Diskriminácia pre vyššiu hmotnosť: Ani lekári nie sú výnimkou

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Niektoré témy sú v spoločnosti tabu. Podľa posledných výskumov sem patrí aj stigmatizácia pre nadváhu alebo obezitu. Tá zahŕňa predsudky, postoje, ale aj šikanovanie. Takzvaná „weight stigma“ je veľkou témou hlavne v USA.

Z niektorých výskumov vyplynuli šokujúce zistenia – diskriminácia pre vyššiu hmotnosť je druhou najčastejšou formou diskriminácie u žien a treťou u mužov.

21. október bol organizáciou EASO ECPO (The European Coalition for People living with Obesity) vyhlásený za deň proti stigmatizácii ľudí s obezitou.

Diskriminácia pre vyššiu hmotnosť doma, aj na pracovisku

Ľudia s nadváhou, a ešte viac tí s obezitou, zažívajú ústrky či šikanovanie nielen z najbližšieho okolia, či zo strany lekárov. Vyššia telesná hmotnosť často ovplyvňuje aj ich kariérny rast, a to nezávisle od toho, aké majú pracovné kompetencie.

Šokujúce, však? A potom sa vrátia domov a počúvajú „Vyzeráš hrozne. Mal/a by si so sebou niečo robiť!

89 % ľudí s nadváhou alebo obezitou, občas zažíva ústrky a nepríjemné narážky na svoju postavu zo strany partnera/partnerky.

Nesúď knihu podľa obalu!

Zdá sa, že negatívne postoje voči ľuďom s nadváhou a obezitou, sú hlboko zakorenené predovšetkým v spoločenskej mienke bohatých západných krajín. Prečo je to tak?

Naša prozápadná spoločnosť je pomerne individualistická, od čoho sa odvíja aj presvedčenie, že každý má svoj osud, šťastie, kariéru, zdravie, a v neposlednom rade i postavu, vo vlastných rukách.

A potom tu máme fakt, že pod všeobecne prijímaným ideálom ženskej krásy si väčšina populácie predstaví dokonale štíhlu modelku, ako sa na nás pozerá z každej obálky časopisu, z bilbordov, či zo sociálnych sietí.

Lenže, tento „ideál“ ide ešte ďalej. Zvykli sme si totiž, že štíhlosť a krása je spojená s úspechom, šťastím a inými kladnými vlastnosťami. Oproti tomu, nadváhu si spájame s lenivosťou, nízkou sebakontrolou, či nekompetentnosťou.

A pritom telesná hmotnosť nemá s osobnostnými kvalitami človeka nič spoločné. Ba práve naopak – mierna nadváha môže byť v niektorých prípadoch prejavom pevnejšieho zdravia (psychického i fyzického), než extrémna chudosť.

Vedeli ste, že podľa posledných výskumov je mierna nadváha, pokiaľ žijeme zdravo, pre nás výhodnejšia, ako pasívny a nezdravý život s nižšou hmotnosťou?

diskriminácia pre vyššiu hmotnosť 2
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Stigmatizácia zo strany lekárov môže mať fatálne následky

Žiaľ, negatívne postoje, predsudky a ústrky voči ľuďom s vyššou hmotnosťou sú obrovským problémom nielen vo vzťahoch, či na pracovisku, ale aj v lekárskej starostlivosti. Za posledných 10 rokov výskumníci zhromaždili bohatú evidenciu o tom, aké dôsledky môže mať necitlivý prístup lekára k obéznym pacientom.

Ide hlavne o nevhodné komentáre, či „strašenie“ pacientov. A teda namiesto toho, aby lekár pacienta motivoval pre zmenu, vo väčšine prípadov jeho motiváciu skôr znižuje. A to nie je všetko, má to horšie vyústenie.

Ukazuje sa totiž, že ak sú pacienti vystavovaní takémuto zaobchádzaniu, následne sa vyhýbajú lekárskej starostlivosti, a to môže mať fatálne následky. A rovnako je to v bežnom živote.

Platí, že ak chceme človeku pomôcť k zmene, rozhodne by sme nemali používať „dobre mienené“ narážky ani výstrahy.  

Zvláštny fenomém – obézni proti obéznym?

Efektívna podpora pri chudnutí je založená na pochopení, prijatí a ocenení. Preto je prekvapivé, že hoci sa nahlas hovorí o tom, ako sú ľudia s nadváhou a obezitou v spoločnosti stigmatizovaní, stále je to skupina bez spolupatričnosti.

Dokonca, mnohí ľudia s vyššou hmotnosťou, sa pozerajú na druhých ľudí s nadváhou cez prsty! Pritom pocit, že človek v tom nie je sám, je veľmi dôležitý, niekedy až rozhodujúci!

Ako už bolo veľakrát spomenuté, v spoločnosti prevláda názor, že nadváha je dočasná záležitosť a že schudnúť sa dá veľmi ľahko. Samozrejme, potom sa ťažšie prihlásite k „obéznym“, keď spoločnosť tvrdí, že je to stav, ktorý by vlastne nemal existovať.

Aj preto vznikli STOPkluby

Pred niekoľkými rokmi vznikol v Českej republike komunitný web STOBklub. Objavíte tu skupinové kurzy zdravého chudnutia, kde sa stanete súčasťou skupiny, ktorá čelí rovnakým problémom ako vy.

Dobré prijatie od iných ľudí, vzájomná výmena skúseností a nápadov, a najmä spoločná radosť z malých i veľkých úspechov s priateľmi z kurzu, je tým najsilnejším nástrojom zmeny!

Svoje rozhodnutie – začať s chudnutím, preto neodkladajte! Výskumy totiž ukazujú, že od prvého rozhodnutia prejde v priemere až 6 – 7 rokov, kým svoje problémy začneme riešiť s odborníkmi.

Spoločnosť STOB ponúka viac než 30 rokov komplexnú pomoc pri chudnutí, a to bez diét a striktných obmedzení. Okrem správnej výživy a pohybu, sa STOB zameriava predovšetkým na psychiku. Tento prístup aplikuje v skupinových kurzoch chudnutia či online nástrojoch, ako je program Sebakaučing. Viac sa o aktivitách STOBu dozviete na www.stob.cz.

Zdroj: www.stob.cz

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár