Klinické skúšky? Dôležitá je transparentnosť

Prepis telefonického rozhovoru s Mgr. Vladimírom Halászom, predsedom správnej rady OZ SLOVENSKÝ PACIENT, Rádio Slovensko, relácia „K veci“, moderátorka Lucia Vírostková (14.5.2013).

Najskôr sme počuli o škandále s nelegálnym testovaním liekov na pacientoch, potom o pravidlách, ktoré pri klinických štúdiách platia na Slovensku. Sú podľa vás tieto pravidlá vo vzťahu k pacientom dostatočné?

Dobrá otázka, ale adresátom by mal byť predovšetkým Štátny ústav pre kontrolu liečiv ŠÚKL a ľudia priamo zaangažovaní v procese klinického skúšania alebo kontroly, či inšpekcie klinického skúšania, resp. z etickej komisie, ktorá preveruje skúšky. My, v SLOVENSKOM PACIENTOVI, sme zatiaľ v pozícii, že môžeme reagovať ex post, teda až keby sa niečo negatívne pacientom prihodilo, alebo priamo na podnety a obavy pacientov.

Mali sme už na Slovensku nejaký podobný problém, riešili ste už nejakú sťažnosť pacienta v súvislosti s testovaním liekov?

Zatiaľ sme do SLOVENSKÉHO PACIENTA nedostali sťažnosť od pacientov, alebo podnet v tejto oblasti, ktorým by sme sa mohli zaoberať. Vyjadrenia odborníkov sú také, že na žiadosť pacienta je možné klinické skúšanie ihneď zastaviť. To isté platí, ak sa to udeje z podnetu lekára, ktorý vykonáva klinické skúšanie. Ak by to takto v praxi nebolo, potom by to bol vážny etický problém, a porušenie európskych a svetových dohovorov a smerníc.

V prípade bývalej komunistickej NDR vlastne štát porušil pravidlá a súhlasil s testovaním liekov v úvodzovkách „za pacientov“. Slovenská republika podpísala príslušné medzinárodné dohovory, má zodpovedajúcu legislatívu a kontrolu – možno ale úplne vylúčiť zneužitie testovania liekov?

Opäť dobrá otázka – ale patrí skôr do roviny hypotetickej, alebo filozofickej. Nielen v tejto oblasti, a na Slovensku, ale na celom svete je možné si predstaviť úplne všetko, alebo nemožno vylúčiť vôbec nič. Svoje zohráva ľudský faktor a etický profil každého jednotlivca, zaangažovaného v tomto procese. Za veľmi dôležitú považujem transparentnosť celého nastaveného systému a dostatok informácií.

Pridaj komentár