BANSKÁ BYSTRICA: Nepravdivé informácie o nebezpečných „éčkach“

Banská Bystrica 22. mája (TASR) – Spotrebiteľov už dlhšiu dobu zavádzajú nepravdivé informácie v poplašných reťazových mailoch a plagátikoch, ktoré nachádzajú vo svojich schránkach, uviedla pre TASR hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová. „Sú to zoznamy nebezpečných ‚éčok‘ (farbivá, zahusťovadlá, arómy, zvýrazňovače chuti, konzervačné látky a pod.) v potravinách, ktoré podľa týchto informácií môžu spôsobovať až rakovinu,“ priblížila.
Podľa nej príkladom nepravdivosti týchto informácií, ktoré znepokojujú spotrebiteľov, je aj uvádzaná kyselina citrónová E 330. Pritom ide o látku, ktorá sa nachádza skoro vo všetkých živých organizmoch. Je dôležitým medziproduktom v Krebsovom cykle, ktorý prebieha v ľudskom tele. V potravinách reguluje kyslosť, pôsobí ako antioxidant a má tiež antibakteriálne účinky. Hovorkyňa pokračovala, že za „zatracovanie“ tejto látky treba zrejme vďačiť zlému prekladu slova Krebs. To v nemčine síce znamená rakovina, ale v prípade kyseliny citrónovej ide výlučne o vedca Hansa Krebsa, ktorý za objavenie citrátového cyklu, nazývaného tiež aj Krebsov cyklus, dostal Nobelovu cenu.
Základnou legislatívou Európskej únie (EÚ) v oblasti prídavných látok do potravín je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách v znení zmien a doplnení. „Nahrádza predchádzajúce smernice a rozhodnutia týkajúce sa prídavných látok povolených na používanie v potravinách s cieľom zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu Európskeho spoločenstva a zároveň zaručiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľov,“ priblížila vedúca odboru hygieny výživy RÚVZ Ivana Sedliačiková.
Prídavné látky nie sú prirodzenou súčasťou potravín, ale sú do nich pridávané úmyselne. Slúžia na zvýšenie odolnosti voči fyzikálnym, chemickým a biologickým zmenám, na predĺženie trvanlivosti potravín a pod. Sú to napríklad farbivá, sladidlá, konzervačné látky, antioxidanty, kypridlá, emulgátory a ďalšie. Označujú sa písmenom „E“, odtiaľ pochádza pojem éčka, a číslom podľa registrácie ES. Prídavné látky nesmú podľa Sedliačikovej porušiť zdravotnú bezpečnosť potravín a musia sa používať len v takých množstvách, ktoré sú určené v európskej aj našej legislatíve. Pred povolením ich používania sú tieto látky dôkladne skúmané. „Vo vzorkách potravín, odoberaných pracovníkmi RÚVZ v rámci úradnej kontroly potravín, sú analyzované aj prídavné látky, najčastejšie farbivá, konzervačné látky, sladidlá, pričom bolo len ojedinele zistené nadlimitné množstvo konzervačnej látky,“ konštatovala Sedliačiková. Dodala, že spotrebiteľ si vie overiť, aké prídavné látky boli do potravín pridané. Každá potravina musí mať v označení uvedené aj zloženie, a to vrátane prídavných látok.

Pridaj komentár