Dôstojné postavenie všeobecných lekárov je dobrom aj pre pacientov

(Zdroj foto: Archív Petra Makaru)

V dňoch 11.10. – 13.10. 2018  bude vo Vysokých Tatrách, v hoteli Bellevue v Starom Smokovci, XXXIX. Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Stretne sa tu viac ako 1 000 lekárov z celého Slovenska, zdravotné sestry, renomovaní domáci aj zahraniční prednášatelia, zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, poisťovní a iných subjektov, ktorí rozhodujú o osude všeobecného lekárstva, ale aj pacienti, pre ktorých to všetko všeobecní lekári vlastne robia.

Pri príležitosti významnej konferencie oslovil Slovenský pacient prezidenta Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, MUDr. Petra Makaru, MPH.

Akú účasť na konferencii očakávate?

Štandardne nám chodí okolo 1 000 lekárov, účastníkov – aj so zdravotnými sestrami – však mávame okolo 1 300. Ďalšia viac ako tisícka všeobecných praktických lekárov zostáva doma, pretože pacientov nemôžeme nechať bez zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na množstvo zaujímavých tém, dôležité prednášky budú pre všetkých prístupné v archíve na www.meditrend.sk. Tento rok nás na čaká viac ako 85 zaujímavých prednášok.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva pracuje v štvorročných cykloch. Ako skončili nedávne voľby do nového výboru?

Áno, máme nový výbor. Do výboru pribudli okrem „starých“ členov aj „nové tváre“. Určite nás obohatia o nové myšlienky a impulzy.

Bola to aj príležitosť bilancovať. Ktoré témy sa v oblasti všeobecného lekárstva stali v posledných štyroch rokoch najzávažnejšími?

V posledných štyroch rokoch sme sa snažili presadiť také zmeny v navrhovaných novelách, aby sa dali v praxi reálne splniť a neohrozili by ďalšie fungovanie ambulancií. Ide napríklad o 35-hodinový zvýšený ambulantný čas, obhliadky mŕtvych, E-health a rezidentský program.

Nepodarilo sa však presadiť všetky naše praktické návrhy, a preto uvidíme, ako sa tie nové uplatnia v praxi. Vo všetkých oblastiach išlo o tímovú prácu a teší ma, že s každou novou skúsenosťou sme sa posúvali ďalej. Ľudia v spoločnosti vyrástli aj v nemedicínskych oblastiach, teraz sú z nich odborníci, ktorých potrebujeme. Sme bohatší o skvelých organizátorov, prednášateľov, negociátorov, ľudí, ktorí vedia na úrovni komunikovať s novinármi, alebo sebavedomo obhajovať záujmy primárnej starostlivosti. Mám pocit, že dnes je aj vďaka tomu náš hlas „počuteľnejší“ a náš názor viac rešpektovaný. Nerobíme to však len pre seba, ale najmä pre dobro pacienta.

Čo najvýraznejšie rezonovalo v poslednom roku – od konferencie, ku konferencii?

Pripomienkovali sme zákon o E-healthe, kde sa nám podarilo, na absolútne možnú mieru, znížiť neprimerané sankcie, ktoré lekárom hrozili. Veľkou témou bolo hľadanie riešení v obhliadkach mŕtvych, či v poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby. Za veľmi dôležitú považujeme propagáciu a podporu rezidentského programu zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, pretože sa doň stále hlási málo absolventov lekárskych fakúlt. Už dnes nám chýba minimálne 500 všeobecných lekárov, v porovnaní s koncentráciou lekárov v Českej republike, a v najbližších piatich rokoch očakávame, že zo systému odíde „do dôchodku“ ďalších päťsto lekárov. Aby sme túto situáciu vedeli do desiatich rokov zvládnuť, potrebujeme ročne najmenej 100 rezidentov. A v tomto roku je v rezidentskom programe len asi 30 budúcich všeobecných praktických lekárov. Podpora rezidentského programu je teda nevyhnutná na všetkých úrovniach, a týka sa to aj financovania tohto odboru. Zo všetkých medicínskych odborov totiž patríme medzi najslabšie financované odbory.

Okrem finančnej stránky je však dôležitá aj kompetenčná stránka. Preto dostávajú na konferencii priestor aj „hráči“, ktorí môžu k zmenám situácie prispieť najviac – ministerstvo zdravotníctva a poisťovne. Na konferencii sa teda okrem iného dozvieme, aké sú stratégie rozvoja odboru všeobecného praktického lekárstva.

Nedostatok lekárov spôsobuje, že mnohí pacienti musia nielen za špecialistami, ale aj za svojimi všeobecnými lekármi cestovať mimo svojho bydliska. Myslíte si, že sa táto situácia zmení?

