TRENČÍN: Poslanci TSK vyzývajú členov vlády na oddlženie regionálnych nemocníc

Trenčín 24. augusta (TASR) – Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dnes na svojom zasadnutí vyzvali premiérku Ivetu Radičovú, ministra financií Ivana Mikloša a ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, aby do pripravovaného procesu oddlženia zdravotníckych zariadení na Slovensku zaradili aj nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Poslanci konštatovali výrazné rozdiely vo financovaní jednotlivých regionálnych nemocníc v porovnaní s nemocnicami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Premiérku a oboch ministrov vyzývajú, aby do procesu oddlženia zaradili NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.
Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Kataríny Zollerovej štát nemôže oddlžovať spoločnosti, ktoré nevlastní. Majiteľmi spomínaných nemocníc je podľa nej vyšší územný celok (VÚC), ktorý plne zodpovedá za ich hospodárenie. „V prípade štátnych nemocníc a ich oddlženia ide o finančnú stabilizáciu majetku štátu jeho vlastníkom, t. j. štátom, pomocou finančných prostriedkov nad rozsah bežného štátneho rozpočtu,“ uviedla Zollerová.
Ako dodala, nič nebráni samosprávam, aby postupovali rovnako a finančne stabilizovali svoj majetok. Pritom tiež môžu použiť riadne rozpočtové zdroje alebo ísť cestou mimoriadnych zdrojov nad rozsah bežného rozpočtu VÚC. „Navyše transformácia štátnych príspevkových organizácií na akciové spoločnosti je v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. Pri legislatívnej úprave nebol návrh zo strany samosprávy o zaradenie zdravotníckych zariadení spadajúcich do pôsobnosti samospráv do tohto zákona,“ ozrejmila Zollerová.

Pridaj komentár