Chronická obštrukčná choroba pľúc: CHOCHP sa začína nenápadne

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Diagnóza s dlhým názvom Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je zastrešujúcim termínom pre dve ochorenia: chronická bronchitída, emfyzém alebo ich kombináciou. U pacientov s CHOCHP dochádza k obmedzeniu prúdenia vzduchu dýchacími cestami.

Čo je to CHOPCHP?
Aké má CHOCHP príznaky?
Máte vysoké riziko CHOCHP?
Ako je smerovaná CHOCHP liečba?
Čo spôsobuje CHOCHP?

Chorobou, pri ktorej je obmedzené prúdenie vzduchu v pľúcach, je aj astma. Avšak do definície CHOCHP ju nezahŕňame, hoci nie je ničím nezvyčajným, keď pacienti trpiaci CHOCHP majú aj určitý stupeň astmy.

Chronická obštrukčná choroba pľúc je bežné preventabilné (vieme mu predchádzať) a liečiteľné ochorenie. Charakterizujú ho pretrvávajúce respiračné príznaky, obštrukcia dýchacích ciest a pľúcnych mechúrikov v dôsledku abnormality. Tieto príznaky sú často spôsobené významnou expozíciou škodlivým časticiam alebo plynom.

Slovo „chronická“ znamená, že je to dlhodobo prebiehajúce, celoživotné ochorenie. „Obštrukčná“ znamená, že vplyvom zmien v prieduškách a v pľúcnom tkanive je narušené prúdenie vzduchu v dýchacích cestách. Strata pľúcnych funkcií vedie k dýchavici viazanej na námahu a k ďalším prejavom ochorenia.

chronická obštrukčná choroba pľúc

CHOCHP liečba: Radšej predchádzať ako liečiť

CHOCHP je liečiteľné ochorenie, čo sa týka oblasti zmiernenia symptómov, zlepšenia kvality života, zníženia výskytu komplikácií, spomalenia progresie či oddialenia úmrtia. Na druhej strane však nie je možné ochorenie samotné vyliečiť, a to predovšetkým preto, že zmeny, ku ktorým v dýchacom systéme dochádza, sú nevratné.

Keďže CHOCHP nedokážeme úplne vyliečiť, je dôležité vzniku ochorenia predísť. Na začiatku celého liečebno-preventívneho procesu je vylúčenie rizikových faktorov, úprava životosprávy, fyzická aktivita a neskôr cielená dychová rehabilitácia. Samotná liečba zahŕňa postupy v oblasti takzvanej farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Pacienti často podcenia príznaky rozvíjajúceho sa ochorenia a vôbec lekára nenavštívia.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Obyčajný fajčiarsky kašeľ?

CHOCHP nie je len taký obťažujúci „obyčajný fajčiarsky kašeľ“, ale je to nebezpečné, poddiagnostikované, život ohrozujúce ochorenie, ktoré progresívne vedie k smrti. V súčasnosti je CHOCHP štvrtou a bude treťou najčastejšou príčinou globálnej mortality do roku 2030, hneď po chorobách srdca a mŕtvici.

S CHOCHP sa najčastejšie prvýkrát stretávame u pacientov vo vekovej skupine 45 až 60 rokov. Sú to často ľudia ešte na vrchole svojich síl, v produktívnom a zárobkovom veku. Vplyv CHOCHP na ďalší priebeh života, jeho kvalitu či produktivitu, je však v prípade neliečenia často dramatický.

Rizikové faktory CHOCHP

Medzi hlavné rizikové faktory zaraďujeme aktívne fajčenie, profesionálnu expozíciu prachu a rôznym chemikáliám, ďalej pasívne fajčenie, pobyt v znečistenom životnom prostredí, významným rizikovým faktorom môže byť aj genetická predispozícia, opakované infekcie (už od útleho detského veku), priedušková astma, tuberkulóza, socio-ekonomický status (výživa, životospráva, životný štýl, abúzus návykových látok…) a vek.

ako-funguju-plucaZdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako fungujú pľúca?

Ak chceme porozumieť chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, musíme najprv pochopiť, ako fungujú pľúca. Vzduch, ktorý dýchame, klesá do trubíc v pľúcach, nazývaných prieduškové trubice alebo dýchacie cesty. V pľúcach sa tieto trubice mnohonásobne rozvetvujú na tisíce menších tenších rúrok nazývaných bronchioly. Tieto rúrky ukončujú zväzky drobných okrúhlych vzduchových vakov nazývaných alveoly.

Pozdĺž stien alveol sú umiestnené malé krvné cievy – kapiláry, ktoré slúžia na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého vzduchu. Zároveň sa z kapilár premiestňuje do vzduchových vakov odpadový produkt nazývaný plynný oxid uhličitý (CO2). Tento proces nazývaný výmena plynov prináša do tela kyslík pre správne fungovanie životne dôležitých funkcií a odstraňuje oxid uhličitý.

Dýchacie cesty a vzduchové vaky sú elastické alebo pružné. Keď sa nadýchneme, každý vzduchový vak sa naplní vzduchom ako malý balón. Keď vydýchneme, vzduchové vaky sa vyfúknu a vzduch odchádza preč.

chronická obštručná choroba pľúc

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Čo spôsobuje CHOCHP?

Pri CHOCHP dochádza k menšiemu prietoku vzduchu v dýchacích cestách, a to v dôsledku jedného alebo viacerých z nasledujúcich faktorov:

  • dýchacie cesty a vzduchové vaky strácajú svoju elastickú kvalitu,
  • steny medzi viacerými alveolami sú zničené,
  • steny dýchacích ciest sú tenké a zapálené,
  • v dýchacích cestách sa hromadí väčšie množstvo hlienu ako obvykle a môžu sa upchať.

Ak máte záujem o pacientsku brožúru Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), kde sa dozviete viac podrobností o prevencii, vyšetreniach a liečbe, môžete si ju zadarmo stiahnuť TU.

1 odpovedí na “Chronická obštrukčná choroba pľúc: CHOCHP sa začína nenápadne

Pridaj komentár