SLOVENSKÝ PACIENT bol na marcovom zasadnutí výboru v parlamente

Dňa 12.3. boli na zasadnutí Výboru NR SR pre zdravotníctvo na programe vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Po zasadnutí sme oslovili predsedu výboru Richarda Rašiho. Ako nás informoval, cieľom prvej novely je zvýšiť bezpečnosť kúpania a plávania na kúpaliskách, či krytých plavárňach prostredníctvom dohľadu vyškolených plavčíkov nad každým bazénom pre návštevníkov. Zabezpečenie dohľadu budú mať prevádzkovatelia umelých kúpalísk popri ostatných povinnostiach, ktoré im vyplývajú z príslušných zákonov. „Prijala sa iba všeobecná časť. Pri bazénoch má byť tiež vyhradená miestnosť na poskytovanie prvej pomoci, s minimálnym vybavením, ktoré technicky určuje ministerstvo zdravotníctva vyhláškou. Keďže je veľa pripomienok z terénu, odborných, ale aj laických, všetko sa dá do pozmeňovacieho návrhu“, doplnil Richard Raši.

Zámerom navrhovanej právnej úpravy o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov je vytvoriť obciam priestor na vlastné rozhodnutie, akým spôsobom si určia časové a priestorové obmedzenia pri zohľadnení konkrétnych potrieb počas celého roka, alebo s vymedzením časových úsekov. Podľa Richarda Rašiho je, v zmysle súčasnej právnej úpravy, obec v nejasnej pozícii, do akej miery môže požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach obmedziť. Stáva sa, že si ľudia v Košiciach kúpia fľašu vo večierke, konzumujú alkohol priamo na ulici, a v nočných hodinách vzniká priestor na narúšanie verejného poriadku. Je to problém všeobecný, a týka sa všetkých samospráv na Slovensku.

Pridaj komentár