromagnetickým poľom

Elektroliečba

Zvyšuje prekrvenie (rozširuje cievy), má protibolestivý, protiopuchový, spazmolytický (uvoľňujúci kŕče) a svalovo-relaxačný účinok. Využíva pôsobenie jednosmerného i striedavého prúdu – nízko i vysokofrekvenčného.

Ultrazvuk

Vlnenie, s frekvenciou vyššou ako 20.000 Hz. Kmitanie sa prenáša na tkanivá, kde sa (pozdĺžnym vlnením) šíri do hĺbky. Dochádza k mikromasáži a k premene mechanickej energie na tepelnú. Ultrazvuk znižuje bolesť a podporuje regeneráciu.

Magnetoterapia

Využíva biologické účinky magnetickej zložky elektromagnetického poľa. Urýchľuje hojivé pochody po operáciách, je účinná na degeneratívne a zápalové ochorenia pohybového aparátu, poruchy pohybového systému.

Laser

Druh elektromagnetického vlnenia z oblasti viditeľného svetla. Laserový lúč kmitá symetricky, v jednej fáze. Stimuluje rast a hojenie, znižuje bolestivosť (pôsobením na nervové zakončenia), má protizápalový efekt.

Rebox

Terapia elektrodiagnostickým prístrojom. Ovplyvňuje štruktúry na bunkovej úrovni. Počas aplikácie reboxu sa ošetrované tkanivo dostáva do homeostázy. Rebox je aplikovateľný aj pri kovových implantátoch.

Elektromagnetické vlnenie elektrosmog TV elektrospotrebiče

Pozrime sa na TV, PC, tablety…

„V návode k v súčasnosti vyrábaným televíznym prijímačom a počítačom, údaj o úrovni vyžarovania asi nebude, pretože éra obrazoviek na báze elektrónok sa skončila. Dnes sú obrazovky televíznych prijímačov a zobrazovacie jednotky výpočtovej techniky konštruované na báze tekutých kryštálov, LED alebo plazmy. V súvislosti s modernizáciou technológií sa znižujú aj výkonové parametre mobilov a tabletov. Podľa týchto parametrov sa nepredpokladá akútne riziko pre človeka. Z hľadiska prevencie a ochrany zdravia ľudí pre prevádzku týchto zariadení, platia požiadavky stanovené legislatívou,“ vyjadril sa ďalej pre portál SLOVENSKÝ PACIENT Ing. Juraj Roščák.

Chráňte sa pred elektrosmogom:

  • mobil nenoste vo vrecku, telefonujte krátko, vypínajte ho na noc.
  • zbavte spálňu elektrických spotrebičov.
  • spotrebiče používajte vždy rozumne, postupne, nie všetky naraz; ak ich práve nepoužívate, vytiahnite ich zo zásuvky.
  • harmonizujte zariadenia – špeciálnou platničkou alebo orgonitom.
  • voľné chvíle prežite v prírode – dokáže telo a zmysly očistiť.

Elektromagnetické vlnenie elektrosmog RTG

Bezpečná „dávka“ pri RTG snímke

Veľkosť ožiarenia pacienta pri jednom, alebo aj pri niekoľkých RTG snímkach, je podľa kolegu Ing. Roščáka, RNDr. Karol Böhma, PhD., z Úradu verejného zdravotníctva SR, tak nízka, že vylučuje poškodenie zdravia. Prahová dávka, kedy by sa mohlo prejaviť poškodenie ionizujúcim žiarením (radiačný erytém, začervenanie na koži človeka), je 2 až 3 Gy (gray). Dopadové dávky pri RTG vyšetreniach, sú na úrovni niekoľko miligrayov, alebo niekoľko desiatok miligrayov, čo je 100 až 1000-krát nižšia hodnota, než pri ktorej by sa mohol prejaviť erytém.

Aj keď sú tieto dávky (pri vyšetreniach) nízke, v praxi sa vyžaduje dodržiavanie tzv. princípu optimalizácie ožiarenia – veľkosť ožiarenia pacienta je čo najnižšia, so zabezpečením kvality zobrazenia.

V tejto súvislosti odborník porovnáva:

  • jedno stomatologické RTG vyšetrenie je porovnateľné s ožiarením z prírodných zdrojov žiarenia za 10 až 16 hodín,
  • dávku porovnateľnú s RTG vyšetrením pľúc dostane človek z prírodných zdrojov žiarenia za 1,5 až 2 dni.
  • dávka z kozmického žiarenia pri lete lietadlom z Viedne do New Yorku (alebo Chicaga) je rovnaká, ako dávka pri 20 až 25 stomatologických RTG snímkach, alebo 5 až 6 RTG snímkach pľúc.

Redakčná úprava (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár