Štúdia HBSC na slovenských školách: V pätnástich sex a alkohol

Zdravotné ťažkosti, konzumácia sladených nápojov a sladkostí, fajčenie, konzumácia alkoholu, úrazy, intímne vzťahy, organizácia voľného času, šikana, vzťah ku škole, rodičovská kontrola… To sú témy, ktoré skúmali odborníci u tínedžerov na slovenských školách v nedávnej štúdii. Pýtate sa, ako sme dopadli?

Bolí ich hlava aj žalúdok

Medzinárodná štúdia HBSC sleduje správanie školákov v súvislosti so zdravím. Výskum pod jej hlavičkou, zrealizoval minulý rok aj náš národný tím, na vzorke skoro 10-tisíc žiakov vo veku 11, 13 a 15 rokov, zo 130 základných škôl z celého Slovenska.

Výsledky ukazujú, že cca tretina školákov mala aspoň jeden úraz v priebehu uplynulého roka. Zhruba tretinu školákov trápia alergie, ako najčastejšie zo sledovaných chronických ochorení.

Celkovo udávali viac zdravotných ťažkostí starší školáci. Lieky na bolesti hlavy užívala viac ako tretina školákov, lieky na bolesti brucha vyše pätina školákov vo všetkých vekových kategóriách.

skolaci-prieskum-alkohol-sex

Sladené nápoje, alkohol a sex, sú cool

Štvrtina školákov uviedla dennodenné pitie sladených nápojov. 4 z 10 školákov vo veku 11 rokov rodičia nijako neobmedzujú – jedia sladkosti a pijú sladené nápoje, kedykoľvek môžu.

Takmer tri štvrtiny 15-ročných pritom zdieľa názor, že je „OK“, ak spolužiaci pijú alkohol, a asi polovica 15-ročných si myslí, že je v poriadku, keď sa spolužiaci niekedy opijú. S opitosťou a fajčením má skúsenosti takmer polovica 15-ročných školákov.

Pohlavný styk malo podľa výskumu 14 % dievčat a 18 % chlapcov vo veku 15 rokov.

Sexuálne témy nemôže so svojou rodinou preberať asi pätina školákov – 26 % dievčat a 41 % chlapcov priznalo, že posledný rok hľadali informácie na internete.

Sledovanie televízie, nakupovanie, „šikana“

Počas pracovného týždňa, dve tretiny školákov sledujú televíziu, či hrajú počítačové hry, aspoň dve hodiny denne. Štvrtina chlapcov a pätina dievčat je schopná týmito aktivitami stráviť štyri a viac hodín denne. 40 % školákov vo veku 11 rokov chýbajú rodičovské pravidlá, obmedzujúce sledovanie TV, hry na PC, alebo internet.

Vyše 40 % dievčat a 30 % chlapcov trávi voľný čas nakupovaním v supermarketoch, a to niekoľkokrát za týždeň, alebo aj každodenne.

Každý desiaty školák a školáčka uviedli, že sa stali obeťou šikanovania aspoň 2 – 3-krát za mesiac. O šikanovaní pritom nikomu nepovedalo 46 % opýtaných školákov.

skolaci-prieskum-zaskolactvo

Ulievanie z vyučovania

Takmer každý tretí školák vo veku 15 rokov vynechal minimálne jeden deň v škole za rok, bez riadneho ospravedlnenia.

Iba tretina školákov vo veku 15 rokov si myslí, že svojim učiteľom môže dôverovať.

Každá tretia škola sa vyjadrila, že pre zlepšenie bezpečnosti svojich žiakov potrebuje rozsiahlu renováciu. Každej druhej škole zase chýbajú dostatočne vybavené špecializované učebne.

Väčšina škôl (74 – 86 %) sprístupňuje školský dvor a trávnaté plochy žiakom aj počas prestávok a voľných hodín, len 36 % škôl sprístupňuje telocvičňu.

Iba každá piata škola má a sprístupňuje žiakom tenisový kurt alebo skatepark, či priestor na korčuľovanie.

Štúdia podporená WHO

Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) je jedna z prvých medzinárodných prierezových štúdií. Pôvodne sa začala ako iniciatíva (UK, Fínsko a Nórsko) v roku 1983. Štúdia bola prijatá aj Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO.

V súčasnosti na HBSC spolupracuje viac ako 40 krajín Európy a Severnej Ameriky. Výsledky štúdií sú cenným materiálom pre pracovníkov školstva, zdravotníctva a pre zainteresovaných odborníkov.

Pevne veríme, že výsledky upozornia aj tvorcov zákonov a širokú verejnosť na mnohé závažné problémy v otázkach zdravia dospievajúcich,“ vyjadrila sa Doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD., z Ústavu verejného zdravotníctva LF UPJŠ v Košiciach, hlavná riešiteľka slovenskej štúdie.

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár