Click here!

Téma na diskusiu: Výmenné lístky

Po zavedení výmenných lístkov od 1. apríla 2013 má systém fungovať tak, že pacient príde najprv k všeobecnému lekárovi. Predpokladá sa, že ten, kto potrebuje odborné vyšetrenie, bude lepšie zorientovaný, kam má ísť.

Tlačová správa: Pacienti sa zjednotia v spoločnej agende

V dňoch 22. – 23. marca sa v Piešťanoch stretnú lídri slovenských pacientskych organizácií s cieľom vytvoriť spoločnú agendu, reprezentujúcu hlas všetkých pacientov. Súčasťou tretieho ročníka konferencie, kde vystúpi hlavný hosť podujatia, riaditeľka Európskeho pacientskeho fóra Nicola Bedlington, sú aj tri workshopy.

Predstavujeme iniciatívu HLAS PACIENTA

Pred treťou celoslovenskou konferenciou pacientskych organizácií, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.-23. marca 2013 v Piešťanoch, sme oslovili Radoslava Herdu, autora novej mimovládnej iniciatívy OZ SLOVENSKÝ PACIENT – HLAS PACIENTA.