Click here!

Bez vody ani na krok

Približne 50 – 60 % objemu dospelého organizmu tvorí voda (u novorodencov je to až 70 %). Denne sa stráca asi 2,5 litra, a toto množstvo musíme dopĺňať „zvonku“, pitím. Telo vylučuje vodu predovšetkým

Cholesterol a margarín – dva veľké omyly

Často skloňovaný cholesterol, tento „nežiaduci, život skracujúci lipid (tuk)“, bol ešte donedávna zatracovaný. V posledných rokoch ale došlo k radikálnej zmene. Dnes vieme, že je to prirodzená súčasť živočíšnej stravy