Do solária až od 18 rokov: Nový zákon na ochranu zdravia mladistvých

​(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR plánujú úpravu legislatívy v súvislosti s prevádzkovými pravidlami solárií, konkrétne pri poskytovaní služieb mladistvým.

Zmeny by mali posilniť prevenciu v oblasti zdravia mladistvých, predovšetkým však zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože.

V praxi to bude znamenať, že osoby mladšie ako 18 rokov budú mať zo zákona zákaz návštev komerčných solárií. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská považuje zmeny v poskytovaní služieb komerčných solárií za opodstatnené.

Pripomenula tiež, že zákaz vstupu pre osoby mladšie ako 18 rokov je platný napríklad v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Švédsku, Nórsku, Kanade, či vo vybraných štátoch USA.

„Ultrafialové žiarenie je Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) klasifikované ako dokázaný karcinogén. Osoby mladšie ako 18 rokov zaraďujeme do rizikovej skupiny,“ uviedla ministerka.

Pokožka mladistvých je tenšia, a preto omnoho citlivejšia

Závery epidemiologických štúdií IARC potvrdili, že vystavenie sa UV žiareniu v mladosti prispieva k poškodeniu kože a riziku rozvoja melanómu v ďalšom živote. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ani Európsky kódex proti rakovine neodporúča používať solárne zariadenia na kozmetické účely.

„V súčasnosti je vo svete významný nárast melanómu kože najmä medzi ženami do 30 rokov. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú 2,5-až 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny kože,“ obhajuje potrebu zmeny zákona ministerka Kalavská.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas si od úpravy legislatívy sľubuje nielen posilnenie prevencie v oblasti ochrany zdravia mladistvých, ale aj zodpovednejší prístup k danej problematike zo strany prevádzkovateľov.

„Obmedzenie návštev komerčných solárií pre osoby mladšie ako 18 rokov, doteraz vyplývalo iba z európskej technickej normy pre soláriá. Prax nám však ukázala, že opatrenie je nedostatočné, pretože niektorí prevádzkovatelia napriek tomu umožňujú mladistvým opaľovať sa v solárnych zariadeniach. Spomínaná norma totiž nie je záväzná,“ uviedol hlavný hygienik SR.

Návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý sa zaoberá zmenami v poskytovaní služieb komerčných solárií, bude v blízkom čase predmetom rokovania vlády SR. Zmeny by mali byť účinné od januára budúceho roka.

Zdroj: MZ SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár