Hodnotenie nemocníc 2015: Pacienti sú spokojnejší

Bratislava, 20. mája 2016 – Aj v roku 2015 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia bola 1 a najhoršia 5.

Všetky nemocnice (dohromady) si od nich vyslúžili priemernú známku 1,66, čo je v porovnaní s rokom 2014 – a vtedy udelenou známkou 1,72 – zlepšenie. V porovnaní s prieskumom z roku 2014, badať lepšie hodnotenie pacientov vo všetkých oblastiach, okrem zlepšenia zdravotného stavu po prepustení z nemocnice.

Na otázky Dôvery (zdravotnej poisťovne, pozn. red.) odpovedalo prostredníctvo dotazníku viac ako 8.000 pacientov, ktorí boli vlani hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

„Teší nás, že celková známka hodnotení je v porovnaní s minulým rokom lepšia. Ďalšou dobrou správou je zlepšenie v takmer všetkých hodnotených oblastiach. Svedčí to o snahe nemocníc zlepšovať všetky svoje služby popri prioritnej úlohe – zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vývoj spokojnosti pacientov je jedným z ukazovateľov, ktorý má spolu s ďalšími odbornými otázkami vplyv pri uzatváraní každoročných kontraktov s nemocnicami,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery, Martin Kultan.

Najhoršie skončila nemocničná strava, najlepšie lekári

Nemocničná strava „obhájila“ svoju povesť aj v minulom roku. Napriek tomu, že v známkovaní dosiahla zlepšenie, v celkovom priemere bola spomedzi ostatných otázok hodnotená najhoršie.

Najlepšie hodnotenie opäť získali lekári, resp. ich správanie sa voči pacientom.

Z pohľadu regiónov, získali najlepšie hodnotenia nemocnice na východe Slovenska, z pohľadu pohlaví, boli ženy opäť prísnejšie, a z pohľadu veku znovu platí: čím mladší pacient, tým prísnejšie hodnotenie.

hodnotenie nemocníc prieskum Dôvera

Hodnotenie nemocníc – vybrané výsledky

Najlepšie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok.

2. Univerzitná nemocnica Martin.

3. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Poradie vlani: Univerzitná nemocnica Martin (1), Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (2), Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (3).

Najhoršie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

Univerzitná nemocnica Bratislava, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Vlani: Fakultná nemocnica  s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Najlepšie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

1. Nemocnica sv. Michala, Bratislava.

2. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava.

3. Železničné zdravotníctvo Košice.

Poradie vlani: Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa (1),  Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava (2), Nemocnica svätého Michala, Bratislava (3).

Najhoršie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Nemocnice s poliklinikami Levice, Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta.

Vlani: Svet zdravia – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce.

Najlepšie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

1. Kardiocentrum Nitra.

2. NÚSCH – Detské kardiocentrum, Bratislava.

3. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice.

Poradie vlani: Kardiocentrum Nitra (1), Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni (2), Východoslovenský onkologický ústav, Košice (3).

Najhoršie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Psychiatrická nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica.

Vlani: Národný onkologický ústav Bratislava, Psychiatrická nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok.

Najhoršie udelené známky pacientov v jednotlivých kategóriách

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a sestrami:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Vlani: Fakultná nemocnica  s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Nemocnice a polikliniky, a.s. – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica.

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Vlani: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Zdroj: Dôvera Zdravotná poisťovňa

Redakčne spracované a krátené

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár