Click here!

Dotazník o Parkinsonovej chorobe

Vážená pacientka, vážený pacient, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zhodnotiť  Vašu sebestačnosť v aktivitách denného života. V jednotlivých otázkach prosím označte odpoveď, ktorá najviac

Hodnotenie nemocníc 2015: Pacienti sú spokojnejší

Bratislava, 20. mája 2016 – Aj v roku 2015 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia bola 1 a najhoršia 5. Všetky nemocnice (dohromady) si od nich vyslúžili priemernú

Psoriatici, zapojte sa do prieskumu!

K 29. októbru, na Svetový deň psoriázy, prebieha prieskum medzi psoriatikmi. Výsledky ukážu kvalitu ich života, spokojnosť s lekárskou starostlivosťou a dostupnosťou liečby na Slovensku.