Dotazník o Parkinsonovej chorobe

Vážená pacientka, vážený pacient,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zhodnotiť  Vašu sebestačnosť v aktivitách denného života. V jednotlivých otázkach prosím označte odpoveď, ktorá najviac zodpovedá Vašej situácii po užití predpísaných liekov (tzv. „on stav“). Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné. Budú slúžiť len na vedecké účely. Na základe výsledkov pripravíme pre Vás brožúru, obsahujúcu informácie o možnostiach podpory sebestačnosti v aktivitách denného života, čo by mohlo prispieť k celkovému zlepšeniu kvality Vášho života. Váš názor je dôležitý, preto vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu. 

[wpgform id=’22086′]

 

Pridaj komentár