Všeobecný lekár by mal byť jednoducho dostupný. V súčasnosti je tlak na vytváranie centier, kde bude viac lekárov. Aj keď sa používa argument, že pacient nájde na jednom mieste niekoľko lekárov, ide skôr o reakciu na nedostatok lekárov. Ale toto riešenie nemusí byť lepšie pre pacienta. Preňho je oveľa lepšie, keď má ambulanciu v dedine, lenže práve financovanie nášho odboru je nastavené tak, že ambulancie v odľahlých obciach zanikajú, pretože nedokážu prežiť.

Akí zaujímaví zahraniční hostia prídu tento rok do Vysokých Tatier?

O vzdelávaní v rodinnom lekárstve bude prednáška Ass. Prof. Zaliky Klemenc Ketiš, vedúcej Katedry rodinného lekárstva na Lekárskej fakulte univerzity v Maribore zo Slovinska. Blok s hosťami z Českej republiky bude zasa venovaný diabetológii.

Prečo je dôležitá konfrontácia nášho systému vzdelávania so zahraničím?

Aby sme sa pri hľadaní správnych riešení poučili z toho najlepšieho. Učíme sa, aby sme vedeli, čím sa môžeme inšpirovať. Napríklad Svetová organizácia všeobecných lekárov odporúča, aby mladý lekár, kým získa diplom, počas 3-ročného obdobia špecializácie, v našom prípade v odbore všeobecného lekárstva, strávil polovicu času, teda 1 a pol roka, v ambulancii všeobecného lekára. Na Slovensku je to len pol roka.

Na konferencii budú aj zdravotné sestry. Čo ste pripravili pre ne?

Samozrejme, že vytvárame priestor aj zdravotným sestrám, pretože ony sú naše pravé, aj ľavé ruky. Bez ich práce si nevieme chod ambulancií ani predstaviť. V sobotu je pre ne pripravený program so zaujímavými prednáškami z praxe, ale aj témami, ktoré môžu zvýšiť právne povedomie v ich povolaní.

Už tradične bývajú atraktívnou časťou konferencie workshopy. Čo zaujímavé ste pripravili pre tento rok?

V rámci workshopov určite zaujmú rôzne témy – napríklad škola chrbta, nácvik resuscitácie a životzachraňujúcich úkonov, ako zvládať ranné odbery bez stresu, diagnostika z jazyka, či tvárová diagnostika, ale aj workshop, ako nielen vytvoriť, ale aj profitovať z príťažlivého profilu ambulancie na sociálnych sieťach.

Prečo je pre vás dôležitá spolupráca s občianskymi združeniami a pacientskymi spoločnosťami?

Intenzívne s nimi spolupracujeme po celý rok, táto spolupráca je pre nás veľmi prospešná. Ich prítomnosť na konferencii považujem za dôležitú, pretože pacient a lekár majú k sebe najbližšie. Veľmi užitočné je pre nás partnerstvo so Slovenským pacientom, ktorého reprezentanti nebudú na stretnutí chýbať. Tento rok dostalo na konferencii priestor aj Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou. Iné občianske a pacientske združenia sme zasa podporili vytvorením infostánkov, kde budú môcť propagovať svoju činnosť.

Budúci rok sa stretnú všeobecní praktickí lekári z celého Slovenska nielen na XXXX. výročnej konferencii, ale aj na inom podujatí – privítate kolegov, všeobecných či rodinných lekárov z celého sveta. O aké stretnutie pôjde?

V minulom roku sme úspešne zrealizovali prvú konferenciu všeobecných praktických lekárov európskeho formátu EQuiP, na ktorej sme privítali špičkových zahraničných odborníkov, dlhodobo sa zaoberajúcich kvalitou, bezpečnosťou, ako aj efektivitou zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch celej Európy. A v budúcom roku bude pre nás nielen uznaním, ale aj veľkou príležitosťou organizovanie konferencie WONCA – Svetovej organizácie praktických lekárov, ktorej sme členom. Naši lekári sa budú môcť na Slovensku stretnúť so špičkami všeobecného lekárstva.

Aj keď musíte obhajovať záujmy svojho odboru na mnohých „frontoch“, je pozitívne, že dôvera pacientov k všeobecným lekárom v posledných rokoch stúpa. Ako to hodnotíte?

To je pre nás lekárov najväčší úspech. Čísla, ktoré poukazujú na 80 – 90 % dôvery k práci všeobecných praktických lekárov zo strany pacienta, hovoria samé za seba. Je to hlavná hnacia sila našej práce, ak vieme, že pacienti sú presvedčení, že lekárom na nich záleží. Dôstojné postavenie všeobecného lekárstva je dobrom aj pre pacientov na Slovensku. Aj preto okrem bežnej práce v ambulanciách obhajujeme ich záujmy aj na vyššej úrovni.

Pridaj komentár