Téma na diskusiu: Neviditeľné závislosti

Môže to byť činnosť, ktorej venuje človek priveľa času a určitým spôsobom obmedzuje jeho normálne fungovanie. Môže dokonca prinášať zdravotné poruchy. Hovorím o závislostiach, ktoré nie sú viditeľné.

Záleží na tom, akým spôsobom sa snažíme tie bežné činnosti, ktoré inak zvládame, zvládať tak, aby nám neprinášali komplikácie v živote. Tieto chorobné stavy majú mnohé spoločné znaky s klasickými (látkovými) závislosťami. Spomenňme aspoň najpopísanejšie nelátkové závislosti – závislosť od hazardu, internetu, mobilu, pornografie, závislosť od nakupovania, práce, športu, závislosť od sexu, vzťahová závislosť, či závislosť od deštruktívnych spoločenstiev.

U ľudí s oslabenou schopnosťou prežívania príjemných pocitov a stavov, na základe prirodzených, z každodenného života vyplývajúcich podnetov, dochádza k zvýšeniu rizika závislostného správania. Žijeme v období, ktoré sa vyznačuje atmosférou konzumnej spoločnosti a chaosom v hodnotovom rebríčku človeka.  Ľuďom sú podsúvané umelé kritéria hodnôt, vyzdvihujúce silu – tela a peňazí. Vnútorné hodnoty sú kdesi odsúvané, negované.

Tí, ktorí prepadli nelátkovým (neviditeľným) závislostiam, môžu vyhľadať oddelenie psychiatrie, svojpomocné skupiny, krízové centrá alebo on-line linky.  Je to nakoniec vždy človek, kto pomáha. Niekto, s kým sa dokáže závislý slobodne porozprávať tvárou v tvár.

SLOVENSKÝ PACIENT víta vašu priamu/nepriamu skúsenosť s neviditeľnými závislosťami, a tiež vyjadrenia, ako im predchádzať.

Pridaj komentár